Je kind helpen op school met Heutink voor Thuis

Voorbereiden CITO

Nu de entreetoetsen en de Cito eindtoetsen er weer aan zitten te komen willen veel ouders hun kinderen gaan voorbereiden op deze toetsen. In dit artikel vertel ik of dit verstandig is en geef ik tips hoe je je kind kunt helpen buiten de Cito’s om. Zo maak ik zelf bijvoorbeeld gebruik van de schoolmaterialen van Heutink voor Thuis. Ik vertel je wat je per groep kunt doen om je kind te helpen en welke middelen daarbij handig zijn.

In dit artikel:

Schoolmaterialen om thuis mee te oefenen:

Hoe help je je kind in groep 1 Hoe help je je kind in groep 5 Hoe help je je kind in groep 2 Hoe help je je kind in groep 6 Hoe help je je kind in groep 3 Hoe help je je kind in groep 7 Hoe help je je kind in groep 4 Hoe help je je kind in groep 8

Heeft het zin om met je kind te oefenen voor de entreetoets?

Onlangs kreeg ik deze vraag in mijn mailbox;

Thuis Helpen met schoolwerk

“Mijn kind zit in groep 7 en binnenkort staan de Entreetoetsen op het programma. Mijn kind doet het prima in de klas, hij haalt altijd rond een 2 binnen het leerlingvolgsysteem en zijn juf en meester zijn tevreden over hem. Maar in mijn omgeving hoor ik regelmatig ouders zeggen dat hun kind bijles krijgt of dat ze hun kind aan het voorbereiden zijn op de Entreetoets. Doe ik mijn kind tekort als ik daar helemaal niet mee bezig ben? Moet ik mijn zoon ook voorbereiden op de CITO toetsen zodat hij een VWO advies krijgt i.p.v. een HAVO advies? Heeft het überhaupt zin om te oefenen? “

Ik heb een heel duidelijk antwoord op deze vraag: Nee! je hoeft niet extra te oefenen voor een entreetoets of een eindtoets. Het zal best lukken hoor, als je veel met je kind gaat zitten en oude citotoesten gaat oefenen. Ik weet zeker dat je kind dan een hogere score zal halen bij zijn entreetoets.

Maar het heeft uiteindelijk geen zin.

Als het goed is kijkt een leerkracht niet alleen naar de uitslag van de entreetoets als ze een advies voor het vervolgonderwijs geeft. Ze kijkt naar het gehele leerlingvolgsysteem van alle afgelopen jaren. Als je kind al vanaf groep 1 een bepaald niveau laat zien dan is dat waarschijnlijk ook het niveau waarop hij in het vervolgonderwijs mee kan komen.

Wanneer wel oefenen voor de CITO toetsen?

De resultaten van de citotoets ‘kunstmatig’ omhoog brengen door vlak van te voren ineens veel te gaan oefenen, is dus af te raden. Het kan een verkeerd schooladvies opleveren, wat je kind op een later moment zal opbreken. In sommige gevallen is het wél verstandig om thuis extra met je kind te oefenen.

Faalangst

Zo kan extra oefenen voor een entreetoets heel goed zijn voor een kind dat faalangstig is. Door extra te oefenen krijgt je kind zelfvertrouwen en ziet je kind dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Je kind beseft dat wat er in zo’n toets gevraagd wordt allemaal dingen zijn die hij op school al heeft gehad. Zo begint je kind al een stuk rustiger aan de echte entreetoets. Faalangst is meestal echter niet iets dat pas in groep 7 of 8 naar voren komt. Als het goed is heeft de leerkracht hier al met je over gesproken en zal hij zelf ook al hebben voorgesteld om wat extra te oefenen.

Drukke klas

Zit je kind in een erg drukke klas waardoor hij niet de aandacht krijgt die hij nodig heeft om alles eruit te halen wat erin zit. Wat extra oefenen thuis is dan erg fijn.

Andere manier van instructie

Sommige kinderen hebben moeite met een bepaald vak en zijn gebaad bij een andere manier van instructie. De leerkracht heeft hier niet altijd evenveel tijd voor. Als jij als ouder daarbij kan helpen is dat mooi meegenomen.

Dyslexie

Als je kind dyslectisch is kan hij moeite hebben met het bijhouden van het tempo. Als je kind dan thuis in eigen tempo kan oefenen met het lesmateriaal is dat een uitkomst.

Oefenen met Heutink voor Thuis

Heuting voor thuis

Nu heb ik het vooral gehad over het oefenen voor de entreetoets en de citotoets. Maar thuis werken met je kind zou je eigenlijk al moeten doen vanaf groep 1. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het een enorm positief verschil maakt als je thuis meehelpt aan de cognitieve ontwikkeling van je kind. Als je erg betrokken bent bij de school en bij de leerprestaties van je kind dan gaat hij met meer plezier naar school.

Lekker samen een boekje lezen, met je kind naar de bibliotheek gaan, educatieve spelletjes spelen met letters en cijfers, samen rijmen en liedjes zingen, je helpt je kind er wel degelijk mee. Maar hoe pak je dat nou aan op een leuke en effectieve manier?

heutink voor thuis

Het is niet de bedoeling dat je op de stoel van de leerkracht gaat zitten. Als je het gevoel hebt dat je kind niet genoeg gestimuleerd wordt op school of als je denkt dat je kind niet de juiste begeleiding krijgt dan is het tijd om eens bij de juf of meester aan de bel te trekken. Wil je je kind gewoon wat extra ondersteunen dan kun je dat het beste op een leuke, speelse niet schoolse wijzen aanbieden.

Gebruik bij voorkeur wel dezelfde werkwijzen en methoden als ze op school ook gebruiken. Op de pagina van Heutink voor Thuis vind je boordevol informatie en materialen die je kan helpen. Ik zal per groep een aantal suggesties geven voor leuke materialen uit de webshop van Heutink Voor Thuis.  Als je op de foto’s klikt dan kun je direct in de webshop het product bestellen.

Hoe help je je kind in groep 1

In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan naar school gaan. Er is veel aandacht aan regelmaat en rituelen. Alles gebeurt spelenderwijs en het initiatief ligt voornamelijk bij het kind. Het is leuk om met je kind met taal bezig te zijn. Regelmatig voorlezen is en blijft belangrijk. Daarnaast is het erg leuk om taalspelletjes met je kleuter te doen. Een paar hulpmiddelen van Heutink voor Thuis die daarbij handig zijn zijn:

Vertel dobbelstenen

Eenvoudig werpen met de Verteldobbelsten en dan verhalen bij de afbeeldingen vertellen. Al met twee dobbelstenen kunnen kinderen een klein verhaal vertellen. Wanneer er steeds meer dobbelstenen gebruikt worden dan worden de verhalen ook moeilijker en fantasievoller.

Vijf-stappen verhaal

vijf stappen verhaal

klik om te bestellen

Zet het verhaal in de juiste volgorde. In 5 stappen moet je voorwerpen en gebeurtenissen in een logische volgorde rangschikken. Naast het oefenen van tijdsbegrip kan er met dit spel aandacht besteed worden aan de woordenschat.

Hoe help je je kind in groep 2

Naast het leren samen spelen en het zelfstandig werken begint in groep 2 ook de voorbereiding op het leren lezen, het schrijven en rekenen waar ze in groep 3 écht mee aan de slag gaan. Deze hulpmiddelen van Heutink zijn handig om je kind daarbij te helpen:

Kleuter samenleesboeken

kleuter samen leesboek

klik om te bestellen

Deze samenleesboeken zijn voor kleuters die zelf willen lezen. Ze spelen in op de behoefte van kleuters om letters (en woorden) te verkennen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s. Ze worden aan de kleuter voorgelezen door een ervaren lezer. Op de rechterpagina’s staan korte teksten en eenvoudige woorden die door de kleuter gelezen kunnen worden. Zo lees je om de beurt een stukje en leer je samen meer over een specifiek thema. Leuk en leerzaam tegelijk!

Appelboom-telspel

Heuting voor thuis Appelboom telspel

klik om te bestellen

Met het Appelboom-telspel(1 tm 10) leren kinderen rangschikken, symbolen en hoeveelheden combineren en getallen splitsen.

Hoe help je je kind in groep 3

In groep 3 moet je kind echt aan de bak, je kindje moet vaker stilzitten en luisteren. Hij leert lezen en schrijven en begint ook met echt rekenen: optellen en aftrekken met getallen tot 20, ruimtelijk inzicht en de getallenlijn. Deze materialen helpen je kind in groep 3:

Rekenbus

rekenbus

klik om te bestellen

Laat passagier in of uit de rekenbus stappen en stimuleer rekenvaardigheid. Hoeveel passagiers maken een ritje met de bus? De dobbelstenen met rekentekens, kleuren, stippen en cijfers en opdrachtkaarten zorgen voor uitdaging en afwisseling. Introduceer tellen en bewerkingen tot 20.

Vingergrip

vingergrip

klik om te bestellen

De vorm van de houder (STETRO) maakt het zo goed als onmogelijk om potlood of balpen nog verkeerd vast te houden. Voorkomt schrijfkramp. Geschikt voor rechts- en linkshandigen.

Hoe help je je kind in groep 4

In groep 4 wordt alles wat je kind in groep 3 heeft geleerd verdiept. Lezen wordt moeilijker, spelling wordt belangrijker, en tellen gaat tot 1000 en naast optellen en aftrekken komen er nu ook al keersommen bij. In groep 4 komen er ook vakken als aardrijkskunde en geschiedenis bij. Je helpt je kind in groep 4 met bijvoorbeeld deze materialen van Heutink voor Thuis:

Bijwerkboek rekenen

de wereld in getallen

klik om te bestellen

Als je kind moeite heeft met rekenen kun je dit werkboekje inzetten zodat je kind hier specifiek mee kan gaan oefenen. Het past bij de methode De Wereld in Getallen maar kan ook gebruikt worden als jouw school een andere methode gebruikt.

Spelling Loco

spelling loco

klik om te bestellen

Spelling oefenen op niveau groep 4. Aan bod komen o.a. lange en korte klanken, woorden op d-t, op b-p, met sch, met aai-ooi-oei en nog veel meer! Au of ou, hoe zit dat nou? In dit boekje volop gevarieerde opdrachten met spellingsmoeilijkheden. Het allerleukste leerspel.

Hoe help je je kind in groep 5

Was in groep 3 en 4 het technisch lezen nog het belangrijkste, in groep 5 gaat de focus meer liggen op begrijpend lezen. Rekenen wordt steeds moeilijker en je kind moet ook alle tafels gaan leren. Wereldoriëntatie wordt een steeds belangrijker vak. Met onderstaande hulpmiddelen kun jij je kind thuis helpen met de stof van groep 5:

Malle getallen

klik om te bestellen

Op een leuke manier met keersommen aan de slag, zonder dat je daarbij hulp nodig hebt. Met Malle getallen oefen je het vermenigvuldigen. Je kan alleen spelen door het antwoord op de som te bedenken en deze met de magische envelop te controleren. Je kan het ook in een spelvorm doen. Zoek de tegenstander die jouw ontbrekende kwartetkaart heeft. Weet je het antwoord op de som, dan is de kaart voor jou. De oplossing kun je controleren met de magische envelop.

Denkwerk

denkwerk

klik om te bestellen

Daar waar Denkwerk je kind leert begrijpend lezen, gaat Super Denkwerk nog net een stapje verder. Speciaal voor die slimme jongen of meid die graag intrigerende uitdagingen aangaat en speurwerk op internet niet uit de weg gaat. Er staan 15 Super opdrachten in. Aan het eind van een taak volgt de beloning: de leerlingen mogen een vakje open krassen waardoor een plaatje verschijnt. Zo ontstaat een leuk stripverhaal.

Hoe help je je kind in groep 6

Je kind hoeft niet meer te “leren lezen”. De techniek van het lezen heeft hij onder de knie. Vanaf nu gaat het voornamelijk om taalverwerving en taalverwerking, ofwel: hoe haal je informatie uit teksten? In groep 6 komen ook begrippen als centimeter, centiliter en hectoliter aan bod en wordt er een begin gemaakt met breuken. Met wereldoriëntatie gaat je kind o.a. aan de slag met de topografie van Europa. Je kunt je kind in groep 6 helpen met bijvoorbeeld deze materialen van Heutink:

Landkaartpuzzels

landkaartpuzzel

klik om te bestellen

Duidelijke landkaarten in de vorm van een legpuzzel. Alles overzichtelijk met kleurverschillen weergegeven en met duidelijke vermelding van land- of plaatsnamen.

Breekstokken

breekstokken

klik om te bestellen

Wil je een helder en tastbaar inzicht krijgen in de breuken? Dan kunnen de breekstokken je hier goed bij helpen. Met de breekstokken wordt het vergelijken en ordenen van breuken en gelijkwaardigheid zichtbaar gemaakt. De kleuren van de stokken ondersteunen de relaties tussen breuken-families.

Hoe help je je kind in groep 7

In groep 7 gaat je kind zinnen ontleden en wordt er nog meer gehamerd op de spellingsregels. Vaak gaan de kinderen in groep 7 ook een spreekbeurt houden of een werkstuk maken. Engelse les is nu ook een vast onderdeel van de week. Je kunt je kind in groep 7 helpen met deze hulpmiddelen:

Blokboek ontleden

ontleden in groep 7

klik om te bestellen

Vindt jouw kind ontleden ook zo moeilijk? Met dit blokboek wordt er eerst uitleg gegeven over zinsontleden en woordbenoemen. Daarna volgen er gerichte oefeningen. In het eerste deel van het boek komen met name de zinsdelen aan de orde, van de persoonsvorm tot het naamwoordelijk gezegde. Het tweede deel gaat over de woordsoorten, van lidwoorden tot hulpwerkwoorden. Dit komt overeen met de oefenstof van taal uit groep 7/8. Ook handig voor jezelf om het allemaal weer even op te halen.

Lengte, inhoud en gewicht, Rekenkikker

rekenkikker

klik om te bestellen

Zijn de rekenonderdelen lengte, inhoud en gewicht voor jouw kind lastig? met Rekenkikker gaat jouw kind eenvoudig stapsgewijs hiermee aan de slag. Rekenkikker kent dezelfde opbouw als Rekenvlinder, alleen is deze serie nog een niveau lager uitgewerkt. Dit zorgt ervoor dat kinderen die veel moeite hebben met dit onderdeel van rekenen echt aan de hand worden meegenomen.

Hoe help je je kind in groep 8

In groep 8 gaat het tempo flink omhoog. Je kind moet meer opgaven maken in minder tijd. Je kind krijgt nu ook steeds meer huiswerk als voorbereiding op het voortgezetonderwijs. Spelling staat in het teken van de herhaling, alle regels komen in hoog tempo nog een keer voorbij. In groep 8 gaat je kind rekenen met miljoenen en miljarden en kommagetallen.  Heutink biedt o.a. deze materialen waarmee je je kind op een leuke kan helpen met schoolwerk:

Redactiesommen

redactiesommen groep 8

klik om te bestellen

In dit werkboek oefent jouw kind volop met het oplossen van moeilijke rekenvraagstukken. De basis is dat jouw kind leert volgens vaste stappen de som goed te lezen en de juiste informatie te halen uit de verhaalsommen om zo het goede antwoord te vinden. Deels door meerkeuzevragen, deels door open vragen, maar altijd volgens een vaste structuur. Dit werkboek is afgestemd op het niveau van groep 7/8.

Het grote Taalboek

Het grote Taalboek

klik om te bestellen

Oefenboek van het grote taalboek waarin jouw kind met afwisselende oefeningen per onderwerp aan de slag gaat. Het uitneembare antwoordenboekje is bijgesloten. De taalonderdelen die aan bod komen tijdens de oefeningen zijn spelling, grammatica, schrijfvaardigheid, woordenschat, stijl, tekstbegrip, proza, poëzie en spreek- en luistervaardigheid.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Nog meer leuks lezen?

Huismiddeltjes die helpen buikpijn bij je kind te verzachten

Huismiddeltjes die helpen buikpijn bij je kind te verzachten

Je kent het vast wel dat je kind naar je toe komt met buikpijn. Het liefst grijp je naar een natuurlijke remedie, maar het is niet altijd duidelijk waarom ze überhaupt spijsverteringsproblemen hebben. Dus hoe pak je dat aan en ga je de buikpijn van je kind verzachten? De meest voorkomende problemen met de spijsvertering zijn gasvorming, een opgeblazen gevoel en buikpijn. De meest waarschijnlijke boosdoeners zijn voeding, stress en een ongezonde darm. In deze blog bespreken we enkele natuurlijke huismiddeltjes die fantastisch werken. Probeer dus de onderstaande tips toe te passen de volgende keer dat jouw kind maagklachten heeft. […]

Verzwaringsdekens de voordelen en beter slapen

Verzwaringsdekens: betere slaap voor kinderen en volwassenen

Slaap is één van de belangrijkste aspecten voor een gezonde en evenwichtige levensstijl, voor zowel volwassenen als voor kinderen. Het is een cruciaal onderdeel van het herstel van het lichaam en speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de concentratie, productiviteit en het algemene welzijn. Helaas kampen veel mensen, en in het bijzonder kinderen, met slaapproblemen die een negatieve invloed hebben op hun dagelijks leven. een verzwaringsdeken brengt veel voordelen met zich mee. We leggen je het verder uit. Wat is een verzwaringsdeken precies? Een verzwaringsdeken is een deken die specifiek is ontworpen om het gewicht te verhogen en […]

5x waarom wij houden van Kerstmis

We love kerst en alles wat daar bij hoort. Van de hele dag meezingen met Skyradio tot de kerstborrel op het werk. En ja, zelfs het familiediner met de suffe tante wiens zelfgemaakte aardappelsalade niet te eten is. De kerstperiode is gewoon magisch en daarom vertellen we je over de 5 leukste dingen aan Kerstmis. Overal lampjes Wij gaan heel goed op kerstversiering en de aanblik van de stad als het na de invoering van de wintertijd alweer vroeg donker is en alle lampjes aan gaan. Je kunt toch niet ontkennen dat dat een prachtig gezicht is? Uit onderzoek is […]

Visited 55 times, 1 visit(s) today

Digitaal tandenpoetsen

Core business van de mondhygiënist: Die kleine rakkers aan de tandenborstel krijgen! Hoe vaak ik niet heb gehoord dat poetsen maar saai is. Ik hoog ...