Samenwonen met je nieuwe vriend

Je hebt een nieuwe vriend en het gaat zo goed tussen jullie, dat jullie het besluit nemen om samen te gaan wonen. Jullie willen elkaar elke dag zien en ook financieel is samenwonen gunstig. Geen dubbele woonlasten en ook de dagelijkse uitgaven worden minder.

Maar dan…..

Maar dan komen de vragen… waar gaan jullie samenwonen, trekt hij bij jou in of jij bij hem of besluiten jullie om helemaal opnieuw te beginnen en gaan jullie op zoek naar een andere woonruimte. Als jij bij hem intrekt, kom je in een woonomgeving, die misschien niet de jouwe is en wat doe je met je eigen inrichting, want veel huishoudelijke dingen zullen nu ineens dubbel zijn. Je kunt natuurlijk kijken welke spullen er het nieuwst zijn en besluiten om de oude dingen weg te doen. Maar er zijn ook dingen met een emotionele waarde, wat ga je daar mee doen. Die oude kledingkast van je opa en oma of het servies van je ouders. Daar zal je niet snel afstand van willen doen. En hoe zit het met een eigen plekje voor jou in het huis van je nieuwe partner en kunnen jouw kinderen een eigen slaapkamer krijgen of moeten ze nu ineens een kamer gaan delen. Je zal (misschien) elke dag geconfronteerd worden met spullen, die je nieuwe partner met zijn ex (of overleden partner) heeft uitgezocht. Dit geldt natuurlijk ook andersom, als je nieuwe partner bij jou intrekt. Als hij kinderen heeft, zullen die toch een eigen plekje willen hebben in de periodes, die ze bij jullie doorbrengen.

Als jullie besluiten om helemaal opnieuw te beginnen, dan moeten er misschien huizen verkocht worden en dat is in deze tijd niet eenvoudig. Maar een nieuwe start betekent wel dat iedereen (ook de kinderen) inspraak hebben in de inrichting van het nieuwe huis, eventueel aangevuld met dingen, die voor één van jullie een emotionele waarde heeft.

Rekening houden met de kinderen

Als er kinderen zijn waar jullie rekening mee moeten houden, wordt het allemaal nog iets ingewikkelder. Als jij bij hem intrekt, kan dat betekenen dat de kinderen naar een andere school moeten en dus hun vriendjes achter moeten laten en misschien ook wel de sportclubs waar ze op zitten. Ook de afstand tot hun natuurlijke vader of familie wordt misschien groter en dat betekent waarschijnlijk meer reistijd. Kinderen op de basisschool zijn misschien iets veerkrachtiger dan pubers, maar ook kleine kinderen kunnen heel veel last hebben van de veranderingen, die er optreden als je gaat samenwonen met je nieuwe partner. Ze worden uit hun vertrouwde omgeving gehaald. Pubers zijn een verhaal apart. Zij hebben een vriendenkring opgebouwd, zitten op sportclubs, gaan uit en dit alles moeten ze achterlaten, omdat jij de beslissing hebt genomen om in te trekken bij je partner. Dit zullen ze je niet altijd in dank afnemen en kunnen zich obstinaat gaan gedragen, ze zitten ook in een moeilijke leeftijdsfase en dan komt dit er ook nog bij. Het is dan heel belangrijk om de kinderen goed in de gaten te houden en te proberen om ze zoveel mogelijk bij alles te betrekken. En dan zijn er ook nog de kinderen, die al op kamers wonen, maar in het weekend thuiskomen. Misschien denk je dat zij geen problemen zullen geven, maar het is wel zo dat je een thuis ontneemt waar ze hun vrienden hebben, die ze vaak alleen in het weekend zien en dat wordt minder als je gaat verhuizen.

Wanneer?

Wanneer kunnen jullie de stap het beste nemen? Ik zou zelf proberen om in de zomervakantie de stap te zetten, omdat de kinderen dan niet midden in een schooljaar in een klas komen. Aan het begin van een schooljaar zijn er vaker nieuwe kinderen en op een middelbare school worden de klassen vaak weer opnieuw ingedeeld en komt je kind niet in een klas waar de groepjes al gevormd zijn. Het ligt natuurlijk ook wel aan je kind of hij/zij snel aansluiting kan vinden met de andere kinderen.

Al met al is het een moeilijke situatie waarin je zit, aan de ene kant ben je verliefd en wil je niets liever dan samenwonen met je lover, maar aan de andere kant zijn er de kinderen, die uit hun vertrouwde omgeving gehaald worden als je bij je nieuwe partner intrekt.

 

Visited 61 times, 1 visit(s) today