Nieuwe woordenschat toets Cito 2018

Nieuwe woordenschattoets

Een kind dient wel 95 tot 98 van de 100 woorden te kennen om te begrijpen wat er wordt verteld. Met een rijke woordenschat kan een kind zich beter uitdrukken, teksten lezen, schrijven en begrijpen. Cito introduceert nu een nieuwe woordenschattoets voor groep 3 tot en met 8. In dit artikel lees je alles over deze nieuwe citotoets.

Introductie Woordenschat 3.0

Dit schooljaar lanceert Cito nieuwe woordenschattoetsen voor groep 3 tot en met 8. Met deze onafhankelijke vaardigheidstoetsen krijgen leerkrachten inzicht in de woordenschat van hun leerlingen en zien ze hoe deze zich verhoudt tot die van andere kinderen in Nederland. Dit wordt getest aan de hand van actuele woorden die passen bij de belevingswereld van kinderen van nu. Met Woordenschat 3.0 krijgen leerkrachten een objectief beeld van de woordenschat van hun leerlingen en kunnen ze bewust werken aan de vergroting ervan. De vaardigheidstoetsen zijn ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten. Met de toetsen is de groei te volgen op zowel  leerling-, groeps- als schoolniveau. Ook maakt het eventuele achterstanden zichtbaar en kan door de leerkracht gerichte, extra ondersteuning worden geboden.

Woordenschat 3.0 bevat verschillende soorten opgaven. Zo zijn er opgaven met betekenis en betekenisrelaties, maar ook opgaven met en zonder context. Voor groep 3 zijn er alleen toetsvragen met context. Deze worden voorgelezen en zijn voorzien van tekeningen of foto’s. Vanaf groep 4 zijn er zowel opgaven met als zonder context. Voor leerlingen in groep 4 zijn deze voorzien van foto’s en voorgelezen tekst. Vanaf groep 5 bevatten de opgaven alleen tekst.

Ga voor meer informatie over de Woordenschat-producten naar www.citowoordenschat.nl

Voorbeeldopgaven Nieuwe woordenschat toets Cito

Voorbeeld opgave Woordenschat 3.0 groep 3

Inges moeder maakt een maaltijd.
Welk plaatje past het best bij een maaltijd?

Voorbeeld opgave Woordenschat 3.0 groep 4

Gina pakt een tube met verf.
Op welk plaatje zie je een tube?

Voorbeeld opgave Woordenschat 3.0 groep 5

Welk woord moet op de streep staan?

De meester van groep 7 is ziek.
Daarom komt er een andere ____.

A   bijvallen
B   invallen
C   opvallen

Voorbeeld opgave Woordenschat 3.0 groep 6

In het opstel beschrijft Sanne haar eenzaamheid. Wat is eenzaamheid?

A   je alleen voelen
B   je bijzonder voelen
C   je verlegen voelen

Wat is alternatief?

A   anders dan normaal
B   beter dan gemiddeld
C   later dan gedacht

Voorbeeld opgave Woordenschat 3.0 groep 7

Wat is iemand imponeren?

A   contact met iemand maken
B   indruk op iemand maken
C   opmerkingen over iemand maken

Welk woord moet op de streep staan?

Julia is de afspraak om Tom te helpen niet nagekomen. Zij heeft het laten ____.

A   afgeven
B   afweten
C   afzakken

Voorbeeld opgave Woordenschat 3.0 groep 8

Wat past het best bij focus?

A   concentreren
C   uitnodigen
B   verdubbelen

Jolien gedraagt zich nogal zelfvoldaan.
Wat is zelfvoldaan?

A   vastberaden
B   verwaand
C   volwassen

Week van de Woordenschat

Dat een grote woordenschat erg belangrijk is, staat als een paal boven water. Om dit nóg meer te bevorderen organiseerd Cito in de week van 29 oktober tot en met 2 november de Week van de Woordenschat. De gehele maand oktober, voorgaand aan de Week van de Woordenschat worden basisscholen uitgedaagd met de Woordenschat Vlog Challenge om een eigen vlog te maken over hun stad of dorp, met daarin vijf typerende woorden die in hun stad of dorp voorkomen en een nieuw verzonnen Nederlands woord. De winnende vlogs worden beloond met een meet & greet èn een workshop van twee in Nederland bekende, jonge YouTubers. Week van de Woordenschat wordt gesteund door Stichting Lezen, taalkundige en schrijver Wim Daniels, auteur en docent en onderzoeker Marianne Verhallen.

Hoe werkt de Woordenschat Vlog Challenge

Klassen bepalen zelf  wat voor video ze uploaden: zingen, rappen, praten of dichten, alles mag! De vlog moet twee minuten duren, vijf typerende woorden uit hun stad of dorp bevatten en een zelf verzonnen Nederlands woord. Via de speciale website die vanaf 1 oktober live gaat, worden tips gegeven en zijn de spelregels beschikbaar. De vlogs en de nieuwe woorden worden beoordeeld door de vakjury, bestaande uit schrijver en taalkundige Wim Daniels, Marianne Verhallen, auteur, docent en onderzoeker, Niels Bakker, onderzoeker bij Stichting Lezen en Marleen Oosterink-van Benthem, business manager primair onderwijs Cito.

De winnende vlogs worden beloond met een meet & greet en workshop van TikTok (voorheen Musical.ly)-ster Nina Schotpoort (132.777 YouTube volgers) en YouTuber UberQuin (429.408 YouTube volgers).

Over Cito

‘Gelijke kansen voor iedereen’ is wat ons sinds de oprichting in 1968  drijft en bindt. Onze producten en diensten  ontwikkelen wij op basis van wetenschappelijke inzichten en met passie voor het onderwijs. Steeds meer profileren wij ons als kennisorganisatie. Want met 50 jaar ervaring en de inzet van onze unieke expertise kunnen wij die bijdrage leveren aan het onderwijs van vandaag en morgen. www.cito.nl

Our Rating

Nieuwe woordenschat toets cito9.3
9.3

Review Play Osmo Pizza Co.

Spelen moet met name leuk zijn! Daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn denk ik. Maar als je een speelgoedwinkel binnen loopt of ...