Hoe vraag je kinderbijslag aan?

‘Help, ik word moeder en heb geen idee wat er allemaal moet gebeuren!’ Dit soort gedachten herinner ik me nog zeer goed, ook al ben ik ondertussen een ervaren moeder met drie kids. Bij de geboorte van je eerste komt er nu eenmaal veel op je af. Naast zeer praktische zaken als het aanschaffen van de babyuitzet en het bepalen van bijvoorbeeld de mogelijke namen, krijg je te maken met de financiën rondom jouw kind. Eén van de zaken waar je als Nederlander recht op hebt, is de zogeheten kinderbijslag. Dit is een bijdrage van de overheid aan de kosten die jij maakt bij het grootbrengen van een kind. Hoe vraag je deze bijdrage eigenlijk aan?

Geef je kind uiterlijk 3 werkdagen na de geboorte aan bij de burgerlijke stand. Dat doe je bij de gemeente waarin jouw kind ter wereld is gekomen. Meestal moet je voor deze aangifte een afspraak maken, soms kun je zonder afspraak terecht. Deze informatie vind je altijd op de website van desbetreffende gemeente onder ‘openingstijden’. Als je kind niet in je woonplaats is geboren, geeft de gemeente waar je de aangifte doet, de gegevens automatisch door aan jouw eigen gemeente. Bij de aangifte wordt je kind in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen en krijgt het een burgerservicenummer (voorheen sofinummer). Daarnaast word je kind automatisch aangemeld in een aantal overheidssystemen. Eén daarvan is van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat is de instantie die de kinderbijslag uitkeert. Deze vergoeding betaalt de Nederlandse overheid uit de algemene middelen. Ook als je geen kinderen hebt, betaal je via je belasting en sociale premies mee aan deze voorziening.

Jouw gemeente meldt de geboorte door naar de SVB. Binnen 2 tot 4 weken ontvang je vervolgens bericht van de SVB.  Die stuurt jou namelijk (digitaal) een formulier waarop je wat nadere gegevens moet invullen. Bij een tweede of volgend kind past de SVB de kinderbijslag automatisch aan. Deze informatie vul je digitaal in of stuur je per post terug.

Waarvoor gebruik je de kinderbijslag?

Denk vooral goed na over waarvoor je het geld wilt gebruiken. Is het een extraatje, zorg er dan voor dat het geld terecht komt op een (geblokkeerde) spaarrekening. Heb je het geld nodig voor de dagelijkse kosten, laat het dan op jouw lopende rekening overmaken.

Na ontvangst van de gevraagde gegevens regelt de SVB de periodieke betaling. Deze gaat in per het eerstvolgende kwartaal. De kinderbijslag wordt altijd per kwartaal uitbetaald.

De hoogte van de kinderbijslag is niet afhankelijk van je salaris. De kinderbijslag kent drie categorieën: 0 tot en met 5 jaar, 6 tot en met 11 jaar en 12 tot en met 17 jaar. De bedragen worden ieder jaar opnieuw bepaald. De bedragen voor 2011 zijn:

  • 0 tot en met 5 jaar 194,99
  • 6 tot en met 11 jaar 236,77
  • 12 tot en met1 7 jaar 278,55

Uitzonderingen

Er zijn natuurlijk gevallen waarin je als ouder voor meer kosten komt te staan. Vaak zijn er dan mogelijkheden om (tijdelijk) meer kinderbijslag te krijgen. Bijvoorbeeld als je kind gehandicapt is en daardoor niet thuis kan opgroeien, of wanneer jij als ouder ziek bent en niet zelf voor je kind kunt zorgen.

Als je buiten Nederland woont en werkt, zijn er andere regels van toepassing. In dat geval wordt er gekeken naar de afspraken die er zijn tussen Nederland en jouw land van vestiging. Als je in dienst van de Nederlandse overheid in het buitenland woont en werkt, dan behoud je het recht op kinderbijslag.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Mijn kind verveelt zich nooit

Ik zit me er zo vaak aan te ergeren… mijn kinderen kunnen zichzelf niet meer vermaken zonder de hulp van een of ander schermpje. Zodra ...