Tweetalig opvoeden, hoe pak je dat aan

Met het oog op de multiculturele samenleving denk ik dat er steeds meer kinderen tweetalig opgevoed zullen worden. Hoe kan je je kind tweetalig opvoeden? Dat wordt besproken in dit artikel.

Waarom tweetalig opvoeden?
Het leren van een tweede taal moet nut hebben voor het kind. Dus je kind voor de lol Spaans leren, omdat het een mooie taal is, heeft geen nut. Je kunt  bijvoorbeeld overwegen om je kind tweetalig op te voeden als je partner en/of  jij uit een ander land komen. In dit voorbeeld is het leren van een tweede taal nuttig voor het kind. Hij zal namelijk kunnen communiceren met zijn familieleden in het buitenland.

Wanneer beginnen met tweetalige opvoeding?
Kinderen kunnen tot een bepaalde leeftijd een taal makkelijk en vloeiend leren. Deze periode wordt de kritische periode voor taalverwerving genoemd. Deze periode duurt ongeveer tot het 6e levensjaar. Na de kritische periode volgt de gevoelige periode voor taalverwerving die tot het 12e levensjaar duurt. In deze periode is het voor een kind nog steeds mogelijk om een taal goed te leren. Het verdient dus aanbeveling om zo vroeg mogelijk te beginnen met de tweetalige opvoeding.  Als je wil dat je kind de tweede taal als zijn moedertaal beheerst, zal je de taal moeten aanleren in zijn kritische periode (0-6 jaar).

Welke strategie?
Indien je hebt gekozen om je kind tweetalig op te voeden, moet je nog beslissen welke taalstrategie je hierbij zal gebruiken. De vuistregel is dat je de talen probeert te scheiden. De meest geadviseerde strategie is de ‘één-persoon-één-taal’ strategie waarbij de ene ouder bijvoorbeeld Nederlands praat en de andere ouder Turks. Zorg er wel voor dat je de taal die je met je kind spreekt goed beheerst, omdat je kind je taalfouten of je foutieve uitspraak anders overneemt. Het is van belang dat het taalaanbod voor beide talen gelijk verdeeld is.

Wat zijn de voordelen van tweetaligheid?
Ben je nog aan het twijfelen over een tweetalige opvoeding? Dan is het misschien wel handig om een paar voordelen van tweetaligheid onder de loep te nemen:

  • Alzheimer openbaart zich later bij tweetalige personen dan bij eentalige personen. Wat hier de oorzaak van is, is niet bekend. Waarschijnlijk heeft het te maken met het deel van de hersenen dat gebruikt wordt bij het leren.
  • Tweetalige peuters kunnen zich makkelijker op taken concentreren dan eentalige peuters. Dit komt doordat ze al vroeg hebben geleerd om irrelevante informatie te onderdrukken.
  • Tweetaligen schatten hun omgeving beter in dan eentaligen. Dit kan verklaard worden door het feit dat tweetaligen hun omgeving goed moeten kunnen monitoren. Ze verwisselen namelijk regelmatig van taal. De ene keer praten ze Nederlands met hun collega’s en de andere keer Arabisch met hun familieleden. Ze moeten dus weten in welke omgeving ze zich bevinden.

Tips
Altijd handig om bij extra tips te krijgen! Hieronder staan er een paar:

  • Zodra je kind naar school gaat, zal Nederlands de dominante taal worden. De andere taal raakt daardoor meestal een beetje ondergesneeuwd. Probeer dit in balans te brengen door thuis extra aandacht te schenken aan deze taal.
  • Als je kind zijn vriendjes alleen maar Nederlands hoort praten, kan het zijn dat hij geen zin meer heeft om zijn tweede taal te spreken. Push je kind niet om alsnog de tweede taal te spreken! Slimmer is om het taalaanbod wat aantrekkelijker te maken. Lees je kind bijvoorbeeld een leuk boekje voor in de tweede taal.
  • Wees geduldig! Vergelijk je kind niet steeds met andere tweetalige kinderen. Elk kind leert op zijn eigen tempo. Geef dus niet op als je kind de tweede taal niet zo snel leert. Zodra je stopt met het aanbieden van een taal, zal deze op een gegeven moment vergeten worden door je kind.
Visited 90 times, 1 visit(s) today

slechte kraamcadeaus

Foute kraamcadeautjes

Bij een geboorte horen geboortekaartjes, beschuit met muisjes en… kraamcadeaus natuurlijk! Of je nu zelf nog geen kinderen hebt of inmiddels al aan je 4e ...