Hoe weet je of jouw kind speciaal onderwijs nodig heeft?

Je wil dat je kind zich natuurlijk helemaal fijn voelt op school. Maar kan zijn dat jouw kindje ADHD, een andere aandachtstekortstoornis of juist autisme begeleiding nodig heeft omdat er nu te weinig aandacht is voor hem of haar. Of misschien is je kind slechtziend en kan het daarom niet goed mee met zijn of haar klasgenootjes. Je kan kijken of er binnen het huidige schoolsysteem genoeg begeleiding gegeven kan worden die passen bij de behoeften van jou en je kind. Is dit niet zo, dan is het wellicht goed om te onderzoeken of er buitenschoolse begeleiding mogelijk is. Speciaal onderwijs is een andere mogelijkheid. Maar wat is dat precies en hoe weet je of je kind daarvoor in aanmerking komt?

Wat is speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is een vorm van onderwijs die is ontworpen om te voldoen aan de unieke leerbehoeften van kinderen met een handicap of leerproblemen. Dit loopt heel erg uiteen. Van fysieke handicaps tot gedragsproblemen en leerstoornissen zoals dyslexie of autisme. Het doel is om elk kind de kans te geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Vaak zijn de klassen in speciaal onderwijs een stuk kleiner. Hierdoor kan je kind meer individuele aandacht krijgen. Dit kan al een groot verschil maken in de ontwikkeling.

Wanneer komt je kind in aanmerking?

Jouw kind komt in aanmerking voor autisme begeleiding wanneer ze niet voldoende kan profiteren van het regulier onderwijssysteem. Ook niet met extra ondersteuning binnen de reguliere school. Dit wordt meestal vastgesteld door een team van professionals, zoals onderwijzers, psychologen, en soms ook medische specialisten. Er moeten duidelijke aanwijzingen zijn dat er specifieke problemen ondervonden worden door jouw kind die het leerproces in de weg staan. Dit kan voortkomen uit diagnostische tests, observaties, en beoordelingen van de huidige juf of meester.

Hoe weet je of je kind speciaal onderwijs nodig heeft?

Vaak heb jij als ouders al een tijdje in de gaten wat je kind precies nodig heeft. Het kan daarom zijn dat jij veel eerder aan de bel trekt om te kijken wat er nou precies speelt, dan de school zelf. Het is belangrijk om open te communiceren met de leerkrachten van je kind. Indien nodig kan je een specialist raadplegen om een goed beeld te krijgen van de behoeften van je kind. De leerproblemen of omgangsproblemen kunnen te maken hebben met allerlei onderliggende factoren. Denk aan medische of fysieke aandoeningen, handicaps, chronische ziekten, gedragsproblemen of psychische problemen. Ga in gesprek, met je kind, de school, de leraren en je eigen omgeving!

Visited 12 times, 1 visit(s) today