Belangrijke fasen in je zwangerschap

Rond IJsheiligen moet je nog geen vorstgevoelige plantensoorten buiten zetten. Vruchtbomen, waarvan de zg. noordgrens o.a. over Nederland loopt, zijn gevoelig voor nachtvorst en appelbomen die tijdens de bloei een flinke nachtvorst verduren, zetten geen vrucht. Dit is het verhaal van de juiste gebeurtenis op de juiste tijd ervoor. Elke overgangsfase is een zg. kritieke fase in een ontwikkeling. Dat komt dat de ene functie dan afloopt en andere functie moet starten. In het voorbeeld van de vruchtboom zal de bloei afgerond door de bevruchting plaatsvinden, waarmee de aanzet tot vruchtvorming begint.

Ontwikkeling onzichtbaar, groei  zichtbaar

Met de ontwikkeling van de mens is hetzelfde aan de hand. Hierbij moet je in gedachte houden, dat groei minder geleidelijk gaat dan je misschien denkt. Voor je geboorte groeide je sneller dan ooit na je geboorte. En deze groei gaat in vlagen gepaard. Dat herken je zelf in de tienertijd ook nog wel. In het voorbeeld van vruchtbomen precies zo: de lente barst los.

In je zwangerschap heb je, voor het grote  wonder, diverse ontwikkelstadia; en elk daarvan luidt aan het begin een iets kwetsbaardere periode in. Opnieuw terug naar de natuur zie duidelijk een verschil in ontwikkeling en groei. De ontwikkeling van veel bomen vindt in de herfst plaats. De knoppen worden aangelegd en daarna is het wachten op het beste moment; voor de bomen is dat als de grondtemperatuur voldoende hoog is. De ontwikkeling, de voorbereiding op groei, is nauwelijks zichtbaar, de groei echter maakt ineens duidelijk wat zich ooit ontwikkeld heeft.

En net als er in bomen honderden processen op de voorbereiding van het in blad schieten onzichtbaar zijn, zijn de meeste ontwikkelingen van je baby onzichtbaar. En net als de knoppen aan de bomen dikker worden, neemt jouw omvang ook toe.

Je kind is dus het resultaat van vele vaak zeer verschillende ontwikkelstadia, waarvan de bevruchting en de geboorte de allergrootste veranderingen in gang zetten.

De eerste 3 maanden

In de zwangerschap zijn de tussenfasen in deze ontwikkeling gevoelige perioden. Zo is bekend dat de eerste 3 maanden het embryo uitermate gevoelig is voor vooral allerlei invloeden van buiten, waarom je met bv. medicatie dan ook extra voorzichtig moet zijn. In de eerste 12 weken wordt het hele lichaam ‘georganiseerd’ en aan het eind van die periode is de baby in zijn ‘hoofdelementen’ klaar. Dan is de groei ook het snelst ( van 2mm tot 90 mm).  Maar dan zijn ook de overgangsfasen voor de aanleg van alle organen ook het talrijkst, elke fase met zijn kwetsbaarse momenten.

In die overgangen zijn de emoties van de moeder zeer invloedrijk. Bij elke overgang naar de groei van een nieuw orgaan zijn er specifieke soorten emoties, die de meeste invloed hebben.

En wat dacht je van het moment dat de bevruchting een feit is? De eicel is deels veranderd in een vreemd lichaam voor de moeder. Sommige vrouwen ervaren dat ook. We noemen dat de onbewuste ontdekking van zwangerschap. In deze fase spelen ervaringsherinneringen van de moeder een belangrijke rol (zie vorig artikel). We komen er later op terug, hoe belangrijk deze fase al is.

Omdat de eicel op het brede gedeelte van de eileider, de tuba, ligt, is dit ook het moment van de ontvangenis. Hier ontvang je, ervaar je fysiek, als moeder voor het eerst je kind onbewust.

Andere, vooral emotioneel belangrijke momenten zijn de bewuste ontdekking van de zwangerschap, wanneer de bevruchte eicel zich nestelt in de baarmoeder.

Kwaliteit tijdens kwetsbare momenten

Nu is voor de emotionele ontwikkeling van het kind de kwaliteit van deze momenten bepalend. We hadden al aangestipt, dat de moeder vooral de emotionele opvoeding aan het kind doorgeeft. Haar emoties op deze momenten gaan 1 op 1 over op het kind. Je kunt hierin al het verschil begrijpen tussen een geplande zwangerschap en een ongelukje…..

De bevruchting die enige tijd na de gemeenschap plaatsvindt, is net zo’n belangrijk moment van ontwikkeling. Onzichtbaar aan de buitenkant vinden in de eicel met de ‘dans der chromosomen’ ingrijpende veranderingen plaats. En is in deze fase uiterst gevoelig. Daarom is ook hier de kwaliteit van de gevoelens enkele uren later, van grote invloed. Hoe is de volgende dagen de stemming van de moeder?

Het klinkt wellicht ongelooflijk, maar we kunnen dit moment van bevruchting herinneren. Waarom? In het vorig artikel zeiden we al dat elke cel informatie kan opslaan. Ook dus de eicel, wachtend op de zaadcel. Vandaar dat de entree van die ene zaadcel ook geweten wordt, maar dan als ervaring, op welke manier dat ging: gemakkelijk, moeizaam, opdringerig of mat. Hetzelfde is de  ‘sfeer’ tijdens de dans der genen terug te halen. Deze, zo blijkt uit onze sessies met cliënten, is doorgaans een weerspiegeling van de gemeenschap ervoor.

Liefdevolle zorg

Wellicht wordt je iets duidelijker: seksuele gemeenschap is meer dan een hopelijk verrukkelijk spel tussen twee mensen. Het is iets wat i.v.m.  de kans op de ontwikkeling van een nieuw mensenkind ook een verantwoordelijkheid inhoudt. Zonder hierover krampachtig te hoeven doen, is het duidelijk dat echte liefde, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar, als vanzelf de beste condities zijn om het kind in emotioneel opzicht een goede impact mee te geven op de gevoeligste momenten ervan.

Een andere fase is de achtste maand, waarin je als moeder naar binnen keert. Het kind keert zich naar waar de meeste aandacht is. Maar als de moeder lang doorwerkt, vooral mentale arbeid verricht en ambitieus is, zal het kind het hoofdje hoog houden en blijft de kering nogal eens uit. In China, waar de emancipatie van de vrouw en lang doorwerken standaard is geworden, is stuitligging opvallend toegenomen. De kering van het kind is weer zo’n belangrijke fase, waarin aandacht betekent voor het kind: een goede voorbereiding voor de grootste stap van het hele leven. Wat heeft je baby dan jouw liefdevolle aandacht vooral nodig!

Vanwege de gevoeligheid voor allerlei stoffen is alcohol het beste te vermijden van begin af. In eerste instantie komt de kleinste hoeveelheid puur binnen. Cliënten ervaren een alcoholvergiftiging in een Nucleussessie als brandend, onaangenaam heet door het hele lichaam en dufheid (sommige cliënten konden hun ogen nauwelijks openhouden), compleet met kater iets later.

In een andere casus was de cliënt het resultaat van een ruig feestje met veel alcohol, braken en doodziek voelen van de moeder. De cliënt had o.a. een braakfobie en op de achtste een hersenvliesontsteking. Weer een ander ontwikkelde coeliakie (glutenallergie), die na de sessie werd opgelost, waardoor we wisten dat alcoholvergiftiging vòòr de 4e maand blijkbaar in dit geval de oorzaak van coeliakie was.

In een ander artikel leer je over genotmiddelen nog meer. We leggen ook bij het gebruik van deze stoffen echter opnieuw de nadruk op het emotionele aspect ervan: wat leer je jouw kind?

De rol van de vader is, zoals je begrijpt, minstens zo belangrijk. Immers, de vader heeft grote invloed op jouw gevoelsleven en dat heeft weer impact op jullie kind.

Samenvatting

Een ontwikkeling is de onzichtbare voorbereiding op de zichtbare toename of groei. Elk begin en eind van een ontwikkelingsfase is een extra kwetsbare periode. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. In de eerste 12 weken wordt het minimensje georganiseerd, wat de meeste overgangen en de snelste groei impliceert.

De belangrijkste momentums zijn: de sfeer van de gemeenschap, de conceptie een tijdje later, de innesteling en bewuste ontdekking dat je zwanger bent, de reacties van je partner, de aandacht rond de achtste maand en (in een ander artikel) de emotionele voorbereiding op de geboorte.

Zonder je zorgen te maken over al die wonderlijke supersnelle overgangsfasen tijdens de ontwikkeling van je kind, is het verreweg het eenvoudigst om van het begin af alles met liefdevolle zorg te doen. Je bent moeder vanaf de dans der genen, bedenk dat goed!

Randy Schmidt

Visited 23 times, 1 visit(s) today

opgroeien

Stop even met groeien AUB

Blij dat alle kids in bed liggen, plof ik op de bank neer. Eindelijk rust. Ik pak mijn telefoon en zie voor de zoveelste keer ...