Leerplichtwet; hoe zit dat nou?

De leerplichtwet houdt in dat kinderen verplicht worden om naar school te gaan. Het klinkt heel zwaar, maar je moet het zien als recht op onderwijs hebben. In heel de wereld probeert men de kinderen naar school te krijgen om op die manier een land sterker te maken met mensen, die de kennis en skills hebben, zodat ze later zelf voor hun onderhoud kunnen zorgen. Zelfs de arme landen als India, Pakistan of landen in Afrika proberen goed onderwijs geven aan iedereen, dus ook de meisjes. In de bepaalde landen is het niet gebruikelijk dat meisjes onderwijs krijgen. Soms is het moeilijk om in de arme landen de kinderen op school te krijgen, vaak moeten ze werken om geld te verdienen voor het gezin. Toch komt er ook in die landen meer toezicht en controles op kinderarbeid en gaan de kinderen alsnog naar school.

Hoe zit dat nou?

De rechten, maar ook de plichten, zijn beschreven in de leerplichtwet. Hier moet iedereen zich aan houden: schooldirecteuren, leerlingen en ouders. In deze wet staat wanneer een kind wel of niet meer leerplichtig is. Verder wordt beschreven wanneer er vrijstelling gegeven kan worden en op welke basis en ook wat de werkzaamheden zijn van de ambtenaren, die deze wet controleren.

De meeste kinderen gaan voor het eerst naar de basisschool als ze vier jaar zijn. Ze zijn dan nog niet leerplichtig, maar voor de ontwikkeling van het kind is het goed, om ze met die leeftijd naar school te brengen. Leerplichtig worden de kinderen pas wanneer ze vijf jaar geworden zijn. Vanaf de eerste dag van de maand na hun verjaardag worden de ouders verplicht om hun kind naar school te brengen.

Om te zorgen dat jonge kinderen niet overbelast worden door een volledige schoolweek, mogen ze in overleg met de school, 5 uur per week thuis gehouden worden. Als dit niet genoeg zou zijn, kan een schooldirecteur besluiten om het uit te breiden naar 10 uur per week. Deze regeling geldt alleen voor de 5-jarige, zodra het kind de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt, moeten ze alle dagen naar school om het onderwijsprogramma te volgen.

Er is ook een einde van de leerplicht. Een leerling mag aan het eind van het schooljaar, waarin hij/zij zestien is geworden stoppen met school, maar is nog wel verplicht om tot zijn/haar achttiende jaar een bepaalde startkwalificatie (te weten HAVO-, VWO of MBO-2 diploma) te behalen door leren en werken te combineren.

Voor kinderen, die een klas overslaan, wordt gekeken naar het aantal schooljaren. Aan het einde van het twaalfde schooljaar stopt voor hun de volledige leerplicht. Zij moeten wel voldoen aan de kwalificatieplicht.

Hoe kun je toch buiten de schoolvakanties vrij krijgen?

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om buiten de schoolvakanties vrij te krijgen. Voor sommige ouders is het niet mogelijk vrij te krijgen wegens specifieke werkzaamheden. Een directeur mag dan eenmaal per schooljaar buiten de vakantie vrijgeven, zodat een gezin met z’n allen op vakantie kan gaan. Men moet hiervoor dan wel een werkgeversverklaring overleggen aan de schooldirecteur, waaruit blijkt dat men niet in een bepaalde periode vrij kan krijgen van het werk. Het aanvragen van vakantie buiten de reguliere periode moet minstens acht weken daarvoor ingediend worden en mag niet vallen in de eerste 2 weken van de schooljaar vallen.

In sommige gevallen is het mogelijk dat een leerling of gezinslid op vakantie ernstig ziek wordt, waardoor de terugreis uitgesteld moet worden. In zo’n situatie is het goed om een doktersverklaring in het vakantieland te vragen, waarin de ernst van de situatie vermeld staat. Dit om misverstanden bij terugkeer te voorkomen.

Wat als voor langere tijd in het buitenland gaan werken?

Soms word je door je werkgever (of je kiest er zelf voor) voor een paar jaar gedetacheerd in een ander land. Het is mogelijk om via de Wereldschool onderwijs op afstand te krijgen. De vakken van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school komen hier aan bod. Voor de bovenbouw kan alleen het vak Nederlands worden gevolgd. Veel kinderen gaan in het buitenland naar een internationale school. Hier krijgen ze les in de meeste vakken, behalve in het Nederlands

Als je ingeschreven blijft in je woongemeente zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden (http://www.ouders.nl/mdiv2004-wereldschool.htm).

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Visited 17 times, 1 visit(s) today
School