Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Erg handig natuurlijk, maar hoe vraag je kinderopvangtoeslag eigenlijk aan?

Voorwaarden

Voordat je kinderopvangtoeslag gaat aanvragen, is het uiteraard van belang om te bekijken of je überhaupt wel in aanmerking komt. Je dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt 1 of meer kinderen waarvoor je kinderbijslag of een pleegouderbijlage ontvangt. Indien je geen kinderbijslag of pleegouderbijlage krijgt, moet je per kwartaal minimaal € 408,-  uitgeven aan het levensonderhoud van je kind.
  • Je kind staat ingeschreven op je woonadres.
  • Je kind gaat naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie.
  • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • Jij of je partner betalen de kosten van de kinderopvang.
  • Je werkt, studeert, volgt een inburgeringscursus of je volgt een traject om de kans op werk te vergroten.
  • Je partner en jij hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je partner en jij wonen in Nederland, een ander land binnen de Europese Unie of in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Deze voorwaarden gelden ook voor ouders onder de 18 jaar en voor alleenstaande ouders.

Uitzonderingen

Voor co-ouders en werklozen gelden er naast de bovenstaande voorwaarden ook andere regels. Ben je co-ouder? Dan dient je kind gemiddeld 3 dagen per week bij jou thuis en gemiddeld 3 dagen per week bij je ex-partner te wonen. Ook moet je kind zowel op jouw woonadres als op het woonadres van je ex-partner staan ingeschreven.

Ben je werkloos? Dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Aanvragen

Op de website van de Belastingdienst kan je kinderopvangtoeslag aanvragen. Door in te loggen met je DigiD kan je het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag downloaden.

Als je liever een papieren formulier wilt, kan je dit aanvragen door te bellen naar de BelastingTelefoon (0800-0543). Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Als je in het buitenland woont en/of werkt, kan je de BelastingTelefoon Buitenland (+31 555 385 385) bellen. De medewerker van de Belastingdienst zal je dan verder helpen. Het nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat er in de loop van het jaar veranderingen plaatsvinden in je persoonlijke situatie. Hierbij kun je denken aan een scheiding. Dit soort veranderingen dien je door te geven. Hoe doe je dit? Heel simpel! Het formulier dat je dient in te vullen, is namelijk hetzelfde formulier als het formulier dat hierboven is beschreven.

Na de aanvraag

Wat gebeurt er nadat je kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd? 8 weken na de aanvraag, krijg je een bevestiging van de Belastingdienst. Deze bevestiging wordt ook wel voorschotbeschikking genoemd. Hierop staat hoeveel toeslag je voorlopig krijgt. Binnen een maand na de voorschotbeschikking, ontvang je voor de eerste keer kinderopvangtoeslag.

Visited 12 times, 1 visit(s) today

energie besparen

Energie besparen

Energie: daar kan je als moeder zijnde wel wat extra’s van gebruiken. Maar over dat soort energie gaat dit artikel niet: we hebben het over ...