Laat jij je kind wel of niet vaccineren?

Wat zegt het NVKP?

  • Het voorkomen van ziekten hangt onder andere af van levensomstandigheden. Een ziekte als difterie maakte vroeger veel slachtoffers. In deze tijd met onze betere leefomstandigheden (verbeterde hygiëne, gesloten rioleringssystemen), voeding en medische mogelijkheden, kent deze ziekte nauwelijks meer sterfgevallen. We zien in de statistieken dat niet de vaccins, maar de tijd en de leefomstandigheden al forse dalingen in het vóórkomen van de ziekten hebben gegeven. Al voor de start van de vaccinaties ertegen. En meer nog dan de daling na start van de vaccinaties.
  • We zien bij kinderen die niet gevaccineerd zijn over het algemeen een heel goede en sterke gezondheid. En minder voorkomen van chronische verkoudheden, chronische oorklachten, huidproblemen, afhankelijkheid van luchtwegmedicatie (pufjes), voedselintoleranties en gedragsproblematiek.
  • Natuurlijk is een niet gevaccineerd kind ook wel eens ziek, maar het kind lijkt meer veerkracht te hebben.
  • Of ziekten waartegen wordt ingeënt weer de kop op zouden gaan steken bij daling van de vaccinatiegraad, is een aanname. Daarvoor bestaat geen wetenschappelijke onderbouwing.
  • Bof, mazelen en rodehond zijn de kinderziekten die bij kinderen onder de 8 jaar over het algemeen probleemloos verlopen, met een levenslange immuniteit als gevolg. Alleen bij voldoende circulerende ziektekiemen krijgen kinderen de kans om deze ziekten voor het 8e jaar tegen te komen.
  • Het kan zijn dat ouders bewust kiezen om hun kind eerst de kans geven de ziekte zelf door te maken en pas later opnieuw een overweging maken om eventueel te enten. Ouders die ervoor kiezen om niet het RVP te volgen, zijn niet zozeer ‘weigeraars’ maar maken een eigen keuze vanuit een bewust standpunt ten aanzien van het welzijn van hun kind.

Misschien brengt dit artikel je  in verwarring. Weet je niet meer wat je moet doen. Of bevestigt het juist jouw gemaakte keuze. Maak in ieder geval je eigen overwegingen en laat je niet te veel beïnvloeden door ‘anderen’. Jij moet je er goed bij voelen. Het gaat om de gezondheid van jouw kind.

Visited 69 times, 1 visit(s) today
1 2 3 4