Taakjes voor kinderen, zo pak je dat aan

Binnen het gezin is het belangrijk dat kinderen ook leren dat ze mee kunnen helpen, taken uitvoeren ten behoeve van het gezin. Maar welke taken kunnen kinderen met weinig hulp of geheel zelfstandig doen? Er zijn taken die te belastend, te zwaar zijn of zelfs gevaarlijk voor de kinderen, maar er zijn ook taken die zij prima uit kunnen voeren. In dit artikel lees je hoe kinderen in het gezin kunnen helpen, welke taakjes de kinderen op zich kunnen nemen en hoe de ouders daarbij kunnen ondersteunen om hen dit aan te leren. Het zelfvertrouwen van de kinderen zal groeien als van hen verantwoordelijkheid wordt gevraagd.

De taakjes voor de kinderen verdelen hoe doe je dat?

Wanneer in je gezin meer dan één kind is dan zul jij de taken, die je de kinderen wilt laten doen, het beste kunnen verdelen. Kinderen vinden het namelijk fijn om iets voor papa of mama te mogen doen.  Zij “groeien” daardoor. Wanneer het jongste kind nooit iets hoeft te doen omdat de oudste steeds iets sneller is, dan is het evenwicht weg. Bij jonge kinderen zul je hiervan nog weinig merken, oudere kinderen echter laten zeer zeker merken dat er iets niet klopt, met de nodige ruzies. Bij het verdelen van de taakjes zul jij in de eerste plaats rekening moeten houden met de leeftijd van de kinderen. Op de tweede plaats is de ontwikkeling van het kind belangrijk: het ene kind is eerder toe aan bepaalde zelfstandigheid en initiatief nemen dan het andere. Kijk bij de verdeling dus niet alleen naar de leeftijd maar naar het totale kind. Ouders kennen hun kind het beste, dat kan dus geen probleem zijn. Natuurlijk kan er ook een verschuiving van eerder uitgedeelde taakjes plaats vinden. Maak daarvoor een lijstje zodat een kind weet wanneer het met welke taak is “belast.” In het begin begeleid jij de kinderen, je stimuleert, activeert en complimenteert en helpt wanneer dat nodig is. Frustratie is heel slecht voor het kind, dus zorg ervoor dat je dat voorkomt. Dat wil niet zeggen dat je alles uit handen moet nemen, zeker niet, maar je kunt op een moeilijk moment wel aanwijzingen geven zodat het kind weer verder kan.

Samen met de kinderen de taakjes controleren

Het is zeer bemoedigend als je samen met de kinderen de taakjes controleert. De kinderen zullen apentrots zijn dat je zoveel aandacht schenkt aan hun werk. Zij voelen zich daardoor belangrijk en ook het werk dat ze deden. Geef complimenten, maar zeg het ook als er iets niet goed is gedaan. Leg er de nadruk op dat het werkje niet helemaal perfect is uitgevoerd, maar dat het kind zijn best heeft gedaan (zeker bij zeer jonge kinderen, leg de lat niet te hoog). Laat het kind voelen dat je toch veel van hem houdt ondanks de foutjes. Vraag ook eens aan het kind zelf, of het werkje goed of niet goed is gedaan. Je komt er zo ook beter achter dat sommige taakjes toch nog best moeilijk zijn om goed uit te voeren. Je merkt ook beter wat het kind leuk of minder leuk vindt als je samen over de taakjes praat.

De kinderen belonen voor de taakjes

Wel of niet belonen is de vraag! Wanneer een kind jou helpt kun je het belonen. Te veel belonen is niet nodig, niet belonen stimuleert het kind niet. Kies daarin een middenweg. Het kind moet niet alleen voor de beloning werken, maar ook om jou te ontlasten en dat moet jij je kind leren. Jij krijgt ook niet voor elk karweitje een traktatie, geld of een andere beloning. Er is echter niets mis mee dat een kind af en toe een beloning krijgt, maar het is geen moeten. Je moet er ook nooit in me gaan wanneer een kind gaat onderhandelen: als ik dit voor jou doe dan krijg ik van jou…… De wat oudere kinderen zullen wellicht sparen voor een telefoon of iets dergelijks. Natuurlijk kun jij hen helpen met sparen door hen af en toe wat geld te geven voor verrichte werkzaamheden. Maak daar duidelijke afspraken over en kies een beloning of een bedrag dat niet buitensporig groot is. Een beloning voor verrichte taakjes hoeft echter geen cadeau of geld te zijn. Liever niet zelfs, wat extra aandacht door samen een spel te spelen, te gaan voetballen, extra verhaaltje voorlezen, groente uitkiezen, toetje in het weekend zelf uitkiezen in de winkel enz. zijn prima beloningen.

Tips bij het zoeken naar taakjes voor de kinderen

Taakjes voor kinderen verdeel je op de eerste plaats naar de leeftijd van de kinderen en daarna houd je tevens rekening met de mogelijkheden van het kind. Geef, zeker in het begin, een taakje met een duidelijk begin en een einde. Bijvoorbeeld geef de planten op de vensterbank water. Ruim je kamer op is een te groot en onoverzichtelijk karwei. Wel kun je van de kinderen verwachten dat zij hun pyjama opvouwen bijvoorbeeld. Geef eerst zelf het goede voorbeeld, veel kinderen zullen je automatisch daarin volgen. Legt jouw kind zijn pyjama opgevouwen in bed, dan is het begin gemaakt. Zeur dan niet over het feit dat jij anders vouwt, maar geef je kind complimenten. Hier hoeft natuurlijk niet telkens een beloning tegenover te staan. Je kunt wel afspreken dat wanneer je kind uit zichzelf zijn pyjama opruimt, dat het dan een sticker mag plakken. Bij 7 stickers (hele week) mag jouw kind een toetje kiezen in het weekend. Zo kun je de beloning beperkt houden. Kleine kinderen kun je bijvoorbeeld het bestek laten opruimen, een klein kind sorteert graag en krijgt door de duidelijke opdracht zelfvertrouwen, want dit gaat lukken!

Vraag geen perfectie, let op de interesse van het kind en de leeftijd, complimenteer eigen initiatief en zorg dat je kind een succeservaring heeft. Dit alles zorgt ervoor dat door het doen van taakjes je kind meer zelfvertrouwen krijgt.

Welke taken niet aan de kinderen uitbesteden?

Wanneer je kinderen iets voor je laat doen, moet je op de eerste plaats altijd zeker weten dat de taakjes geen gevaar opleveren.

De taakjes moeten bij de leeftijd van het kind passen. Een kleuter kan wel bestek sorteren maar geen hele vaatwasser uitruimen. Beperk de taakjes zodanig dat ze voor het kind te overzien zijn, frustratie ontmoedigt het kind. Een kind mag bijvoorbeeld wel de gebaksbordjes klaarzetten, maar geen hete koffiekan dragen. Ook met heet water is het oppassen geblazen, wil een kind graag een kinderserviesje gebruiken en daarna afwassen, controleer de temperatuur van het water. De hond uitlaten wordt ook vaak aan te jonge kinderen overgelaten, doe dat niet, een kind is de hond, ook al is deze klein, niet de baas. Laat een kind nooit alleen werken met elektrische apparaten. Laat een kind niet te zwaar tillen, het is volop in de groei!

Zo zijn er zoveel taken die een kind beter niet kan doen. Gebruik bij de keuze je gezonde verstand, want er blijven nog voldoende geschikte leuke werkjes over.