VMBO, HAVO en VWO

Zodra je kind in de laatste groep van de basisschool zit, ga je als ouder nadenken over het vervolgonderwijs. De basisschool geeft halverwege het schooljaar een advies, eventueel in combinatie met de Citotoets, die in februari wordt afgenomen. De Citotoets is wel een momentopname, een kind met veel stress kan slecht presteren tijdens de toets, terwijl het tijdens het schooljaar geen problemen ondervind met de leerstof. De meeste basisscholen houden dan ook een dossier bij per leerling, waarin de ontwikkeling van het kind te zien is en vaak geeft dit een goede basis voor het geven van het advies.

VMBO, HAVO en VWO

Er zijn drie soorten onderwijs na de basisschool, VWO, HAVO en VMBO. Naast het VMBO bestaat er ook nog het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs.  Na de basisschool gaat meer dan de helft naar het VMBO (of het praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs), van de overige leerlingen gaat een gelijk aantal naar de HAVO of het VWO.

Wat zijn  de verschillen tussen VMBO, HAVO en VWO?

Binnen het VMBO worden een aantal leerwegen aangeboden, namelijk:

  • theoretische leerweg. Bij deze vorm kunnen de leerlingen aan het eind over stappen naar de HAVO. Er wordt bij deze leerweg geen praktijkonderwijs gevolgd. Ze volgen zes algemene vakken, waarin examen gedaan wordt.
  • gemengde leerweg. Bij deze vorm wordt er examen gedaan in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak, waardoor er al gekeken kan worden naar een vervolgopleiding binnen het MBO
  • kaderberoepsgerichte leerweg. Hier kunnen leerlingen praktisch bezig zijn en hierdoor bepaalde kennis opdoen. Het examen bestaat uit vier algemene vakken en een beroepsgericht vak.
  • basisberoepsgerichte leerweg. Vergelijkbaar met de kaderberoepsgerichte leerweg, maar minder zwaar.

Verder kun je binnen het VMBO een keuze maken uit de richtingen Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw. Aan het eind van de opleiding is het mogelijk door te stromen naar het MBO om daar een vervolgopleiding te doen. Het VMBO duurt 4 jaar en omdat de meeste leerlingen nog leerplichtig zijn, zullen ze na het behalen van hun diploma tot hun achttiende verplicht twee dagen per week onderwijs moeten volgen.

Naast het VMBO bestaat er het Praktijkonderwijs. Dit onderwijs is gericht op kinderen met een lager IQ, die niet in staat zijn om een diploma te halen. Hier leren ze vaardigheden, die ze in hun verdere leven nodig hebben. Vaardigheden, met betrekking tot sociale zelfredzaamheid, emotionele ontwikkeling en ze worden goed begeleid bij het vinden van een baan, die binnen hun mogelijkheid ligt.

Het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO) duurt vijf jaar en na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar het VWO of het HBO.

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) duurt zes jaar en daarna kunnen je gaan studeren aan de universiteit of HBO. Het VWO heeft twee richtingen: het atheneum en het gymnasium. Bij het gymnasium krijgen de leerlingen de verplichte vakken Latijn en Grieks.

Binnen de opleidingen HAVO en VWO wordt er gekozen voor een profiel, te weten:

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid

In het derde jaar wordt het profiel gekozen. Binnen het profiel bestaat ook nog een vrije ruimte, waarin je extra vakken (uit andere profielen) kunt doen. Veel leerlingen, die kiezen voor Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid combineren deze twee profielen tot NTG (natuur, techniek en gezondheid) om een zo breed mogelijke basis te leggen voor de latere studiekeuze aan een universiteit of HBO-opleiding.

Tweetalig onderwijs

Het is ook mogelijk om tweetalig onderwijs te volgen. Hierbij wordt minimaal 50% van de lessen in het Engels gegeven en hebben de docenten een opleiding gehad gericht op de tweetaligheid. Verder worden er internationaal georiënteerde activiteiten aangeboden. Het examen wordt in het Nederlands afgenomen, maar de leerlingen krijgen een extra certificaat naast hun diploma, waaruit blijkt dat ze een deel van het onderwijs in het Engels hebben gevolgd.

En dan is er ook nog het VWO-plus, waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om extra bèta- of alfa vakken te volgen.

Laat je kind de opleiding volgen, die bij hem of haar past. Liever laag beginnen en daarna doorstromen, dan te hoog grijpen en erachter komen dat het niet lukt. Op de tenen lopen is voor geen enkel kind leuk!!

Visited 47 times, 1 visit(s) today
nieuws

Samen naar de bibliotheek

Je hoeft niet alle leuke kinderboeken zelf aan te schaffen. Neem een abonnement op de bibliotheek. Het kost je helemaal niets. Je moet de geleende ...