Mijn kind op het Tweetalig VWO

Mijn dochter gaat sinds een paar weken naar de Middelbare School. En ik moet zeggen, het valt tot nu toe best mee. Ze is wel erg moe als ze thuiskomt en die zware schooltas is echt geen pretje. Ze gaat naar een tweetalig VWO. Dat wil zeggen dat ze alle vakken (ja, ook wiskunde en scheikunde) in het Engels krijgt. We kregen zojuist van haar school een mailtje met daarin een soort van handleiding voor ouders en leerlingen omdat het toch best zwaar kan zijn voor de kinderen. In het mailtje stonden allemaal handige tips die je kunt inzetten om je kind te helpen tijdens de eerste zware weken. Ik denk dat dit mailtje voor veel ouders (ook als je kind niet naar tweetalig onderwijs gaat) erg handig kan zijn, daarom deel ik graag een samenvatting met jullie.

Voor de ouders

book-15584_1280De school is nieuw en veel groter dan de basisschool. Tweetalig VWO is nieuw en vreemd. Engels is toch veel moeilijker dan uw kind dacht. De ‘tears and phonecalls’ zullen misschien wel komen. U maakt zich wellicht zorgen om wat uw zoon of dochter allemaal overkomt en u vraagt zich af of de docenten wel in de gaten hebben dat uw zoon of dochter het moeilijk heeft. Hieronder volgen een paar adviezen voor de begeleiding van uw kind in de eerste periode van het tweetalige onderwijs.

 • Vaak blijkt het begin het moeilijkst te zijn. Nieuwe school, nieuwe docenten, nieuwe klas, nieuwe vakken, en dan de helft in een vreemde taal. Naarmate kinderen langer in de tvwo-klas zitten, raken ze meer gewend aan de manier van werken en komt alles wel op zijn pootjes terecht.
 • Zorg vooral voor rust en kalmte. Als uw kind in paniek is, wordt het niet beter als u ook in paniek raakt. Neem de tijd om rustig met uw kind te praten als zich problemen voordoen.
 •  Geef uw kind regelmatig advies over de aanpak. In deze handleiding staan veel tips die u daarbij kunt gebruiken.
 • Het helpt als u uw kind overhoort, ook als u geen Engels kent. U kunt dat doen door het Nederlands te zeggen en uw kind het Engels op te laten schrijven. Daarna kunt u samen controleren of het goed is gegaan.
 • Kijk af en toe eens de schriften en werkboeken door. U ziet dan waar uw kind mee bezig is en ook hoe hij/zij dat doet.
 • Als het mogelijk is, is het goed voor uw kind om regelmatig naar de BBC te kijken. Het is niet nodig dat uw kind alles al woordelijk verstaat. Blootstelling aan de vreemde taal is een van de pijlers waar het tvwo op rust. Een half uurtje per dag Engelstalige televisie kijken, levert al een aardige bijdrage aan de taalverwerving.
 • Als er paniek uitbreekt, kijk dan eerst goed waar de problemen Iiggen (denk daarbij aan onderwerpen als planning en organisatie) en pak ze aan waar dat nodig is. Vaak helpt een goed gesprek al. Neem gerust contact op met de school als er problemen zijn die u thuis niet kunt oplossen. Wij zullen u met raad en daad terzijde staan.

Voor de leerlingen

school-909381_1280Don’t panic! Als je met tweetalig VWO begint, zul je af en toe behoorlijk schrikken en je afvragen waar je aan begonnen bent. Deze tips zijn bedoeld om je gerust te stellen. Het is natuurlijk spannend, je bent aan iets compleet nieuws begonnen. We geven je een aantal aanwijzingen om je te helpen en het is de bedoeling dat je deze Iijst regelmatig doorloopt om te zien of je de aanwijzingen inderdaad hebt opgevolgd.

 • Leg woordenlijsten aan. Doe dat achterin je schrift/map voor elk vak. Als je de woorden opschrijft, ben je al met die woorden bezig en leer je ze beter. Het kost tijd, zeker in het begin, maar je zult er later voordeel van hebben.
 • Gebruik in het begin vaak je woordenboeken. Als je een stuk tekst moet bestuderen, zul je veel woorden niet kennen, ook al begrijp je wel wat er ongeveer bedoeld wordt. Denk niet te snel dat je het wel weet. Schrijf de woorden die je opzoekt ook op, met de betekenis erbij natuurlijk.
 • Het is niet de bedoeling dat je deze woorden vanaf het begin allemaal uit je hoofd leert, behalve als de docent ze als huiswerk opgeeft. Veel belangrijker is het dat je de woorden regelmatig doorleest en hardop uitspreekt. Je leert dingen beter en makkelijker als je ze vaker ziet en hoort.
 • Spreek zoveel mogelijk Engels, meteen vanaf het begin. Het is helemaal niet erg als je fouten maakt. Weet je een woord niet, dan omschrijf je het in het Engels. Je docent zal je dan het Engelse woord zeggen.
 • Als je iets niet weet, moet je het vragen! Soms Iijkt dat misschien dom, maar geen vragen stellen als je iets niet begrijpt is veel dommer! Als je het heel vervelend vindt om in de les je vraag te stellen, kun je altijd aan het eind van de les nog even naar de docent lopen.
 • Lees dezelfde dag nog alle dingen door die op die dag besproken zijn. Dan kun je controleren of je alles nog wel begrijpt. Begrijp je iets niet, maak daar dan een aantekening van en vraag het de volgende les. Je docent stelt daar prijs op!
 • Je docent zal heus wel eens een fout maken in de uitspraak van het Engels, niemand is tenslotte perfect. Als je dat merkt, mag je dat best zeggen. De docent zal jou ook verbeteren. Zo leer je van elkaar.
 • Werk netjes en overzichtelijk. Zorg dat je je spullen bij je hebt en dat je weet waar je je aantekeningen en dergelijke kunt vinden. Op die manier voorkom je paniek.
 • Kijk, als dat mogelijk is, regelmatig naar de BBC. Op die manier combineer je woord, beeld en geluid. Zo leer je veel. Je kunt misschien ook af en toe een Engelse dvd kijken zonder de ondertiteling aan te zetten of eventueel met de Engelse ondertiteling.
 • Vraag af en toe eens aan de docent of het Engels dat je opgeschreven hebt wel goed is. Je hoeft dat natuurlijk niet altijd te doen, maar doe het in ieder geval als je twijfelt over iets.
Visited 87 times, 1 visit(s) today

Kraamzorg Anne

Kraamzorg, hoe bevalt dat?

Van het concept kraamtranen heb ik na de geboorte van mijn twee meiden eigenlijk geen last gehad. Ik ben er denk ik te nuchter voor. ...