Basisonderwijs

montessoriMontessori en Dalton

Daarnaast bestaan er zogeheten Montessorischolen die een bepaalde onderwijsvorm nastreven, namelijk het lerende kind zelfsturend te laten zijn in wat het leert en wanneer. Om dit leervermogen van kinderen te stimuleren, worden de groepen 1 en 2, 3 tot en met 5 en 6 tot en met 8 bij elkaar in eenzelfde klaslokaal geplaatst. Waar Montessori op zelfsturing leunt, gaat een reguliere basisschool uit van een klassikale manier van lesgeven waarin de leerkracht bepaalt welke lesstof er aan bod komt.

Een andere leerstroming is het Daltononderwijs. Deze stroming bevordert het zelfstandig vermogen van kinderen en leert ze zo vroeg als mogelijk aan zelfstandig te werken, van een dagtaak in groep 3 tot en met een week- of zelfs maandtaak in de bovenbouw.

1 2 3 4
School

iKnow Junior

iKnow Junior Review

Het spel iKnow Junior is het kleine broertje van het strategische triviaspel iKnow. Met wel 20 verschillende soorten opdrachten leren kinderen dat het verkrijgen van ...