Fun tijdens de zwangerschap

In een programma over zwangerschap vindt een zwangere moeder het geen probleem naar een hardrock-concert te gaan. Een andere moeder gaat naar een popconcert, maar merkt dat haar kind onrustig wordt en dit houdt wel enige uren aan. In een disco staat een moeder, die dat dan nog niet weet, urenlang bij een paar grote boxen. “We zijn met de badkamer bezig en het losmaken van de tegels maakt ongelooflijk veel herrie. Sindsdien gaat het heftig te keer in mijn buik. Er wordt flink geschopt en bewogen. Als er even niet gewerkt wordt, houdt het weer even op…. Maar als ik binnen blijf, houdt het niet op”.

Celgeheugen
Veel vormen van ontspanning gaan onvermijdelijk gepaard met geluid. Geluid van erg verschillende aard. Hoeveel en welke invloed heeft geluid op je ongeboren kind? Zou gehoorbeschadiging ook voor het ongeboren kind gelden?
We hebben al eerder opgemerkt, dat zintuigen niet volledig ontwikkeld behoeven te zijn, om prikkels waar te nemen. Het zg. celgeheugen is een ontdekking die de wetenschap van nu kan staven. Dat betekent dat de cel – zonder hersenen – toch kan onthouden. De volgende stap is dat wat de cel onthoudt, alles is wat later door de zintuigen wordt waargenomen. Geluid, een trilling van de lucht, wordt door de cel opgenomen en onthouden. Later als de hersenen worden aangelegd, gaat deze informatie over eerder gehoord geluid, naar het gehoorcentrum in de hersenen.

Het is dus belangrijk te onthouden, dat de zintuigen niet perse volledig aanwezig behoeven te zijn, om later informatie te kunnen herinneren. Dus bv geluid van moeder’s stem in de eerste week van je zwangerschap, wordt in principe al opgenomen, om later in het geheugen voor geluid te worden opgeslagen.
Dat moeten we concluderen uit het feit, dat cliënten in Nucleussessies weten wat de ouders in die vroege periode hebben gezegd, of met welk geluid zij toen werden geconfronteerd.

Het eerste zintuig
Nu is het allereerste zintuig van de ongeborene de tastzin. Immers de buitenkant van de eicel raakt het moederlichaam na de conceptie onvermijdelijk aan, als deze bijv. door de eileiders reist. En de eicel registreert exact hoe dit contact verloopt.
Eén van de verdere vroegste organen is het evenwichtsorgaan. Immers, dit orgaan moet voor het bewaren van het evenwicht, contact houden met allerlei spieren van het lichaam om het evenwicht te kunnen bewaren.

Het is, gezien het evenwicht in het oor is ingebouwd, daarom dat ook het gehoor als volledig orgaan reeds in de vijfde maand volledig is ontwikkeld. Bij de geboorte is heel het hersengebied voor geluid al helemaal gereed. Dat moet ook. De franse KNO-arts Tomatis, die veel onderzoek deed en een luistertherapie heeft ontwikkeld, legt een duidelijk verband tussen luisteren en spreken. Aangezien geluid een trilling is, kan de cel reeds vroeg horen. En het blijkt dat ook volwassen geluid eerst met hun lichaam en dan pas met hun oren horen.

Geleidelijkheid
In het sublieme ontwerp van de zwangerschap, waarbij rekening is gehouden met de impact van geluiden op de baby, is er niet alleen een filtering door het water van geluid. Het is niet bepaald niet stil in de moederbuik: het gist, rommelt, klopt en borrelt van alle kanten. Toch blijkt in dit alwijze ontwerp, het babygehoor de lagere tonen uit te filteren, zodat het kind niet overweldigd wordt. Juist de gevoeligheid voor de hogere tonen maken het kind in het bijzonder voor kinder- en moedergeluiden ontvankelijk.

Ouders moeten beseffen, dat in het hele ontwerp van de ontwikkeling tot aan de geboorte, de geleidelijkheid een centraal item is. Het zit niet voor niets in een waterzak, het wordt niet voor niets op deze manier gelijkmatig warm gehouden, schokken en geluiden geabsorbeerd. Tegen het eind van de zwangerschap werkt deze buffer uiteraard door de omvang weer wat minder.
Ook het zicht is in de eerste tijd van de baby niet meer dan een cm of 15-20. Dit alles om de baby na de geboorte niet te overweldigen met visuele indrukken.

Menselijke maat
Dit alles moet de ouders overtuigen, dat ook zij zich rekenschap geven van de heftigheid van de invloeden die binnenkomen. Zij kunnen dan wel gewend zijn geraakt aan hard geluid, extreme bewegingen en flitsende beelden, de ingebouwde buffers voor deze impact hebben hun grenzen.
Door de techniek is alles buiten de menselijke maat gekomen. We reizen sneller dan ooit, we versterken geluid tot gehoorbeschadiging aan toe en beelden kunnen zo’n snelheid hebben, dat we ze soms niet eens zien; en in beweging wordt ons lichaam tot het uiterste in een auto en op de achtbaan in het bijzonder op de proef gesteld.

In de opvatting over trauma’s is de definitie dat deze ontstaat door een overweldigende ervaring. Het is dus niet verbazend, dat zulke impulsen, die al buiten de volwassen maat gaan, absoluut traumatisch zijn voor de foetus. In onderzoeken genoeg blijkt hoe overmaat aan prikkels, door de kracht en/of frequentie lijdt tot hyperactieve kinderen, autisme en gespannen kinderen.

Trouwens, consequent blijkt dat elk ongeboren kind een absolute hekel heeft aan harde geluiden.
Dat betekent overigens niet alleen harde onaangename geluiden, maar ook muziek. Als de baby speciaal voor lage tonen en filter hebben, snappen we dat bij een box in de disco staan, een ware nachtmerrie voor het kind is.
En misschien een der geluiden met de meeste impact zijn de negatief beladen geluiden: ruzie.

We kunnen als ouders niet elke te sterke invloed voor het kind mijden. In zekere zin conditioneren we een kind dus ook voor een wereld met veel krachtige impulsen. Maar de toename aan hyperactieve, hypersensitieve en gedraggestoorde kinderen hebben directe verbanden met de overweldigende invloeden die dagelijks ook volwassenen bestormen. Als ouders daar al gezondheidsklachten van krijgen, hoeveel te meer de ongeboren kinderen!

De aloude raad dat een zwangere vrouw schrik moet vermijden en te sterke emoties is dus niet ouderwets. In andere culturen is de zwangere vrouw omgeven met extra zorg en eer. Welke moeder zou zoiets ook niet voor haar zelf wensen, als er zoiets wonderbaarlijks gebeurt als het ‘weven van een nieuw leven?’

Samenvatting
In onze moderne getechnologiseerde wereld zijn de indrukken die op ons afkomen tot ver buiten de menselijke maat. Vooral in ontspanning als pretparken, muziek en films, dag- en nachtritme, vliegreizen etc. Geen wonder dat stress, gestoorde nachtrust en persoonlijkheidsstoornissen meer dan ooit voorkomen.
In het ontwerp voor het ongeboren kind is geleidelijkheid en demping centraal. Zelfs de impulsen binnen de menselijke maat worden geleidelijk aan opgevoerd welk proces uiteindelijk tot na de puberteit pas eindigt!
Ouders moeten er dus voor een rustig en evenwicht kind voor waken zichzelf buiten de menselijke maat te begeven. Dat is gezond voor henzelf en vooral voor de baby.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Visited 54 times, 1 visit(s) today