Hoe weet ik of een kind wordt mishandeld?

Slaan, schoppen, verwaarlozing, incest. Je moet er niet aan denken dat het in je eigen gezin of omgeving voorkomt. Toch gebeurt het. Jaarlijks worden meer dan 60.000 aangiften gedaan van geweld in huiselijke kring. Kindermishandeling is een beladen begrip. Ouders mishandelen hun kinderen vaak niet met opzet, maar omdat het hun niet lukt om hun kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben. Heb jij het vermoeden dat een kind slachtoffer is van mishandeling, maar weet je niet goed hoe je dat kunt herkennen? Lees dan verder.

In de meeste gevallen vindt kindermishandeling plaats binnen de huiselijke kring. Maar ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen doordat het kind afhankelijk is van hen voor aandacht, bescherming en verzorging. Bijvoorbeeld peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten of sporttrainers.

Meer dan lichamelijk geweld
Kindermishandeling is meer dan lichamelijk geweld. Er zijn verschillende vormen:

Lichamelijke mishandeling: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-brand-, of schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. Ook meisjesbesnijdenis valt onder kindermishandeling.
Lichamelijke verwaarlozing: aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. Zoals goede voeding, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne en benodigde medische verzorging.
Psychische of emotionele mishandeling: stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen, het verbieden met anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen. Ook getuige zijn van huiselijk geweld valt hieronder.
Seksueel misbruik: seksuele handelingen bij of met het kind die niet passen bij leeftijd of ontwikkeling. Of seksuele handelingen waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Dit gaat van het betasten van het lichaam tot verkrachting en komt voor bij kinderen van alle leeftijden. Ook het tonen van pornografisch materiaal aan een kind valt onder seksueel misbruik.

Signalen kindermishandeling
Er zijn veel signalen die wijzen op kindermishandeling. Maar het voorkomen van één of enkele van die signalen, betekent niet vanzelfsprekend dat er sprake is van kindermishandeling. Er kan ook wat anders aan de hand zijn. Met een signaal kun je dus wel een vermoeden van kindermishandeling onderbouwen, maar niet bewijzen. Zie je meerdere signalen? Dan is de kans groter dat het kind wordt mishandeld. Maar ook zijn er kinderen waaraanje niet of nauwelijks merkt dat ze worden mishandeld.

De signalen van lichamelijk welzijn:
– Blauwe plekken
– Snij, krab en bijtwonden
– Botbreuken
– Voedingsproblemen
– Slecht onderhouden gebit
– Ernstige luieruitslag
– Kind stinkt, heeft regelmatig vieze kleding aan
– Oververmoeidheid
– Vaak ziek en ziektes herstellen slecht
– Kind heeft vaker honger dan een normaal kind
– Niet zindelijk op de leeftijd dat het hoort
– Achterblijvende motoriek

Gedrag van het kind:
– Weinig spontaan
– Passief, lusteloos, apathisch
– Toont geen gevoelens of pijn
– Leeft in fantasiewereld
– Labiel
– Erg nerveus
– Hyperactief
– Negatief zelfbeeld
– Agressief, vernielzucht
– Speelt weinig met andere kinderen
– Angstig, schrikachtig
– Angst voor lichamelijk contact
– Vermijdt oogcontact
– Gedraagt zich niet naar zijn/haar leeftijd
– Taal– en spraakstoornissen

Gedrag van ouder:
– Niet geïnteresseerd over het welzijn van het kind
– Vaak negatief over/tegenover het kind
– Troost het kind niet
– Geeft aan het niet meer aan te kunnen
– Is verslaafd/ernstig ziek
– Vergeet preventieve inentingen
– Houdt het kind vaak thuis van school
– Heeft irreële verwachtingen van het kind
– Zet het kind onder druk om te presteren

Gezinssituatie:
– Relatieproblemen
– Slechte huisvesting
– Financiële problemen
– Sociaal isolement
– Alleenstaande ouder
– Partnermishandeling
– Slechte algemene hygiëne

Bij seksueel misbruik:
– Verwondingen aan geslachtsorganen
– Vaginale infecties
– Pijn in bovenbenen
– SOA’s
– Drukt benen bij elkaar bij lopen/oppakken
– Afkeur van lichamelijk contact
– Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
– Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek

Meldpunt Kindermishandeling
Heb je het vermoeden dat er een vorm van mishandeling plaatsvindt bij iemand die jij kent? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK van Bureau Jeugdzorg). Dit kan anoniem. Deskundigen nemen contact op met de betrokkenen en doen onderzoek. Belangrijk is dat er vervolgens goede hulpverlening kan komen voor alle partijen. Natuurlijk voor het slachtoffer en de overige gezinsleden. Maar ook voor de dader. Dit om herhaling te voorkomen. www.amk-nederland.nl


Visited 11 times, 1 visit(s) today