Citotoets, de uitslag en het schooladvies

Was het nog maar een aantal jaar geleden dat je met knikkende knieën je spruit naar de basisschool bracht, voordat je het weet dient groep acht zich aan en maakt je kind zo ongeveer halverwege het schooljaar de toets der toetsen: de Citotoets op de basisschool. De uitkomst van deze toets vormt samen met het schooladvies van de leerkracht het instapniveau van het middelbaar onderwijs. Best een belangrijke graadmeter van de (school)carrière van je kind. Tijd voor wat meer inzicht in de citotoets, de uitslag daarvan en het schooladvies.

Wat er niet in zin, haal je er niet uit. Wees realistisch als het gaat om de verwachtingen van het intelligentieniveau van je kind. Het cognitieve vermogen van je kind is een redelijk vaststaand feit. Door de juiste begeleiding en stimulans kan de score wel wat opgerekt worden, maar echt veel meer zit er gewoonweg niet in. Het is dan ook niet zozeer noodzaak zo hoog mogelijk te scoren, maar wel is het belangrijk dat jouw kind het beste uit zichzelf en haalt daarmee de best haalbare score realiseert. Voor de een is 540 top, voor de ander is het de onderkant van zijn kunnen, zal ik maar zeggen.

De Citotoets

In april en mei maken groep 8’ers verplicht de Cito eindtoets. Bijna 65% van alle basisscholen kiest in 2017 voor deze Centrale Eindtoets. De toets wordt gemaakt in opdracht van de overheid door Cito. Cito maakt de toest al bijna vijftig jaar.

Taal, rekenen en wereldoriëntatie

Taal en rekenen zijn de verplichte onderdelen van de Citotoest. Verspreid over 3 dagen maken de kinderen zo’n 220 opdrachten. Ze zijn hier zo’n twee uur per dag mee bezig. Naast taal en rekenen mogen scholen hier ook nog 90 vragen over wereldoriëntatie aan toevoegen.

De uitslag

Ondertussen wachten de huidige groepen 8 vol spanning op de uitslag van de toets van 2017.  Sommige middelbare scholen, bijvoorbeeld categorale gymnasia, stellen een minimum citoscore in als inschrijvingseis. Op de eindtoets kun je scoren tussen de 501 en 550. De scores zijn gelinkt aan een gemiddeld schoolniveau. Altijd zijn de toets uitslag en het advies van de
leerkracht samen bepalend voor het uiteindelijke schooladvies. Als er een groot verschil zit tussen deze twee, kan een andere test uitkomst bieden.

Het schooladvies

Met het schooladvies op zak, treedt de volgende uitdaging aan: een passende school vinden voor je kind. Heeft jouw kind eenmaal een keuze gemaakt dan is het in sommige gevallen afwachten of je kind ingeloot wordt. Dit inloten, heeft niets te maken met je schooladvies, maar met de beschikbare plekken die een middelbare school heeft. Als de vraag het aanbod overtreft, wordt er domweg geloot. Het is dan ook verstandig altijd een top 3 samen te stellen van de meest gewilde scholen. Valt nummer 1 af, dan heb je nog een aantal alternatieven achter de hand.

Naast schooladvies is het je thuis voelen op een middelbare school minstens zo belangrijk. Om een goede schoolkeuze te maken, is het slim gedurende groep 7 en 8 regelmatig open dagen en ouderavonden te bezoeken. Dan kan je kind sfeer proeven en ervaren of de manier waarop een school les geeft, aansluit bij wat je kind prettig vindt.

De citotoets is geweest, en dan?

Vaak hoor je dat nadat de cito-uitslagen bekend zijn, er in groep 8 niet zoveel meer wordt geleerd. De eindmusical, soms nog een kamp en het toeleven naar de laatste schooldag op de basisschool vragen alle energie. Dit is in feite zonde van de tijd. Na de zomervakantie moeten de kinderen namelijk echt aan de bak, een beetje voorbereiding daarop kan echt geen kwaad. Sommige scholen vullen dit gat in het onderwijsprogramma door hun kinderen klaar te stomen voor de mores van het middelbare onderwijs. Denk eens aan huiswerkbegeleiding, omgaan met (lange termijn) planning, werken aan de beheersing van vreemde talen anders dan Engels, trainen van sociale vaardigheden, er zijn legio mogelijkheden om het schooljaar zinvol af te ronden.

Visited 194 times, 1 visit(s) today
School