Schenken aan je kinderen

Als ouder mag je per jaar €5030,= schenken aan je kind. Als je gescheiden bent mag je samen dit bedrag schenken, het is dus niet zo dat je dan als ouder beide dit bedrag aan je kind mag schenken. Alles boven de €5030,= wordt belast volgens het schenkingsrecht. Verder is het zo dat je ook een eenmalige schenking mag doen van €24.144,= als je kind tussen de 18 en 35 jaar oud is en dit bedrag mag verhoogd worden naar €50.300,= als je kind dit geld gaat gebruiken voor een (dure of particuliere) studie of voor de aankoop van een huis. Wanneer je meer wilt schenken dan wordt alles boven het vrijgestelde bedrag belast volgens het schenkingsrecht met een maximum van 20%. Op de site van de belastingdienst kunt u hiervoor een berekening maken.

Waarom schenken?

Er zijn verschillende redenen en manieren om je kind iets te schenken. Je kunt als ouder een spaarrekening voor je kind openen en daar iedere maand een bepaald bedrag op storten tot een maximum van €5030,= per jaar. Als je kind nog geen 18 jaar is, dan hoort dit bedrag bij uw vermogen in box 3 (bij de belastingaangifte). Je krijgt natuurlijk wel de extra toeslag op het heffingsvrije vermogen, je mag tenslotte een bedrag per jaar schenken en dat wordt dan bij de aangifte verrekent. Tijdens het leven schenken, in kleinere hoeveelheden, heeft een voordeel, omdat je in verhouding minder belasting betaald dan als een kind een groot bedrag erft. Voor het schenken van geld (belastingvrij) is het niet nodig om een notaris in de arm te nemen. U kunt het bedrag gewoon storten op de rekening van je kind. Je kind hoeft dit niet op te geven als hij/zij tussen de 18 en 35 jaar oud is. De eenmalige schenking moet wel opgegeven worden bij de aangifte. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de belastingdienst of bellen met de belastingtelefoon.

Schenken en erven

Het is belangrijk om te weten, dat schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden, gezien worden als erfenis en zo ook belast zullen worden. Dit betekent dus, dat er meer belasting betaald zal moeten worden (successierechten). Als u vermogend bent en het geld niet echt nodig heeft, dan is schenken belastingtechnisch voordeliger voor de kinderen dan erven.

Bovenstaande gaat over het schenken van geld, maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om je kind iets te schenken. Men kan dan denken aan het schenken van een auto, een huis of een renteloze lening (hierbij is de rente, die niet hoeft worden betaald, de schenking). Hierover is ook belasting verschuldigd, omdat een materiele schenking ook een geldelijke waarde heeft.

Nog een ander punt: als u uw zoon/dochter wel een bedrag wilt schenken, maar niet aan uw schoondochter/schoonzoon, dan kunt u met behulp van een notaris een uitsluitingsclausule in een schenkingsakte op laten nemen. U kunt dan vast laten leggen dat het geld buiten de gemeenschap van goederen valt en dus alleen voor uw zoon/dochter is.

Op spaarrekening of …

U kunt een spaarrekening onder uw eigen naam openen en daar geld op storten voor uw kind. Dit heeft als voordeel dat uzelf het beheer houdt, maar komt u te overlijden dan moet uw kind er successierechten over betalen en dit is hoger dan het schenkingsrecht. Opent u een spaarrekening op naam van uw kind, dan valt dit wel onder het schenkingsrecht, maar is de kans aanwezig dat het kind de rekening voor andere dingen gaat gebruiken dan dat u voor ogen had. U kunt dit voorkomen door een zogenaamde BEM clausule (Beschikking Eigen Middelen) opnemen. Dit betekent dat uw kind pas na zijn/haar 18e toegang heeft tot de spaarrekening.

Verder zijn er nog andere mogelijkheden voor het onderbrengen van geld voor uw kind. U kunt denken aan een spaardeposito, hierbij wordt het geld vastgezet voor een bepaalde periode.

 

Visited 13 times, 1 visit(s) today