Adoptie: de bemiddeling voor de adoptie

Na de aanvraag en de toekenning van de beginseltoestemming begint de uiteindelijke bemiddeling voor de adoptie. In deze fase wordt er contact gezocht met erkende adoptiebureaus in het buitenland.  Deze instanties zoeken naar de juiste combinatie tussen adoptieouders en adoptiekind. In Nederland kennen we zes zogenaamde vergunninghouders, die van het Ministerie van Veiligheid en Justitie toestemming hebben gekregen om in een adoptieprocedure te bemiddelen. De zes vergunninghouders zijn:

 • Stichting Afrika
 • Stichting Kind en Toekomst
 • Stichting Meiling
 • Nederlandse Adoptie Stichting
 • Vereniging Wereldkinderen
 • Adoptiestichting A New Way

Deze vergunninghouders hebben ieder hun eigen werkterrein. Op de site onderaan dit stukje vind je meer informatie.

Als adoptieouder heb je de keuze om voor volledige bemiddeling te kiezen of voor deelbemiddeling. Volledige bemiddeling vindt plaats via de vergunninghouder. Je hebt dan te maken met hun richtlijnen en criteria en zij kunnen ook tot de conclusie komen om af te zien van bemiddeling. Je kunt dan denken aan het niet voldoen van een aantal eisen van een land of leeftijdsgrenzen, die worden overschreden. De vergunninghouders werken met intake gesprekken, waar je je wensen kenbaar kan maken. Het voordeel van vergunninghouders is, dat zij alles voor je regelen en je daarover feedback geven.

Bij deelbemiddeling wordt het werk door de vergunninghouders beperkt tot het onderzoeken naar de legale praktijken van organisaties in het buitenland, die bij een adoptieprocedure betrokken zijn. Bij deelbemiddeling leg je dus als aspirant adoptie-ouders zelf de contacten in het buitenland. Het is wel zo, dat deelbemiddeling momenteel alleen mogelijk is in landen, die niet aangesloten zijn bij het Haags Adoptieverdrag.

Wat zijn de voor- en nadelen van deelbemiddeling?

Adoptieouders kunnen om verschillende redenen kiezen voor deelbemiddeling.

 • adoptie uit een land waar geen vergunninghouder actief is
 • zelf een actieve rol willen spelen
 • de lange wachttijden

Helaas is het zo, dat als je via deelbemiddeling een kindje wil adopteren, het niet sneller of goedkoper gaat dan via de vergunninghouders. Je moet toch voldoen aan alle eisen en die kunnen per land en rechtbank heel verschillend zijn. Je moet zelf overal achteraan en dat kost veel tijd en soms ook veel teleurstellingen. Je bent volledig afhankelijk van de instanties of alles juist wordt afgehandeld en of de adoptie ook werkelijk doorgang vindt. Dit kan zeer stressvol zijn.

De voorwaarden, waar men aan moet voldoen voor deelbemiddeling, zijn:

 • geldig beginseltoestemming hebben
 • contact in het buitenland moet worden gecontroleerd door een vergunninghouder

Mensen, die geen problemen hebben met alle juridische procedures, kunnen kiezen voor deelbemiddeling. De wachttijd is korter, maar als de adoptie niet doorgaat en men dan toch kiest voor bemiddeling door een vergunninghouder, begint de wachttijd opnieuw.

Vergunninghouders brengen de kosten voor deelbemiddeling in rekening. Dit is €1000,- maar in de meeste gevallen wordt dit meer. Er wordt een dossier aangemaakt, waarin de gemaakte kosten en werkzaamheden worden vermeld.

Voorstel van een adoptiekind

Als er een match is tussen kind en toekomstige adoptieouders, krijgen de adoptie-ouders informatie over het kind. Men krijgt de leeftijd, geslacht en andere (medische) bijzonderheden te horen. Bij acceptatie van het voorstel (na bedenktijd) , komt er meer informatie ter beschikking.

Formaliteiten bij aankomst in Nederland

Als het voorstel uiteindelijk is geaccepteerd, worden alle voorwaarden nog een keer nagelopen en de papieren gecontroleerd. Daarna is het grote moment daar: de adoptieouders mogen naar het land afreizen om hun kind op te halen. Kinderen uit landen, die aangesloten zijn bij het Haags Adoptieverdrag, krijgen bij aankomst direct de Nederlandse nationaliteit. De andere kinderen krijgen een voorlopige verblijfsvergunning.

Zodra het adoptiekind in Nederland is aangekomen, moeten de ouders binnen vijf  dagen het kind aangegeven bij de afdeling Bevolking van de gemeente. Bij een voorlopige verblijfsvergunning moet men zich binnen drie dagen richten tot de korpschef en moet men een aanvraag indienen bij de burgemeester voor een verblijfsvergunning. Men moet dan op zoek naar een advocaat, maar als alles volgens de regels is verlopen, is deze aanvraag een formaliteit.

En dan, na soms een wachttijd van jaren, kan je gaan genieten van je adoptiekindje en hem of haar  de toekomst geven, die je voor ogen had. Voor eventuele nazorg kan je altijd terecht bij instanties voor brochures of gesprekken (zie onderstaande link)

www.Adoptie.nl

 

 

Visited 48 times, 1 visit(s) today

Hoe maak je een moederdag taart

Ja vaders, het is komt alweer snel dichterbij, Moederdag. Wil je je vrouw eens verrassen met meer dan alleen een zelf geknutseld iets van de ...