Kinderopvang voor meertalige kinderen: waar let je op?

Kinderopvang voor meertalige kinderen

In Nederland zijn we rijk aan verschillende culturen en talen. Jaarlijks komen er duizenden immigranten Nederland binnen. Zo ook jonge kinderen. Deze komen ook veelal op Nederlandse kinderdagverblijven terecht. Dat is niet altijd gemakkelijk. Ook niet voor de pedagogisch medewerkers. Want hoe betrek je een kind dat de taal nauwelijks kent? Voor de ouders kan dit ook problemen opleveren. Want waar moeten zij op letten? Dit geldt overigens niet alleen voor immigranten, maar ook voor huishoudens waar meerdere talen worden gesproken. Bijvoorbeeld omdat één van de ouders uit het buitenland komt. Dit kan ertoe leiden dat er weinig tot geen Nederlands in huis wordt gesproken. Misschien vraag je je af of je dan ook op zoek moet gaan naar een speciaal kinderdagverblijf of dat deze kinderen bij iedere kinderopvang in Nederland terecht kunnen. En zo ja, waar moet je dan rekening mee houden? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Speciaal kinderdagverblijf

Er zijn tegenwoordig ook verschillende kinderdagverblijven in Nederland waar meertalig gesproken wordt. Een goed voorbeeld is Truecolorschildcare. Zij beschikken over pedagogisch medewerkers die verschillende talen spreken. Sowieso zullen zij je kind kunnen antwoorden in het Engels en Nederlands, maar is er ook aandacht voor andere talen. Op die manier wordt er een goede vertrouwensband met meertalige kinderen gecreëerd. Daarnaast wordt ook extra aandacht geschonken aan de Nederlandse taal in een veilige omgeving. Op die manier kunnen meertalige kinderen in alle rust en op hun gemak kennismaken met de taal en zo een goede basis leggen voor het uiteindelijke onderwijs. Als je kind nauwelijks Nederlands spreekt of het heel verwarrend vindt om al in een compleet Nederlandse omgeving te komen, dan kan een dergelijke opvang uitkomst bieden.

Kan een meertalig kind ook naar een traditionele opvang?

Maar is een speciale kinderopvang noodzakelijk? Of zou je bij ieder andere Kinderopvang Rijswijk terecht kunnen?

Er is ook veel te zeggen voor een traditionele kinderopvang. In de praktijk zien we vaak dat kinderen een tweede taal heel snel op zullen pikken. Zeker als ze geen andere keus hebben. In het begin kan het best lastig zijn als ze de taal niet begrijpen of zelf niet spreken. Maar uiteindelijk zullen ze vanzelf meegaan met de groep. Vaak blijkt taal niet het belangrijkste te zijn bij kinderen in hun spel. Ze maken dus ook zonder elkaar te verstaan gewoon vriendjes en zullen uiteindelijk vanzelf de belangrijkste woorden en zinnen oppikken en zelf gaan gebruiken.

Voor pedagogisch medewerkers van deze groepen kan het wel een uitdaging zijn om een meertalig kind bij de groep te betrekken. Dit vraagt toch wat extra aandacht. De meeste kinderdagverblijven hebben er echter geen enkel probleem mee om ook deze kinderen op te vangen. Wel is het belangrijk om hier goede gesprekken over te voeren en een plan van aanpak te maken. Ook is het belangrijk dat de ouders hier goed bij betrokken worden. Als zij ook thuis actief aan de slag gaan met de nieuwe taal, dan is de kans dat het kind uiteindelijk zonder een al te grote achterstand doorstroomt naar het onderwijs veel groter.

Visited 19 times, 1 visit(s) today