Kinderbijslag omlaag? hoe zit dat nou?

Bezuinigingen. Je kunt het woord vast niet meer horen. Heb je kinderen? Dan wordt het leven een stuk duurder. Want niet alleen de kinderopvang wordt veel duurder. Ook de kinderbijslag wordt minder. Maar het goede nieuws: het kindgebonden budget gaat omhoog. Snap jij het nog?

Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen jonger dan 18 jaar? Dan ontvang je elk kwartaal voor elk kind kinderbijslag. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) betaalt de kinderbijslag uit. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind.

Helaas heeft de regering besloten om vanaf 1 januari 2012 deze kinderbijslag te verlagen. Op 5 april, de eerstvolgende betaling, zul je dat merken. Je ontvangt dan € 8,75 minder per kind. Maar aan de andere kant gaat het Kindgebonden budget omhoog.

Verschil Kinderbijslag en Kindgebonden budget
In 2009 al deed het Kindgebonden budget zijn intrede. Het bedrag van het Kindgebonden budget krijg je bovenop de Kinderbijslag die je nu krijgt. De Kinderbijslag is een overheidsbijdrage die niet afhankelijk is van je inkomen. Iedereen die recht heeft op Kinderbijslag in Nederland krijgt evenveel. Het maakt bovendien niet uit of het kind je eigen kind is, een stiefkind, pleegkind of adoptiekind.

Voor de hoogte van de Kinderbijslag maakt ook het aantal kinderen dat je hebt niet uit. Voor elk kind kreeg je evenveel. Met het Kindgebonden budget is dat anders. Gezinnen met meerdere kinderen zijn erop vooruit gegaan. Dus niet alleen het inkomen telt mee, maar ook het aantal kinderen dat jonger is dan 18 jaar.

Wat gaat er veranderen in 2012?

Je hebt 1 of 2 kinderen
Heb je 1 of 2 kinderen? Dan krijg je iets meer kindgebonden budget. Voor het 1e kind krijgt je maximaal € 1.017 per jaar. Voor het 2e kind maximaal € 461 per jaar. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van je (gezamenlijke) toetsingsinkomen.

Je hebt meer dan 2 kinderen
Heb je meer dan 2 kinderen? Dan krijg je voor het 3e en volgende kind minder kindgebonden budget. Voor het 3e kind ontvang je maximaal € 183 per jaar krijgen. Voor het 4e en ieder volgende kind maximaal € 106 per jaar. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van je inkomen.

Jouw kind is ouder dan 12 en jonger dan 18 jaar
De bijdrage voor schoolkosten blijft hetzelfde als in 2011. De bijdrage voor schoolkosten is een tegemoetkoming in de schoolkosten voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar. De bijdrage voor schoolkosten blijft voor 12- tot en met 15-jarigen € 231 per jaar en voor 16- en 17-jarigen € 296 per jaar.

Aanvraag kindgebonden budget niet nodig
Het is niet nodig om het Kindgebonden budget aan te vragen. Heb je geen bericht ontvangen van de Belastingdienst Toeslagen en je denkt toch recht te hebben op Kindgebonden budget, neem dan contact op met de Belastingdienst. Je kunt ook eerst een proefberekening maken op de website toeslagen.nl.

Kindgebonden budget naast pleegzorgvergoeding
Verzorg je een pleegkind? Dan heb je alleen recht op  Kindgebonden budget in de volgende situaties:

  • Je ontvangt geen pleegoudervergoeding, maar wel Kinderbijslag, of
  • Je ontvangt geen pleegoudervergoeding en ook geen Kinderbijslag. Je betaalt wel tot een bepaald bedrag mee aan het levensonderhoud van je kind. Neem contact op met de Belastingdienst over de hoogte van het bedrag.

Meer informatie

Vragen over bijvoorbeeld de voorwaarden, de aanvraag, de hoogte en de uitbetaling van het kindgebonden budget kun je stellen via de BelastingTelefoon 0800 – 0543.

Visited 4 times, 1 visit(s) today