Laat jij je kind wel of niet vaccineren?

Wat zegt het RIVM (de overheid)?

  • Een kind dat niet gevaccineerd is, is onvoldoende beschermd tegen de gevaarlijke infectieziekten.
  • Het risico dat het kind de bewuste infectieziekte krijgt, is groter als het kind deel uitmaakt van een niet-gevaccineerde hechte gemeenschap.
  • Hoe meer mensen vaccinaties weigeren, des te groter de kans dat uit ons land verdwenen ziekten weer de kop opsteken.
  • Vaccineren beschermt dus niet alleen een individu, maar ook de hele bevolking. Een uitzondering vormt de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinatie is alleen gericht op individuele bescherming tegen baarmoederhalskanker.
  • Infectieziekten kunnen weer de kop op steken door bijvoorbeeld het toegenomen reizigersverkeer. Ziekten komen zo vanuit het buitenland Nederland binnen. Of als ouders met kinderen zelf op vakantie naar het buitenland gaan. Zelfs in Europa komen bepaalde infectieziekten nog regelmatig voor, zoals bof, mazelen en rodehond.

Wat zegt het NVKP? (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken)

Visited 69 times, 1 visit(s) today
1 2 3 4