Emotioneel voorbereiden op de geboorte

voorbereiden op geboorte

Emotioneel  voorbereiden op de geboorte – emotionele begeleiding tijdens de geboorte

Ze denkt aan haar dochter Esther, die een tijd depressief is geweest, na haar ontslag en een dreigende burn-out. Ook haar relaties lopen voortdurend stuk. Met bezorgde blik en vage onrust in haar buik denkt ze terug aan het begin van hun dochter, waarvan ze vindt, dat ze haar op één of andere manier niet bereiken kan.

Het werd een nogal heftige bevalling, want al veel te vroeg begonnen de weeën en braken de vliezen.

Ze hadden alles tot in de puntjes voorbereid. Het geplande kind was op alle controles getest en om niets aan het toeval over te laten, werd het geslacht bepaald, zodat er nu al rekening kon worden gehouden met de passende kleurcombinaties in de kinderkamer. Afspraken werden al vroeg met het ziekenhuis gemaakt en met de alle betrokkenen werd kennisgemaakt. Kortom alles geregeld. Zij koos voor evt. pijnstilling  en haar man zou bij de bevalling aanwezig zijn.
Het werd een nogal heftige bevalling, want al veel te vroeg begonnen de weeën en braken de vliezen. Stilliggen en weeënremmers en 3 weken plat. Dan nog stuitligging en infectie bij de baby.

De boven vermelde situatie lijkt op een goed voorbereide bevalling, die gelukkig ook goed afliep. Op latere leeftijd zal Esther ruzie met haar ouders krijgen, last van depressies hebben, zich eenzaam voelen, ondanks haar goede baan als leidinggevende. Het lukt haar niet een bevredigende relatie op te bouwen, ze is ambitieus en denkt voorlopig niet aan kinderen.

Ofschoon de geboorte goed was voorbereid, ontbraken er enkele essentiële punten. Onze westerse maatschappij vindt controle en zekerheid een groot goed. We zijn trots op onze lage zuigelingsterfte en goed uitgeruste ziekenhuizen en afdelingen neonatologie ( afd. voor te vroeg geborenen). Behalve dat dus niets aan het toeval wordt overgelaten, ligt de nadruk op de fysieke gezondheid.

Toch blijkt uit beschreven situatie dat er problemen op emotioneel vlak zijn. Deze hebben uit onze ervaringen een duidelijke relatie met de voorbereiding en de situaties tijdens de bevalling. Later zullen we enkele van de aanwijzingen hiervoor bespreken.

Wat is er dan op emotioneel gebied te doen om je voor te bereiden op een geboorte?

Het vorig artikel legt al de nadruk op de kwaliteit van de relatie voor en tijdens de zwangerschap. In bovenstaande beschrijving ligt de nadruk van beide ouders op controle, in feite een gebrek aan vertrouwen in de natuurlijke gang van zaken. Dat levert extra veel stress op als de hele planning door een te vroege geboorte wordt gedwarsboomd.

Natuurlijk programma

Laten we wel vaststellen dat voorbereiding voor een geboorte het beste begin voor de baby: gewenst,  gepland en uitgevoerd. Toch wel beter dan een moetje, een ongelukje of bevallen in een huis in de renovatie.

Het intern  programma voor de geboorte al begint met geleidelijkheid. De biologische ritmen voor de geboorte geven stap voor stap het kind een voorbereiding op de geboorte. Zo is er ondermeer door de reis door de smalle eileider ruimte om te oefenen in geboren worden en samenwerking met de moeder. Bij vele honderden momenten zijn er stappen, alleen al hormonaal, exact op elkaar afgestemd, die het kind voortdurend begeleiden. Gezien hormonen de stemmingen veelal bepalen, zijn de reacties van de moeder medebepalend voor de emotionele gezondheid.

Alles wat de moeder eet, bereikt uiteindelijk de baby, waarbij elke hoeveelheid alcohol kwalijk is voor het kwetsbare zenuwstelsel. Alles wat de moeder emotioneel ‘opneemt’ bereikt net zo goed het kind. Op die manier wordt het dus reeds eerder ‘opgevoed’ in emoties.

We moeten niet vergeten dat elke emotie vnl. lichamelijk, fysiek is. Volgens de Chinese geneeskunde maken langdurige emoties, van welk aard ook, elke onevenredigheid hierin, ons uiteindelijk ziek.

Emotioneel dieet

Een goede voorbereiding van de geboorte begint dus ook met aangepast ‘emotioneel dieet’, waarvan de voorgaande artikelen in deze reeks  de nodige suggesties doen. P.I.E.P. is net zo bedoeld voor een bredere goede voorbereiding. In dat programma is er ook ruimte om te compenseren , wat er evt. niet ideaal of zelfs traumatisch verloopt. Want ook dit programma is geen garantie voor een vlekkeloze bevalling. Het kan echter de in het verloop ontstane schade compenseren, tot op zekere hoogte uiteraard.

In boven beschreven voorbeeld zou de bevalling later herbeleefd worden in een Nucleussessie onder wenselijke omstandigheden, bijvoorbeeld op de gewone tijd thuis, geboren worden. En dan  zonder de weeën te moeten tegenhouden, of passief moeten afwachten met angstige spanning. De hechting zou op tijd plaatsvinden, direct na de geboorte, en niet in de couveuse hoeven noch behandeld voor een infectie.

Dan zou Esther een goede band met de ouders hebben en in staat zijn, zonder teveel ambitie waardoor haar relaties stuklopen, plezier in haar werk hebben en niet alleen in het eindresultaat. Ze zou beslist flexibeler kunnen zijn en fouten durven maken. Dit zou uiteindelijk alsnog het resultaat zijn als Esther of haar moeder bv. Nucleussessies de geboorte zouden ‘omzetten’.

De band met het kind kan reeds volgens P.I.E.P.  van de eerste week af, gesmeed worden. Als de moeder dat in sommige gevallen al eerder ‘weet’, de onbewuste eerste ontdekking (Zie het artikel: hoe vier jij de ontdekking dat je zwanger bent?); of zo snel mogelijk na de bewuste ontdekking.

Ook helpt het goed geïnformeerd te zijn over de bevalling zelf. En daarin keuzes gemaakt hebben.
In onze verdere ervaringen is het mogelijk het kind emotioneel en mentaal te begeleiden tijdens de baring. Dus bemoedigend spreken met het kind voordat het geboren is, toestemming vragen, als er in het natuurlijk programma ingegrepen moet worden ed.

Mocht dat allemaal niet kunnen, dan zal achteraf, bv. als de verloskundige een EHBB-cursus* heeft gevolgd, zij de geboorte alsnog natuurlijk laten verlopen in een ‘hersetting’, om de emotionele schade te compenseren.

Samenvatting

In de voorbereiding op de geboorte moet ook aan het emotioneel dieet gedacht worden. De suggesties uit deze reeks artikelen leggen de nadruk en geven tips voor een emotioneel gezonde voorbereiding op de geboorte. Dit houdt o.a. van het begin af contact te zoeken met je kind, er mee praten en andere suggesties uit P.I.E.P. toepassen. Tijdens de bevalling zal vanuit deze band de uitermate belangrijke emotionele ondersteuning gegeven kunnen worden. De moeder kan het nog niet geboren kind al bemoedigen. Dit zal later veel emotionele en persoonlijkheidsstoornissen voorkomen.

* Eerste Hulp Bij Bevallingen, een bijscholing waarbij de verloskundige traumatische bevalling achteraf in een gewenst scenario omzet.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Visited 8 times, 1 visit(s) today