Je kind naar het Speciaal Onderwijs

Je kind naar een speciale school sturen doe je niet zomaar. Daar gaat veel aan vooraf. Er bestaat dan ook nog een groot verschil of je kind vanaf het begin, vanaf groep 1 dus, het speciaal onderwijs bezoekt of dat het halverwege de basisschool moet veranderen van school. In dit laatste geval zal  goed contact met de huidige school je helpen om de juiste beslissing te nemen. Tevens kunnen andere ouders, die in hetzelfde schuitje zitten, je wellicht helpen om een keuze te maken. Vraag hen naar de ervaringen die zij hebben met het speciale onderwijs. Bezoek samen met de interne begeleider van de gewone basisschool het speciale onderwijs en kijk zelf hoe het er daar aan toe gaat.

Waarom kies jij voor het speciale onderwijs?

Je kiest pas dan voor het speciale onderwijs als blijkt of is gebleken dat het gewone onderwijs jouw kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Er zullen al veel gesprekken zijn gevoerd voordat deze beslissing valt. Laat vooral op de eerste plaats het geluk van je kind meewegen. Drijf je zin niet door omdat je kind nu zo lekker dicht bij school woont. Als een school te kennen heeft gegeven dat jouw kind bij hen niet op zijn plaats zit, dan moet je zeker maatregelen nemen. Natuurlijk heb je vragen en opmerkingen, die moet je ook zeker uiten. Waarom moet jouw school uit zijn vertrouwde buurt, omgeving weg? Op deze manier zal hij in de buurt geen vriendjes krijgen! Dit zijn allemaal logische reacties en overdenkingen. Toch zul je zoeken naar een andere goede school, waar jouw kind beter begeleid gaat en kan worden.

De huidige school kan de benodigde hulp niet bieden.

Je kind gaat niet graag naar school, komt vaak huilend thuis en wil de volgende dag niet naar school omdat hij buikpijn of hoofdpijn heeft. Wordt hij of zij gepest is het eerste wat jij je zult afvragen, zeker wanneer dit vaak gebeurt. Goed dat je zo betrokken bent en probeert om er achter te komen waarom jouw kind niet naar school wil. Vraag een gesprek op school aan met de juf of meester en eventueel de interne begeleider. Hebben zij al gemerkt dat het niet goed gaat met je kind? Praat erover, laat je kind op school observeren, een test maken enz. Vaak komt er dan een probleem naar voren waarmee het kind worstelt. Kan de huidige school een plan van aanpak maken voor je kind? Blijf deze ontwikkelingen goed volgen. Wellicht wordt er voor jouw kind een rugzakje aangevraagd en kan de school wat extra hulp bieden. Zijn en komen er echter geen faciliteiten dan is het verstandig om een school op maat te zoeken voor jouw zoon of dochter.

Een “vriendelijke” school voor jouw kind.

Het hele schoolgebeuren maakt veel indruk op kinderen, zeker op speciale kinderen. Niet alleen het leren maar ook de juffen, de meesters, de klasgenootjes, zelfs de speelplaats en het eventuele overblijven hebben veel invloed op een kind. Wanneer kinderen serieus genomen worden bij verdriet, pijn of pestgedrag enz. dan zullen zij zich beter op hun gemak voelen. Een goede ondersteuning van kinderen kost de leerkrachten inzet en tijd en het is erg fijn als collega’s elkaar daarbij ondersteunen zodat niet steeds dezelfde aardige meester, die zich met hart en ziel inzet voor zowel het pedagogische gebeuren alsook het sociaal emotionele met een burn out thuis zit. Het is van groot belang dat je kind op de juiste school terecht komt. Het kan soms een hele zoektocht zijn. Laat je daardoor niet ontmoedigen. De vruchten plukken jij en je kind er later van.

Visited 27 times, 1 visit(s) today
School

onzekere moeder

Doe ik het wel goed?

Er is niks dat me zo onzeker maakt dan het moederschap. Niet alleen naar mezelf toe maar ook naar mijn kinderen toe en daarmee ook ...