Genotmiddelen tijdens de zwangerschap

Een typisch mediterraan tafereel behoort tot hun meeste geliefde herinneringen, ook deze vakantie weer. Starend in de vroege avond met een uitzicht van stille bomen, de geur van lavendel en rozemarijn in de warme zomerlucht en een bankje waar oudere mannen met elkaar de dag doornemen, al gebarende de tijd lijken te hebben.

Zodra ze hun voordeur openen, verdwijnt die zuidelijke relaxtheid al gauw. Een brief van de belastingdienst, van kantoor en een ansicht van een ander op de deurmat, de plaatselijke krant en reclame. Binnen een mum van tijd zitten ze er weer helemaal in.
Enkele weken later vermoedt ze dat ze in verwachting is. Wanneer zou het zijn geweest? Ik heb toen wel gedronken. Als het nou maar geen schade heeft gedaan. Roken doet ze al niet meer en haar man is van de week van plan geweest ook te stoppen. Afgesproken hadden ze geheel rookvrij de kleine te ontvangen.

Genotmiddelen zijn populairder dan ooit. Niet zo verwonderlijk, als we met de stress moeten leven, die ons bestaan behoorlijk opjagen. Roken, daar is iedereen wel over eens, is schadelijk voor een ongeboren kind. Het is vergif en vernauwt bovendien de aderen, zodat het kind altijd een lager geboortegewicht heeft dan anders. Gelukkig wordt een rokende zwangere vrouw bijna verwijtend aangekeken…

In feite moeten we wel concluderen dat genotmiddelen een aanwijzing zijn, dat we niet uit onszelf tot een evenwicht kunnen komen. Soms kunnen we daarom niet ontspannen in een gesprek met anderen. Stress is, zoals wij het noemen een lichamelijke reactie op de toekomst. We zijn beducht om iets, wat nog moet komen. Dit wordt door de linkerbreinhelft veroorzaakt, gezien deze de planning regelt, de toekomst.

Genieten in het hier en nu

Gebrek aan zingeving, door de doemscenario’s in veel rampenfilms sterk bevorderd, consistent negatieve berichtgeving kan een andere oorzaak zijn van het recreatieve gebruik van bijv. drugs. Prettig voelen in het hier en nu kan men in het Oosten veel gemakkelijker, om reden dat yoga en andere technieken daar ook vandaan komen.

Wanneer we in het hier en nu zijn, ervaren we dominantie van het rechterbrein. Op dat moment denken we niet aan de toekomst, die stress zou kunnen opleveren. We maken ons bv zorgen om diverse reden, als werk, onze relaties of gezondheid. Dat loslaten, zoals met vakantie, vermindert de spanning. Maar wanneer we uit de roes van een “hier en nu middel” ontwaken, neemt de stress weer snel toe.

Ons gebruik van genotmiddelen zegt dus iets over ons vermogen om te kunnen ontspannen. Het zegt ook iets over ons vermogen iets aan een situatie te kunnen veranderen. Immers, zo gauw we een situatie niet kunnen veranderen, neemt ons onvermogen, onze machteloosheid, toe. Als de situatie niet wenselijk is, neemt onze stress eveneens toe.

Het is dus goed om behalve, bepaalde genotmiddelen te mijden tijdens de zwangerschap, net zo te werken aan de oorzaken die deze behoefte oproepen. Angst voor de toekomst of machteloosheid zijn twee factoren die leiden tot die behoefte. Daar iets aan doen, is wederom je baby leren in de toekomst emotioneel evenwichtig te zijn. Iemand, die gemakkelijk weer in evenwicht komt, heeft nauwelijks behoefte aan een fysiek middel om te kunnen ontspannen en genieten.

Schemeren

En weet je wanneer de beste tijd is om te genieten? Nadat je werk gedaan is. Een oud gezegde luidt, dat het goede zien van je harde werk je beloning is. Dat is meestal dus ’s avonds, als je in fysiek evenwicht bent. Als je dus moe, maar voldaan bent. Voor de tv hangen is absoluut niet ontspannend. Als je bedoelt verstrooiing, dan klopt dat wel. Dat is wat anders dan ontspannen. Ik pleit weer voor ‘schemeren’, het afscheid van de dag nemen in een soort bespiegelende stemming. Ook nog even je email nakijken is niet ontspannend. Neem afscheid van de dag en bedenk wat je die dag bereikt hebt.
Het is tegelijkertijd als je zwanger bent,een tijd om extra aandacht en gesprekken te hebben met je kind. Op die manier leert het kind ook op zulke tijden te ontspannen, waardoor een fysiek middel hiervoor niet gauw nodig is.

Het is niet reëel, dat dit elke dag kan. Het is echter zaak de eerste drie maanden vooral de meeste genotmiddelen te mijden en voorzichtig te zijn met medicatie voor hetzelfde effect. Om restanten van middelen te mijden wordt geadviseerd 3 maanden voor een zwangerschap elk roken, snuiven of blowen te vermijden.

Een andere invloed is echter het gebruik van pijnstillers door de moeder. We hebben bevonden dat de foetus al vroeg leert dat een fysieke inbreng als een pijnstiller een kind een les leert: er zijn mogelijkheden pijn of een ander onbehagelijk gevoel (disbalans) op te lossen via een ingenomen middel. Dat levert dus een voorbeeld voor bijv. drugs- of drankgebruik op; alles met het risico van misbruik ervan, als de ouders niet hebben geleerd op andere constructieve manieren te ontspannen.

We komen opnieuw op de moraliteit terug. Een kind, verwekt na een ruig feestje met ruime alcoholconsumptie neemt de goede beweegreden weg, waaronder een goed begin voor een kind.
Als je als echtpaar een besluit neemt kinderen te willen, en dat kan gelukkig met een goede voorlichting ook, is het verstandig ondermeer elk alcoholgebruik in die periode te mijden.

Gebleken effecten

We hebben bevonden ingeval van een moeder als ‘stille alcoholiste’, dat dit tot glutenallergie leidde. In de Nucleussessie werd onze coeliakie-patiënte (als ongeboren kind) slaperig en loom en onprettig warm en kreeg daarna hoofdpijn. Na enkele minuten verdween dit weer en de vrouw kon na deze sessie weer alles eten. De verklaring is dat de piepjonge lever door de alcoholvergiftiging ‘getraumatiseerd’ raakte en niet kon rijpen. En daardoor een stof die mensen normaliter zelf aanmaken om gluten af te breken, ontbrak.
Een andere cliënte had een hekel – als enige in de familie- aan feestjes, omdat de moeder tijdens de zwangerschap, toen ze het niet wist , op een feestje ruim alcohol innam.

Verder hebben we bevonden dat er meer druggebruik bij die kinderen voorkomt, als moeders om pijnstilling tijdens de bevalling vragen; groeiachterstanden bij een ruggenprik en opiaten tot absences. Mocht het allemaal, bijv. bij een keizersnede, nodig zijn, dan opnieuw is het goed te realiseren, dat met onze aanpak allerlei gevolgen ervan gecompenseerd kunnen worden.

Over koffie zijn de meningen verdeeld; in ieder geval melden cliënten wel een gejaagdheid. Uitgesprokener vertellen cliënten over erge benauwdheid tijdens het roken en een algemeen gevoel van onbehagen. Dat is soms wel gemengd, omdat ze wel stress voelen verminderen, of een gezellige mood. Dit leert een kind al vroeg dat een zekere ontspanning veroorzaakt kan worden door nicotine, die zeker de eerste maanden, onverwerkt binnenkomt.

Ook vaders!

Er heerst nogal eens de mening dat mannen verder weinig invloed hebben. Echter behalve mogelijk wiet en strakke broeken hebben allerlei middelen op de zaadcellen ook invloed. Omdat zaadcellen een aanmaaktijd hebben van gemiddeld 3 maanden, is het gewoon goed om tegen die tijd dus met allerlei middelen te stoppen. Ook na de conceptie echter geeft de vader omtrent het vermogen tot ontspannen en planning het voorbeeld.

Voor de beide diepere oorzaken van genotmiddelengebruik – stress en machteloosheid – kunnen vaders, door hun eigen bronnen van stress te verminderen, een goed voorbeeld geven.
Gezinsplanning betekent dat je samenwerkt aan goede omstandigheden om kinderen te kunnen ontvangen. Een kinderkamer ruim van tevoren klaar te maken, zorgen voor voldoende ruimte überhaupt, moet feitelijk ervoor zorgen dat elk kind met ‘voorbedachte rade’ verwekt wordt. Dat kan evenzo goed met passie en liefde. Dat zal echter bevorderd worden als de secundaire factoren geregeld zijn. Een kind is een gast voor zeg maar20 jaar…

Samenvatting

Niet kunnen ontspannen of onbehagen wegwerken over de toekomst zijn de diepere motieven voor het gebruik van genotmiddelen. Dit leer je jouw kinderen ook al voor de geboorte. Ontspannen door de bronnen van stress weg te werken – zoals trauma’s – en goede voorbereiding helpen de drang tot gebruik van genotmiddelen te verlagen. Misbruik ervan moet helemaal vermeden worden, zeker als je je kind plant. Ruim 3 maanden tevoren genotmiddelen mijden, zorgt dat ook de vader een ‘schoon begin’ doorgeeft. Ouders met een duidelijke antwoord op zingevingvragen helpen kinderen enorm om middelenmisbruik te voorkomen. Ouders die pijnstillers (moeten) gebruiken, moeten realiseren dat ze een voorbeeld geven van ‘ontsnappen aan de pijn door middelen’. Dit en andere gevolgen kunnen echter gecompenseerd worden.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Visited 4 times, 1 visit(s) today
zwangerschap

bakken met kinderen

Bakken met kinderen [BAKTIP]

Het is woensdagmiddag en je kleuter staat aan je rok te trekken omdat hij iets leuks wil doen. Zoals een goede moeder betaamt sta jij ...