Artsen mogen kritische prikkers weigeren

Ik las vandaag een artikel dat in Amerika steeds meer kinderartsen patiënten willen “ontslaan” als deze weigeren hun kinderen te vaccineren. Ze krijgen daarbij nu ook de steun van de American Academy of Pediatrics (AAP) – een beetje het equivalent van het Nederlands Centrum Jeugdzorg. Ze schreven het rapport “Countering Vaccine Hesitancy” Het aantal ouders die sceptisch zijn over het vaccineren van hun kinderen neemt in Amerika de laatste jaren toe, zo ook het aantal kinderartsen die deze ouders niet meer willen accepteren. Dit heeft me aan het denken gezet. 

“De beslissing om een familie die vaccinaties blijft weigeren niet op te nemen als patiënt is geen beslissing die makkelijk genomen mag worden.  Een arts moet altijd de overwegingen van de ouders respecteren. Maar, een arts mag het weigeren van patiënten die hun kinderen niet laten vaccineren als een acceptabele optie zien”

Vertaald uit het rapport van de AAP.

Het kost een Amerikaanse arts gemiddeld 16 weken om een kritische prikker te overtuigen hun kinderen te laten vaccineren. Ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren,  zijn een risico voor de kudde-immuniteitsdrempel – en dat is niet goed. Ouders van kinderen die niet gevaccineerd kúnnen worden vertrouwen op de rest van ons om hun kindje gezond te houden. Het geduld van sommige artsen in Amerika raakt op voor wat betreft dit belangrijke onderwerp. 

Lees ook: Angst voor vaccinatie door onwetendheid

“Ik heb twee patienten in mijn praktijk die niet gevaccineerd kunnen worden om medische redenen,” vertelt kinderarts Alla Gordina aan Forbes. “Ik moet ze beschermen. Ik moet babies beschermen die te jong zijn om gevaccineerd te worden.”

Artsen hebben er terecht genoeg van om maanden dezelfde discussie te moeten voeren. “Ik beschouw vaccinaties als een fundamenteel onderdeel van de kindergeneeskunde. Als ouders het hier niet met me over eens zijn, dan zijn we het niet eens over een belangrijk principe in de kindergeneeskunde,” aldus Phil Boucher, arts met een praktijk in Nebraska. “De relatie tussen een kinderarts-ouder-patiënt is gebaseerd op vertrouwen. Als een ouder niet vertrouwt op mijn medische expertise, dan is het lastig een goede relatie te onderhouden”. Hij “ontslaat” ouders uit zijn praktijk als ze na 4 tot 6 maanden na geboorte hun kindje niet hebben laten vaccineren.

Jarenlang was het niet meer dan normaal om je kindje te laten vaccineren. Artsen hoefden ouders niet te informeren of overtuigen over het belang van vaccineren. Nu blijkt uit het rapport van de AAP dat maar liefs 73% van de ouders die vaccinaties weigeren dit doen omdat ze ze “onnodig” vinden. Eenvoudig gezegd, een grote groep ouders verzet zich tegen iets waar ze onwetend over zijn. Deze resultaten komen uit een enquête over vaccinaties waaraan 629 kinderartsen in 2006 en 627 kinderartsen in 2013 deelnamen. Het rapport laat ook zien dat het aantal ouders dat álle vaccinaties weigeren is gestegen van 2,1% naar 3,3%. Deze onderzoeken zijn in Amerika uitgevoerd, ik zou graag eens uitzoeken of er in Nederland soortgelijke onderzoeken zijn gedaan (zodra ik hier antwoord op heb update ik dit artikel).

Lees ook: Moeten vaccinaties verplicht worden?

Nu stelt de AAP dat het ontslaan van patiënten echt gezien moet worden als het aller laatste middel en dat het aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat een arts besluit dit te doen:

  • De arts moet echt op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd de ouders te informeren/ overtuigen.
  • Het moet de ouders duidelijk zijn dat de consequentie kan zijn dat hun kindje “ontslagen” kan worden als patiënt.
  • Er is geen tekort aan kinderartsen in de geografische locatie van de ouders.
  • De arts blijft zorg verlenen totdat de ouders een andere arts hebben gevonden (gewoonlijk 30 dagen).

Ik denk dat er in Nederland nog geen kinderartsen zijn die ouders van patiënten weigeren omdat ze hun kinderen niet laten vaccineren. Ik hoop dat dit ook niet gaat gebeuren, want ik vind dat het belang van het kind voorop moet staan bij een kinderarts. Het kind kan er niks aan doen dat de ouders onwetend zijn. Het is beter dat een goede kinderarts dan een oogje in het zeil blijft houden. Als ze niet meer terecht kunnen bij een betrouwbare kinderarts, waar zouden ze dan naar toe gaan? Daar wil ik niet aan denken…

Reacties van Nederlandse artsen:

Het advies van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is: vaccineren volgens het RVP. Ik onderschrijf dit volkomen, en heb, evenals al mijn collega’s, mijn eigen kinderen gewoon laten vaccineren.

Indien ouders echter hun kind niet wensen te vaccineren, om wat voor reden dan ook, dan is dat in NL hun recht.

Het als kinderarts verbreken van een behandeling komt mij erg drastisch over, en volgens mij mag dit ook helemaal niet als je niet zorg draagt voor een continuering van de behandeling elders. Ik zou dit zelf nooit overwegen om de reden “niet vaccineren”. De kinderen die ik behandel hebben ook daadwerkelijk een medisch probleem dat behandeling behoeft.

In de VS zien kinderartsen vaak in privéklinieken kinderen die in wezen gezond zijn, en die in NL naar het consultatiebureau zouden gaan of de huisarts. Indien een kind alleen bij jou als kinderarts komt voor vaccinaties e.d. is het natuurlijk een stuk makkelijker om de behandeling te verbreken.

Arts blijft liever anoniem

Vaccinatie foto: Shutterstock

Visited 5 times, 1 visit(s) today