Het Nationaal Geldexamen 2019

Nationaal Geldexamen

Heb je een kind in groep 7 of 8 van de basisschool? Dan is dit artikel speciaal voor jou én de leerkracht van je kind.

In dit artikel lees je

  • Waar je je kinderen op moet voorbereiden als ze naar de middelbare school gaan
  • Over de financiële vrijheid en verleidingen van de middelbare school
  • De week van het geld lesmateriaal en het Nationaal Geldexamen
  • Een suggestie welke je door kunt sturen naar de leerkracht van je kind

 

[toc  heading_levels=”2″]

Je kind voorbereiden op de Middelbare School

Als je kind in groep 7 of 8 zit zul je merken dat de scholen steeds meer lessen aanbieden waarmee ze kinderen voorbereiden op de middelbare school. En dan heb ik het niet over de standaard lessen als rekenen en taalvaardigheid, maar vakken die niet zozeer bij het schoolse horen.

Zo kregen mijn kinderen afgelopen week Streetwise op bezoek. Veel kinderen gaan op de fiets naar de het voortgezet onderwijs en dus is het belangrijk dat ze wijs zijn in het verkeer. We hebben ook veel geschreven over typecursussen voor kinderen in groep 7 en 8.

Voorbereiden op Financiële verleidingen

Een belangrijk punt waar je niet direct aan denkt maar waar je je kind wel op moet voorbereiden is de financiële vrijheid die je je kinderen moet gaan geven en de verleidingen waar hij mee te maken gaat krijgen op de middelbare school.

Financiele educatie

Op de basisschool gaan de kinderen in de ochtend naar school, met een broodtrommeltje voor de overblijf en na school komen ze direct naar huis waar jij natuurlijk op zit te wachten met een kopje thee en een koekje. Je kind heeft geen geld nodig.

Op de middelbare school zal dat anders gaan.

Je kind heeft daar de mogelijkheid om zelf iets te kopen in de kantine of in de snoepautomaten op de gang. Maar ook tijdens een tussenuur is de verleiding groot om met een groepje klasgenoten even de supermarkt om de hoek binnen te lopen om iets lekkers te halen. Je kind voorbereiden op deze financiële vrijheid en de verleidingen die daarbij horen is geen overbodige luxe.

Het Nationaal Geldexamen

Het nationaal Geldexamen

Precies om die reden wordt er op veel scholen in groep 7 en groep 8 veel aandacht besteed aan financiële educatie.

Een goede zaak vinden wij.

En dat vindt Deloitte ook. Om kinderen bewust met geld om te leren gaan maakten zij samen met Uitgeverij Zwijsen het Nationaal Geldexamen waar duizenden kinderen uit groep 7 en 8 aan deelnemen.

Onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat later ook goed kunnen. Van belang is dat kinderen leren keuzes maken, leren sparen en contant geld kunnen herkennen.

Het Nationaal Geldexamen bestaat uit een volledig lespakket welke de leerkracht van je kind GRATIS kan bestellen en leert kinderen uit groep zeven en acht bewust met geld omgaan en bereidt ze voor op het voortgezet onderwijs.

We hebben het lespakket door een leerkracht laten bekijken en haar gevraagd wat zij ervan vindt. Ze schreef een uitgebreide review welke je met deze link door kunt sturen naar de leerkracht van je kind: https://goo.gl/JSBFJJ

Review lespakket Nationaal Geldexamen

Lespakket Nationaal Geldexamen

Wat is het doel van het lespakket en ‘Het Nationaal Geldexamen’

Tijdens de Week Van Het Geld (in 2019 van 25 t/m 29 maart) worden activiteiten georganiseerd om kinderen te leren omgaan met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas. Zo heeft Deloitte in samenwerking met Zwijsen een lespakket samengesteld dat mooi aansluit op de activiteiten tijdens de week van het geld.

Medewerkers van deelnemende partijen  verzorgen op aanvraag gratis gastlessen en workshops op basisscholen door het hele land. Onder andere medewerkers van banken, verzekeraars en de gemeentelijke kredietbanken staan dan voor de klas om kinderen op een leuke manier te leren omgaan met geld.

Reactie uit de klas: “Dit is veel leuker dan rekenen!”

Het lespakket ‘Het Nationaal Geldexamen’ is geschikt voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en de lagere groepen van het middelbaar onderwijs. Het is ontwikkeld om het financieel bewustzijn van kinderen op een leerzame manier te vergroten en ze wijs te maken over omgaan met geld(zaken).

  • Wat zijn verstandige keuzes,
  • hoe maak je die,
  • en als je een keer een iets minder verstandige keuze maakt, hoe los je dat dan op?

Het sluit prachtig aan op kerndoel 35 van het basisonderwijs:

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Week van het Geld Nationaal Geldexamen

De inhoud van het lespakket

Het gratis aan te vragen lespakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, 30 werkboekjes voor leerlingen, 30 keer het Nationaal Geldexamen en 30 diploma’s die na afronding van het examen aan de leerlingen kunnen worden uitgereikt.

Alle materialen zijn verbruiksmaterialen. Je hoeft dus niet nog losse dingen te kopiëren of zelf bij te maken. Je kunt het lespakket nu al aanvragen. Het staat scholen vrij om te bepalen wanneer ze het lespakket aan gaan bieden. Veel scholen kiezen ervoor dit te doen tijdens de week van het geld.

Hoe gebruik je het lespakket van ‘Het Nationaal Geldexamen’

Aan de hand van de uitgebreide handleiding kun je als leerkracht vijf thema’s met je leerlingen bespreken. Je begint elke les met een gezamenlijke start waarna je met de klas in gesprek kunt gaan over dit thema. In de handleiding staan diverse suggesties om het gesprek te starten. Vervolgens kun je er voor kunt kiezen om de leerlingen zelfstandig te laten werken in hun eigen werkboekje of om dit klassikaal te doen.

Leerkracht Nationaal Geldexamen

Bij elk thema zijn er diverse extra leermiddelen om in te zetten. Elke les is voorzien van diverse online suggesties van onder andere de website van het Nibud. Het is dus handig om een computer, laptop of tablet voor de leerlingen ter beschikking te hebben. Je kunt er ook voor kiezen om deze suggesties klassikaal te bekijken met het digibord.

De optie om de online suggesties weg te laten is er ook. Het lespakket kan ook prima gebruikt worden zonder de inzet van de computer. Op de website van Uitgeverij Zwijsen zijn ook nog een aantal digibordlessen te vinden die aansluiten bij dit lespakket. Er is dus ook gedacht aan een interactieve verwerking van de lesstof, zodat alles nóg beter blijft hangen.

“Een geldles is een leuke manier om kinderen bewuster te maken van geld. Zelf kreeg ik er ook heel veel energie van.”

– Elise van de Velde, gastdocent

Als alle thema’s zijn behandeld, volgt het Geldexamen waarbij de leerlingen hun verkregen kennis in de praktijk kunnen brengen. Na het examen is er een diploma voor alle leerlingen.

Wat vind de leerkracht van het lespakket van het Nationaal Geldexamen?

Allereerst is het fantastisch dat een dergelijk uitgebreid lespakket met zoveel goede achtergrondinformatie, leermiddelen en mogelijkheden gratis aan scholen wordt verstrekt. Doordat dit lespakket in samenwerking met uitgeverij Zwijsen is ontwikkeld (bekend van onder andere lesmethodes Veilig Leren Lezen, WizWijs en Pennenstreken), is er ook goed gekeken naar de aansluiting bij de kerndoelen voor het basisonderwijs.

Op deze manier is er een lespakket ontstaan dat aansluit bij de diverse lesmethodes voor rekenen in het basisonderwijs én voegt het ook echt iets toe aan het rekenonderwijs.

Geldexamen

Het lespakket kan gebruikt worden om in ‘De Week van het Geld’ kinderen wijzer te maken in de financiële wereld. Echter is het lespakket zó ontwikkeld dat het prima op zichzelf staand gebruikt kan worden door het hele jaar heen.

Naast aansluiting bij het rekenonderwijs laat het lespakket zich ook goed inzetten bij vakken als Wereldoriëntatie en Burgerschap/Maatschappijleer. Breed inzetbaar dus!

Moderne vormgeving en verwerking

De vormgeving van het lesmateriaal van het Nationaal Geldexamen ziet er modern en aantrekkelijk uit. Het werkboekje voor de leerlingen bevat per thema 6 pagina’s met verwerkingsstof.

Elke pagina begint met een stukje uitleg over wat je gaat leren op deze bladzijdes. De leerdoelen zijn dus helder voor de kinderen en hiermee kunnen ze zichzelf ook checken voordat ze aan het Geldexamen beginnen.

De verwerkingsstof bevat diverse rekenopdrachten maar ook geldweetjes, nadenkvragen, tips én suggesties hoe ze de thema’s thuis met hun ouders of verzorgers kunnen bespreken.

Actueel online materiaal

Wat aanspreekt zijn de ‘Meer weten’ sterretjes. Het zijn linkjes naar de scholierenwebsite van het Nibud waar leerlingen zelf meer kunnen lezen en bekijken over het thema. De website is overzichtelijk, actueel en is goed afgestemd op het niveau van de leerlingen. Gewoon lekker alles in begrijpelijke taal!

Ruimte voor goede gesprekken

Wat fijn is, is de ruimte voor een goed gesprek of discussie. De thema’s worden afgesloten met een klassikaal gesprek over wat de leerlingen thuis te weten zijn gekomen over dit onderwerp. Hierbij komen ook de vragen die aan de start van de les zijn gesteld nog eens terug. Leerlingen zullen merken dat het er bij iedereen anders aan toe gaat thuis.

Nationaal Geldexamen

Het is belangrijk dat de leerkracht er voor zorgt dat kinderen aandacht en begrip hebben voor de diverse situaties van hun klasgenoten waarbij dus ook aan een stukje sociaal emotioneel bewustzijn wordt ook gewerkt.

Het Geldexamen mag uitgebreider

Het Geldexamen zelf is een stuk minder uitgebreid dat het lesmateriaal. Het examen bestaat uit drie meerkeuzevragen en twee uitrekenvragen die de kinderen zelf zonder veel moeite kunnen beantwoorden.  We vinden dat, na een best wel uitgebreide lessenserie, wat karig.

Het hoeft natuurlijk geen zware toets te worden, maar na zoveel interessante dingen te hebben geleerd, valt het Geldexamen zelf een beetje tegen. Het vragenaantal had gerust verdubbeld kunnen worden zodat het diploma dat de leerlingen kunnen behalen ook echt iets is om trots op te zijn.

Leerkracht: “Dit project sluit helemaal aan bij de belevingswereld van onze kinderen.”

Meer weten over het Nationaal Geldexamen?

Al met al zijn wij heel enthousiast over het lespakket. Het is een mooie toevoeging op de lesstof in groep 7 en 8 en het ziet er prachtig en verzorgd uit. Is dit lespakket ook iets voor jouw kind (of klas)? Je bestelt het lespakket ‘Het Nationaal Geldexamen’ gratis via zwijsen.nl. Veel plezier!

Ontwikkelaars van het ‘Het Nationaal Geldexamen’

Het Nationaal Geldexamen is een samenwerking tussen Uitgeverij Zwijsen, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (het Nibud) en financieel dienstverlener Deloitte. Met haar Impact Foundation brengt zij door verschillende projecten financiële kennis over op jongeren of hun financiële bewustwording te vergroten. Geïnteresseerd in wat zij nog meer organiseren? Voor meer informatie kijk je op www.deloitteimpactfoundation.nl.

De week van het geld

De week van het geld wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken. Dit is een initiatief van het ministerie van Financiën. Hierin bundelen partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.

Visited 14 times, 1 visit(s) today