Pubers en uitgaan, hoe pak je dat aan?

Je zoon of dochter komt op een leeftijd dat ze uit willen. Logisch, dat heb je zelf waarschijnlijk vroeger ook gedaan. Maar wat spreek je af, hoe vrij laat je ze en het belangrijkste: op welke leeftijd laat je ze uitgaan? Je herinnert je vast en zeker nog wel de discussie vroeger met je ouders over de tijd waarop je thuis moest zijn. Je ouders wilden altijd een tijd die jij zeker niet wilde, want dan werd het net pas gezellig. Ook je leeftijd speelde een rol, je ouders wilden je nog niet laten gaan op je 15de of 16de, maar zelf vond je dat je best uit kon gaan. Iedereen mocht dat al van zijn ouders. Nu sta je aan de andere kant van de lijn en heb je de discussie met je eigen kinderen en voer je dezelfde argumenten aan als je eigen ouders destijds. Nu zie je ook in wat je zelf deed vroeger, toen vond je je ouders ‘zeuren’ en nu doe je het zelf.

Hoe ga je in gesprek met de pubers?

Als je kind met de vraag komt of hij/zij uit mag, ga dan in gesprek met ze. Vraag hoe zij het zien en vertel hoe jij het graag wilt zien. Leg uit waarom je wilt dat ze op een bepaalde tijd thuis zijn en zeg niet: zo laat moet je thuis zijn. Vertel eerlijk dat je bang bent als ze midden in de nacht naar huis moeten, vertel over de gevaren die er tegenwoordig zijn. Deze tijd is niet te vergelijken met de tijd van ongeveer 15 – 20 jaar geleden. Pubers zijn over het algemeen bereid om het gesprek aan te gaan en te vertellen wat ze willen, maar ze luisteren ook naar het advies van hun ouders (ook al lijkt dit niet altijd zo). Regels, die van bovenaf opgelegd worden, zoals veel ouders toch doen, zijn er om tegen aan te schoppen. Terwijl de afspraken, die je samen maakt, wel nagekomen worden en je ze eventueel ter verantwoording kunt roepen als de afspraken niet nagekomen worden. Dus een goed gesprek met je kind is heel belangrijk.

Vertrouw je kind

Vertrouwen in je kind is ook heel belangrijk. Als ouder weet je hoe je kind is en hoe hij/zij in bepaalde situaties handelt. Maak hier gebruik van bij het maken van afspraken. Begin op vroege leeftijd met het vrijlaten van je kinderen. Ze gaan alleen naar vriendjes en vriendinnetjes of een keer winkelen in een andere stad. Geeft ze die vrijheid en ben geïnteresseerd als ze weer thuiskomen. Als je interesse toont, vertelt een kind veel meer dan als je dat niet doet of loopt te foeteren dat ze te laat zijn of iets dergelijks. Naarmate ze ouder worden, gaan ze toch steeds meer hun eigen gang en komen ze andere mensen of gebruiken tegen. Dit alles komt alleen maar ten goede van het kind. Als ze straks gaan studeren in een andere stad en op kamers gaan wonen, zullen ze niet zo snel uit de band springen als kinderen, die thuis heel strak gehouden worden. Een kind mag fouten maken en een keer op z’n gezicht vallen, daar leren ze alleen maar van en dat zorgt ervoor dat ze sterker in het leven staan en geen gekke dingen zullen gaan doen.

Waarschuwen voor alcohol en drugs

Als een kind uitgaat, komen alcohol en drugs om de hoek kijken. Verbieden helpt niet, dan doen ze het juist. Zeker als de ouders thuis ook het nodige gebruiken. Vertel over de gevaren die zich voordoen in het uitgaanscircuit. Het bekende partydrug GHB, die in een onbewaakt ogenblik in je glas gedaan kan worden, maar ook het drinken van verschillende soorten alcohol door elkaar. Wees duidelijk in je uitleg, overdrijf niet, maar vertel eerlijk hoe jezelf staat tegenover deze gevaren, wat je ervan vindt, waar je bang voor bent. Een gewaarschuwd kind let misschien beter op!

Visited 45 times, 1 visit(s) today