Kinderopvang toeslag in 2012

Als je als moeder graag wil blijven werken moet er wel iemand voor je kinderen zorgen. Je kan kiezen om je kind naar opa en oma te brengen of je kan kiezen voor professionele kinderopvang door een kinderdagverblijf of een gastouder. Als je kiest voor een kinderdagverblijf of een gastouder heb je recht op kinderopvang toeslag. Door de economische crisis moet de regering bezuinigen en hebben ze flink wat wijzigingen in de kinderopvangtoeslag doorgevoerd.

Uren

Vanaf 1 januari 2012 is het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt belangrijk voor het aantal uren waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Vroeger kon je voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen ongeacht het aantal uren dat je werkte. In 2012 kun je voor het kinderdagverblijf nog maar maximaal 140% en voor de buitenschoolse opvang nog maar maximaal 70%  van je gewerkte uren opgeven voor de kinderopvangtoeslag.

Problemen

Dit levert vooral een probleem op voor ouders die geen hele dagen werken. Als je werkt van 10 tot 15 uur moet je bij het kinderdagverblijf een hele dag van 11 uur afnemen. Je krijgt van de overheid nog maar ruim 5 uur vergoedt, voor de overige uren betaal je als ouder het volle bedrag. Ook als je voor een werkgever buiten Nederland werkt kun je die uren niet meetellen. Zelfstandig ondernemers moeten een uurregistratie bij gaan houden om aan de belastingdienst te bewijzen hoeveel uren ze hebben gewerkt om recht te hebben op kinderopvangtoeslag.

Terugwerkende kracht

Om fraude te voorkomen is de mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen beperkt. In 2011 kon dit tot één jaar terug, in 2012 kan dit nog maar tot 1 maand terug. Op dit moment is helaas nog steeds niet duidelijk hoe het dan werkt met wijzigingen. Voorheen kon je je inkomen beter hoog inschatten en je uren laag, zodat je aan het eind van het jaar niet hoefde bij te betalen en misschien zelfs wat extra’s kreeg. Of dit in de toekomst nog mogelijk is, is onbekend. Bij navraag bij de belastingdienst blijkt al snel dat de medewerkers het daar ook niet weten. De ene medewerker zegt dat er natuurlijk een eindafrekening plaatsvindt en ik me nergens druk om moet maken, terwijl de andere medewerker me adviseert iedere maand een wijziging door te geven.

Gastouder

Moeders die alleen inkomen hebben uit werk als gastouder krijgen in de toekomst geen kinderopvangtoeslag meer. Dit om te voorkomen dat gastouders elkaar opgeven als gastouder voor hun eigen kinderen. Deze maatregel levert voor veel gastouders een probleem op. Stel een gastouder heeft 5 “vreemde kinderen” en haar eigen kind. Nu ontvangt deze gastouder 4,50 (uurprijs) x 9 (uren per dag) x 5 (kinderen) =202,50 per dag(bruto). Plus misschien 30 euro kinderopvangtoeslag per dag voor haar eigen kind. Stel dat deze gastouder 100 netto euro over zou houden aan 1 dag, gaat ze er in 2012 100/130=23% op achteruit in netto inkomen.

Boetes

Tot slot heeft de overheid besloten strenger te straffen in geval van fraude. Voorheen werd bij fraude het onterecht betaalde bedrag teruggevorderd. Nu kun je een boete krijgen die op kan lopen tot maximaal 100% van het bedrag wat wegens fraude moet worden terugbetaald. Wat er, naast overduidelijke fraudegevallen, onder fraude word verstaan is niet bekend. Dus of je fraude pleegt als je je loon te hoog inschat, omdat je geen idee hebt wat je gaat verdienen of je uren wat hoger inschat, omdat je nog niet weet hoeveel opvang je gaat afnemen is nergens terug te vinden. Bij de belastingdienst krijg je als enig antwoord dat elke wijziging gemeld moet worden.

Visited 19 times, 1 visit(s) today