Tweetaligheid kan problemen geven

Nederlands is nou niet bepaald een wereldtaal. Dat is dan ook de reden dat de meeste Nederlanders een mondje buiten de deur spreken. Soms heel gebrekkig en met een accent van heb ik jou daar, maar toch, we kunnen ons redden. Nu we steeds meer beseffen dat Nederlands beperkt bruikbaar is, lijkt het de aangewezen weg om je kinderen van jongs af aan tweetalig op te voeden. De gevoelige leeftijd om talen aan te leren is tot een jaar of negen het grootst en het lijkt onzinnig om daar geen gebruik van te maken. Bovendien zouden tweetalige opgevoede kinderen intelligenter zijn. De hersenen van tweetalige kinderen tot anderhalf jaar maken een andere ontwikkeling door, dat is wetenschappelijk aangetoond. Of dat perse een betere ontwikkeling is, daar is de wetenschap nog niet uit, maar het lijkt er wel op. Geen wonder dus dat het min of meer een hype is om je kind tweetalig op te voeden.

Zijn er dan geen nadelen?

Die zijn er wel degelijk. Tweetalige kinderen hebben, behalve als ze een uitzonderlijk talent hebben voor talen, een beperktere woordenschat als je één van de talen apart bekijken. Ook is er een grotere kans op stotteren. De natuurlijke stotterfase (tussen de anderhalf en de vijf jaar en zeker rond de vier jaar) is bijna altijd enigszins verlengd. Als moeder zul je nog beter moeten weten dan andere moeders hoe daar mee om te gaan: Er geen aandacht aan besteden en luisteren naar wat er gezegd wordt, niet hoe het gezegd wordt. Ook een nadeel is dat je kind zich verveeld tijdens de buitenlandse taallessen op school. Omdat hij of zij het meeste al weet, kunnen er details die voor proefwerken van belang zijn langs hem of haar heengaan. Dat levert dan toch nog een slecht punt op. Zeker omdat je kind over het algemeen maar in een taal heeft leren lezen en schrijven. Vloeiend spreken is niet het enige aspect van een taal.

De voorwaarden om je kind tweetalig op te voeden

Als je besluit je kind tweetalig op te voeden, dan heb je iemand nodig die de taal vlekkeloos spreekt, dat wil zeggen, uit een land waar de taal gesproken wordt afkomstig is. Grammaticale fouten en een accent zijn bijna niet meer af te leren zoals je kunt begrijpen. Als je kind wat minder intelligent is, toch al moeite heeft om te praten of een hoorhandicap heeft, kun je er beter helemaal niet aan beginnen. Bij baby’s is dat nog niet te beoordelen. Vergeet niet dat kinderen in Nederland de klanken van buitenlandse talen toch al oppikken via de televisie, voor je een besluit neemt. Dat voordeel hebben Nederlanders al.

Weinig keus

Soms is er gewoon weinig keus. Als je naar het buitenland vertrekt met je kinderen, dan zou je de sociale ontwikkeling van je kind in de weg staan door ze niet met buitenlandse kinderen te laten spelen. Ze gaan als het enigszins mogelijk is naar een peuterklas en pikken dan min of meer vanzelf de taal op. Ook in een gezin waar de partners niet allebei uit Nederland komen, zul je er vanzelf voor kiezen om je kind tweetalig op te voeden. Het is gewoon het beste als de partners in hun eigen taal tegen het kind spreken. De meeste kinderen redden zich prima en leren met wie ze welke taal moeten spreken. Het heeft bovendien als voordeel dat ze ook met hun buitenlandse familie kunnen spreken. Er komt dan een extra fase in de taalontwikkeling, de fase waarin ze in een zin woorden uit de verschillende talen gebruiken. Dat is in eerste instantie geen probleem, maar op een gegeven moment, zo rond een jaar of zes, moet er toch ongeveer een onderscheid zijn tussen de twee talen.

Welke taal gaat het worden

Een aantal tweetalig opgevoede kinderen weigeren op een gegeven moment om een van die talen te spreken. Blijkbaar hebben ze een keuze gemaakt, bewust of onbewust. Voel je niet teleurgesteld als het jouw taal niet is. Ze kiezen de taal die voor hen het meest praktisch is en die ze helemaal onder de knie willen krijgen. Jouw taal verstaan ze en op een gegeven moment zullen ze die ook weer gaan gebruiken. Ik ben een paar weken bij mijn dochter geweest die getrouwd is met een Engelsman. Op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik sprak en niemand kon me nog verstaan. Ik was er doodmoe van. Je kind kan ook in zo’n fase zitten en daarom kiezen om nog maar een taal te spreken.

Visited 195 times, 1 visit(s) today