Basisonderwijs

Einddoel

Hoe verschillend de leerstijlen ook zijn, het einddoel van alle basisscholen is de kinderen klaarstomen voor de middelbare school. Op alle scholen wordt daartoe een eindtoets afgenomen, meestal de Citotoets, soms een andere eindtoets. De uitslag van deze toets bepaalt mede het schooladvies dat jouw kind meekrijgt richting het middelbaar onderwijs.

Schoolkeuze

Bij jouw schoolkeuze is het belangrijk te beseffen dat je kind zo’n 8 jaar op deze school doorbrengt en dat leren pas leuk is als de omgeving waar je dat doet, bij je past. Heb je een uitermate zelfstandig ingesteld kind, dan is Montessorionderwijs waarschijnlijk uitdagender, terwijl bij een kind dat graag begeleid wordt, het klassikale aspect nou weer een belangrijk criterium is. Een advies is daarin dus ook niet te geven. Als ouder ken jij je kind het best en is na een brede oriëntatie die keuze goed te maken.

Locatie

Naast het inhoudelijke programma, moet je er ook over nadenken waar de school is gevestigd. Wil je er één in jouw directe woonomgeving zodat jouw kind ook speelafspraken kan maken met klasgenootjes? Of ga je voor die school in het andere deel van je woonplaats omdat de citoresultaten daar uiterst goed zijn, maar waar je kind niet alleen naartoe kan? Doordenk de gevolgen van jouw keuze voor je kind, op de basisschool leert je kind naast cognitieve zaken ook heel veel op het sociaal-emotionele vlak die voor zijn verdere ontwikkeling minstens zo belangrijk zijn.

Gezien het belang van jullie keuze, is het aan te raden al veel eerder dan de leeftijd van vier je oriëntatie op het basisonderwijs te starten. Tegen de tijd dat je voor de daadwerkelijke keuze staat, ben je er dan zeker uit!

1 2 3 4
School