Moederschap na een scheiding: hoe werkt dat?

Moeder scheiding

Indien je moeder bent en gaat scheiden komt er veel op je af. Zowel emotioneel, wettelijk en financieel. Wij geven je de belangrijkste informatie en handvatten om hier goed mee om te gaan. In sommige gevallen wordt er zelfs een mediator ingeschakeld.

Omgaan met emoties

Bij scheiden horen helaas heftige emoties. Niemand is getrouwd om vervolgens later weer te moeten scheiden. Al helemaal niet als er kinderen in het spel zijn. Iedere situatie is natuurlijk anders, maar hoe dan ook is het belangrijk dat de emoties die je voelt er mógen zijn. Stop ze in geen geval weg, accepteer dat je moeilijke momenten zal kennen, maar dat het na verloop van tijd weer beter zal gaan.

Verantwoordelijkheid voor de kinderen

In Nederland is het zo dat na een scheiding beide partners ouderlijk gezag houden. Ofwel, zorg en opvoeding rust op beide ex-partners. Daarnaast hebben beide ouders recht op periodiek contact en informatie over de kinderen en aanverwante zaken zoals school, gezondheid en hobby etc. Ook is het zo dat beide ouders samen beslissingen moeten nemen over belangrijke zaken omtrent het kind of kinderen.

Mocht het niet lukken om afspraken te maken waar beide ouders het mee eens zijn, komt vaak een rechter tussenbeide. Deze zal dan gevraagd worden een beslissing te nemen over de verdeling van de zorgtaken.

In specifieke gevallen kan ook de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld worden, mocht de rechter daar aanleiding voor zien. Deze doet dan onderzoek naar de gezinssituatie en komt met een advies wat voor de kinderen het beste is na de scheiding.

Verplicht ouderschapsplan

Na scheiding moet er verplicht een ouderschapsplan opgesteld worden. Hierin komt alles te staan wat belangrijk is voor de toekomst van het kind. Denk hierbij aan regels omtrent opvoeding, financiën en informatie. Ook wordt de hoogte en betaling van alimentatie hierin opgenomen.

Niet onbelangrijk, ook wordt bepaald hoe de kinderen na de scheiding betrokken worden bij alle afspraken en hoe ze geïnformeerd worden.

Recht op consultatie

Sommige beslissingen kunnen erg ingrijpend zijn voor een kind en de ouders. Denk hierbij aan een verhuizing naar een nieuwe stad of land, of een ingrijpende medische ingreep. De andere ouder heeft het recht hierover geïnformeerd en geconsulteerd te worden.

Omgangsregeling

Na iedere scheiding waarbij kinderen betrokken zijn wordt een omgangsregeling opgesteld. Jonge kinderen wonen vaak bij de moeder (de gezag dragende ouder). In de omgangsregeling wordt bepaald hoe vaak en wanneer de vader (de niet-gezag dragende ouder) het kind of de kinderen mag zien. De gezag dragende ouder bepaalt dus ook uiteindelijk waar de kinderen gaan wonen.

Komen de ex-partners er niet uit, dan zal de rechter uiteindelijk beslissen en een omgangsregeling vaststellen.

In sommige gevallen wil de gezag dragende ouder niet dat de ander het kind of kinderen nog ziet. Deze kan dan een verzoek hiertoe indienen bij de rechter. Deze zal dit echter niet zomaar toekennen, daar moeten dan zwaarwegende redenen voor zijn.

Wensen van de kinderen

Als je eenmaal in scheiding bent dan is het makkelijk om jezelf te verliezen in juridische en financiële zaken. Verlies echter nooit je kind of kinderen uit het oog, waar het natuurlijk ook allemaal in grote mate om draait. Betrek deze bij het hele proces en vraag ook regelmatig wat hun wensen hierin zijn, waar zij gelukkig van worden.

In veel gevallen zullen ze willen dat hun ouders weer bij elkaar komen, denk niet bij voorbaat dat dit onmogelijk is. Het is veel mensen gelukt om na een scheiding weer bij elkaar te komen. Mocht dit toch niet lukken, lees dan hoe je een vriendschap kunt behouden na een scheiding of relatie.

Visited 23 times, 1 visit(s) today