Wat doet een advocaat familierecht?

Een advocaat familierecht houdt zich bezig met allerlei zaken die betrekking hebben op het gezin en de familie. Eén van de bekendste situaties waarbij deze advocaat geraadpleegd wordt is een echtscheiding. Maar ook als je zaken wilt regelen omtrent de adoptie of de geboorte van een kind dan maak je een afspraak met een familierecht advocaat. Deze kan je bijstaan bij de gang naar de rechtbank maar ook met het geven van juridisch advies zonder dat er sprake is van een conflict.

Erkenning van het vaderschap

Als een vrouw zwanger is dan hoeft niemand er aan te twijfelen dat zij de moeder van het ongeboren kind is. Maar over wie de vader is kan wel discussie zijn. Het kan zijn dat de vader zich onttrekt aan zijn verantwoordelijkheid. Maar het kan ook gebeuren dat een zwangere vrouw de vader op zijn medeverantwoordelijkheid wil wijzen en hem daarom wil dwingen te erkennen dat hij de vader is. Als door middel van een DNA test het vaderschap vaststaat kan de moeder een procedure beginnen, bijvoorbeeld voor een financiële bijdrage in de kosten van de opvoeding van het kind. Bij De Brouwer advocaten Rotterdam werken ervaren familierecht advocaten die in zo’n situatie de moeder, maar ook de beoogde vader kunnen bijstaan.

Een echtscheiding snel en goed regelen

Als twee mensen besluiten om te gaan scheiden dan is hen er vaak veel aan gelegen om de scheiding zo snel en zo pijnloos mogelijk te regelen. Als beide partners bereid zijn om in goed overleg uit elkaar te gaan dan kan een familierecht advocaat in Rotterdam hen bijstaan met het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Hierin worden alle afspraken vastgelegd. De verdeling van de spullen, de verkoop of overdracht van een eigen woning of de verdeling van schulden. Zijn er minderjarige kinderen dan moeten hier uiteraard ook afspraken over worden gemaakt. Deze worden vastgelegd in een zogenaamd ouderschapsplan. Het gaat om zaken als bij welke ouder de kinderen hun hoofdverblijf hebben en wanneer ze bij de andere ouder zijn. Maar ook over het betalen of ontvangen van alimentatie en het nemen van belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld schoolkeuze of een medische behandeling.

Het samenlevingscontract

Als partners wel samen willen wonen maar niet willen trouwen en ook geen geregistreerd partnerschap willen aangaan, dan is het goed om een samenlevingscontract op te stellen. Hierin kunnen praktische zaken worden geregeld zoals aanspraak op pensioen van je partner, welke achternaam eventuele kinderen krijgen die binnen de relatie worden geboren en hoe zaken moeten worden geregeld mocht het stel alsnog besluiten om uit elkaar te gaan. Een samenlevingscontract kan ook tussen twee mensen worden opgesteld die geen liefdesrelatie hebben, zoals een broer en zus die samen in een huis wonen of twee vriendinnen. Een dergelijk contract is niet aan regels gebonden. Je kunt er alles in vastleggen wat je wilt. Maar het is verstandig om er een advocaat familierecht naar te laten kijken. Hij of zij kan tips en adviezen geven om bepaalde punten juist wel of niet op te nemen of om bij bepaalde onderwerpen meer of minder details vast te leggen.

Visited 19 times, 1 visit(s) today