Je kind in groep 1 of 2

Zodra jouw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, mag het naar groep 1 van de basisschool. Zoals al eerder gemeld, begint de leerplicht pas op de leeftijd van 5 jaar. Uitzonderingen daargelaten, start jouw kind zonder een instaptoets in groep 1.

Van kleuterschool naar groep 1,2

De huidige groep 1 en 2 van de basisschool zijn nu wat ‘vroeger’ de kleuterschool was. De kleuterschool als aparte onderwijsinstelling is per schooljaar 1985-1986 afgeschaft. Toen deed de basisschool haar intrede. In groep 1 staat vooral spelenderwijs leren centraal. Hierin krijgen kinderen de ruimte krijgt te wennen aan school en worden ze wegwijs in het leren. Zo vrijblijvend als het ooit was met een zandbak, een verf- en een poppenhoek is het niet meer. Natuurlijk wordt er nog volop gespeeld, maar daarnaast ligt de focus vooral op leerdoelen en taakjes. Kinderen hebben vaste taken en vrije keuze ruimte waarmee de schooldagen worden gevuld.

Leerlingvolgsysteem (lvs)

Meteen vanaf groep 1 wordt je kind gevolgd in zijn leerprestaties, of het nu om de kennis van kleuren, de woordenschat of de schrijfvaardigheid gaat, alles wordt minuscuul bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (lvs) van groep 1 tot en met 8.

Het leerdoel van groep 1 en 2 is jouw kind voor te bereiden op groep 3 waar een begin wordt gemaakt met lezen, rekenen en schrijven. Alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn worden al vanaf groep 1 aangeleerd.

Aanleren cijfers

Hoewel het echte rekenen nog ver weg is, valt niet te onderschatten dat in groep 1 en 2 er wel de basis voor wordt gelegd. Het herkennen van cijfers van 0-10, ze leren schrijven en ermee tellen op bijvoorbeeld een telraam, het komt allemaal voorbij in de onderbouw.

Aanleren letters

Het is natuurlijk niet zo dat aan het begin van groep 3 pas het alfabet wordt aangeleerd. In het bijzonder in groep 2 wordt begonnen met het aanleren en herkennen van letters. Met bijvoorbeeld klapoefeningen leren de kinderen een woord op te delen in lettergrepen, dus woorddelen. De korte en lange klanken komen langs, a-aa, o-oo, enzovoorts.

Aanleren van de pengreep

Om überhaupt te kunnen schrijven, gaat je kind eerst leren een pen, aanvankelijk een potlood, zodanig vast te houden dat het er leesbaar mee kan gaan schrijven. Hoe simpel het ook lijkt, veel kinderen hebben er tot in de middenbouw moeite mee om netjes te schrijven.

Uitbreiden actieve woordenschat

Ook al schrijven ze nog niet echt in groep 1 en 2, qua woordenschat leert je kind ontzettend veel bij. Elke dag circa zes uur op school doorbrengen in een lerende omgeving is verrijkend voor het aantal woorden dat jouw kind beheerst. Vaak wordt er aan de hand van thema’s gewerkt, bijvoorbeeld ‘boodschappen doen’ of ‘buiten spelen’, ‘de seizoenen’, waardoor kinderen de nieuwe woorden in een grotere context leren kennen.

Hoe help ik mijn kind?

Van huiswerkbegeleiding is in groep 1 en 2 nog geen sprake. Hoe dan ook kun jij je kind heel goed helpen.  Steun je kind bij het vinden van een ritme. Het is nogal een overgang van hele dagen vrij spelen, hetzij thuis of bij de creche, naar hele dagen luisteren, veel meer stil zitten en ook nog dingen leren. Geef je kind vooral na school de tijd om zijn verhaal te doen en daarna lekker al dan niet buiten te spelen of niets te doen, zorg dus vooral dat vrije tijd ook echt vrije tijd is.

Daarnaast help je jouw kind enorm door iedere dag voor te lezen en samen (prenten)boeken te lezen. Door lezen werk je actief mee aan het uitbreiden van de woordenschat en gaat je kind op termijn letters leren herkennen waarmee het in groep 3 echt aan de slag gaat.

En last but not least, zorg voor voldoende slaap. Niets is zo vermoeiend als nieuwe dingen leren en je een plekje te verwerven in een nieuwe sociale omgeving. Laat je kind die energie vooral lekker herstellen door het  vroeg onder de wol te stoppen!

Visited 88 times, 1 visit(s) today
School

bakfiets

De bakfietsmania, doe jij er aan mee?

We kennen ze allemaal wel, jonge, ogenschijnlijk uiterst ambitieuze moeders met minimaal drie kinderen voorop in de bakfiets, die ’s ochtends in alle vroegte op ...