Verplichte anticonceptie, echt?

Afgelopen weken was er veel ophef in de media over verplichte anticonceptie. Naar aanleiding van de documentaire van Zembla ‘ Vader Moeder ongeschikt’, kwamen veel reacties. Pierter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid, vertelde dat er een wettelijke mogelijkheid zou moeten zijn om ouders te verplichten om anticonceptie te gebruiken.

Documentaire

Jaarlijks sterven naar schatting 50 kinderen door mishandeling. Nog veel meer kinderen worden ernstig mishandeld. In de uitzending komen onder andere een forensich arts, een directeur van Bouman GGZ, de directeur van Jeugdzorg Amsterdam, een maatschappelijk werker en een voormalig kinderrechter aan het woord. Ook spreken ze met een kind van een verstandelijk beperkte alleenstaande moeder. Schrijnend om te zien is dat deze jonge dame zegt dat haar ouders geen kinderen hadden moeten krijgen. Op de vraag of ze beseft dat zij er dan nooit geweest zou zijn antwoordt ze volmondig, ja.

Jeugdzorg

Kinderen die worden mishandeld door de ouders kunnen uit huis worden geplaatst. Deze kinderen gaan naar een pleeggezin of naar een instelling waar ze kunnen verblijven. Het Nederlandse systeem is er echter nog steeds op ingericht dat er altijd gekeken wordt naar de mogelijkheden om kinderen weer terug bij de ouders te plaatsen. Het meisje dat in de documentaire aan het woord komt geeft mooi de spagaat van deze kinderen weer. Aan de ene kant wil je als kind altijd terug naar je moeder, zo hoort het. Maar deze kinderen zijn niet voor niets uit huis geplaatst en eenmaal weer thuis begint de ellende vaak weer van voor af aan.

Mishandeling

Mishandeling van kinderen komt veel vaker voor bij verstandelijk beperkte of drugsverslaafde ouders, ook bij ouders met ernstige psychiatrische problemen komt mishandeling vaak voor. Emotionele mishandeling en verwaarlozing van de kinderen doordat ouders geen idee hebben hoe ze voor de kinderen moeten zorgen of hoe ze om moeten gaan met het gedrag van het kind. Lichamelijke mishandeling komt ook voor. Voorbeelden uit de documentaire zijn verschrikkelijk. Ouders die kinderen slaan, schoppen, schudden of met messen achterna zitten, soms met de dood als gevolg.

Cirkel

Helaas gaat mishandeling en verwaarlozing vaak over van generatie op generatie. Zo blijkt ook uit het verhaal van de voormalig kinderrechter. Die zag regelmatig de kinderen die ze in de rechtbank had omdat ze thuis mishandeld of verwaarloosd werden, jaren later terug in de rechtbank met hun eigen kinderen. Deze kinderen hebben nooit een goed voorbeeld gehad en dus herhaalt de geschiedenis zich.

Zwangerschap

De eerste maanden van een zwangerschap zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Verslaafde ouders of ouders die door psycische problemen slecht voor zichzelf zorgen brengen hiermee hun kind al in de eerste maanden van de zwangerschap in gevaar. Jeugdzorg kan nu pas ingrijpen wanneer de moeder 24 weken zwanger is. Dan kan zij onder toezicht worden gesteld en kan ze worden opgesloten en bewaakt voor de veiligheid van het kind. Na de geboorte wordt het kind direct bij de moeder weggehaald en gaat het systeem van jeugdzorg in. Dan rijst toch de vraag of deze kinderen wel geboren hadden moeten worden. Had deze kindereren het leed dat ze tegemoet gaan, met een leven in een jeugdzorg systeem in plaats van een liefdevol gezin, niet moeten worden bespaard?

Preventie

Vroeger werden mensen met een verstandelijke beperking of ernstige psychische problemen vaak opgenomen in een instelling. Hier zorgde men ervoor dat deze mensen niet zwanger werden. Tegenwoordig proberen wij mensen met een beperking zoveel mogelijk in de normale samenleving te integreren en een gevolg daarvan is dat ze zelf bepalen of ze zwanger worden. Zou voor deze groep mensen verplichte anticonceptie een oplossing zijn?

Oplossing

Ik vind dat in sommige gevallen anticonceptie verplicht moet kunnen worden. De vraag die dan direct komt is wie bepaald wanneer dit moet gebeuren? Ik denk dat dit door onafhankelijke rechters bepaald moet worden. Net zoals deze rechters bepalen of een kind uit huis moet worden geplaatst of niet, kunnen zij ook opleggen dat een vrouw anticonceptie middelen moet gebruiken. Wel vind ik dat het middel niet onomkeerbaar mag zijn. Geen sterilisatie dus. Wanneer iemand afkickt en laat zien dat zij in staat is om wel voor een kind te zorgen moet er wel een weg terug zijn. Ik heb helaas teveel documentaires gezien en verhalen gehoord over ouders die hun kinderen zoveel onrecht aan doen. Ouders waar het kind is weggehaald en die roepen dat ze net zo lang doorgaan tot ze er 1 mogen houden.  Deze ouders hebben het recht om vader of moeder te worden verspeeld en moeten heel goed hun best doen om te laten zien dat ze het weer waard zijn.

Visited 8 times, 1 visit(s) today
nieuws

Bunchems: nieuw creatief speelgoed

Ik ben behoorlijk creatief ingesteld en ik probeer dat bij mijn kinderen ook een beetje te sturen. Als ik dan nieuw creatief speelgoed voorbij zie komen, ...