Wat te doen met oude batterijen?

Oude batterijen horen bij het chemisch afval. Alkalimangaanbatterijen zijn voornamelijk op de markt als ronde batterij. Ze bevatten mangaandioxide, grafiet, zink en kwikzilver. Ook nikkelcadmiumbatterijen zijn niet onschadelijk; als ze geen kwikzilver bevatten, hebben ze een hoog gehalte aan cadmium. In elk geval zijn batterijen als wegwerpproduct een probleem. Gooi gebruikte batterijen in de bak die de winkelier speciaal daarvoor heeft staan.

 

Probeer of kleine apparaten zonder batterijen niet net zo zinvol zijn. Koop zo mogelijk mechanisch of met zonne energie aangedreven apparaten of toe stellen die daarnaast ook op het elektriciteitsnet aan gesloten kunnen worden. Gebruik die mogelijkheid dan ook.

 

Oude batterijen uit de radio kunnen in een normale zaklamp nog enige tijd dienstdoen. Zijn de batterijen echt op, denk er dan aan dat ze niet in het normale huisvuil thuishoren. Er zijn speciale batterijinzamel punten. Oplaadbare batterijen (accu’s) zijn veel miIieuvriendelijker.

Visited 16 times, 1 visit(s) today
Tips