Basisonderwijs

Het basisonderwijs in Nederland, hoe werkt dat

We weten het allemaal, je kind wordt snel groot. Voordat je het door hebt, is die kleine zuigeling al kleuter en helemaal klaar om naar de basisschool te gaan. Of jij er als moeder dan ook al aan toe bent, is natuurlijk de vraag. Hier volgt wat meer algemene informatie over hoe het basisonderwijs in Nederland is georganiseerd en welke soorten en smaken er zijn.

Voorschoolse educatie

Onze kinderen gaan pas vanaf 4 jaar naar de basisschool. Het onderwijs begint feitelijk al eerder. Het onderwijs voor jouw kroost begint meestal al voordat je kind de leeftijd van vier heeft bereikt. Of je kind gaat voor die tijd naar de crèche terwijl jij je centjes verdient, of het gaat naar de voorschoolse educatie in de vorm van de peuterspeelzaal. De leerplicht uit de Wet op het Primair Onderwijs geldt pas vanaf de leeftijd van vijf jaar. Toch is het uitzonderlijk te noemen als kinderen pas op hun 5e voor het eerst naar school gaan.

Groepen

Alle basisscholen hebben een onderverdeling naar de groepen 1 tot en met 8. Daarbij zijn groepen 1 en 2 de onderbouw, 3-5 de middenbouw en 6-8 de bovenbouw. Normaliter doorloopt een kind de basisschool dus in ongeveer 8 jaar. De groepen zijn op alle scholen hetzelfde. Ook worden alle kinderen in het basisonderwijs gevolgd in hun leerprestaties via het leerlingvolgsysteem. Dat is een digitaal dossier van de leervorderingen van een kind.

Wel zijn er verschillen in onderwijsvorm en thematische aanpak. Hier tref je daar beknopte informatie over aan.

Visited 35 times, 1 visit(s) today
1 2 3 4
School