The Story of your life

Epigenetica

“Zie je wel, zei ik het niet ?” zegt de jongen met een mengeling van triomf en teleurstelling tegen zijn kameraden, als hij weer gezakt is voor zijn examen.

“Nou ben je weer precies je moeder!” zegt de wanhopige vrouw in de zoveelste discussie met haar man.

“Het lijkt wel of er een vloek op de familie rust”, verzucht de man in een poging te verklaren dat het zoveelste familielid sneuvelde.

Ik kan ook niks, denkt de man verslagen op de bank, nadat hij hoort dat hij ontslagen is. Ze hebben eigenlijk wel gelijk, dat ze me ontslaan, dus er tegen protesteren helpt toch niet.

“Nu je het zo zegt”,zegt de cliënt tegen zijn coach, die hem erop wijst, welke patronen van onenigheid op de werkvloer zich in zijn leven steeds om hetzelfde thema herhalen.

De pers meldt dat de diva zich voor de zesde keer verloofd heeft met haar nieuwe vlam. “Dit keer is het blijvend, we zullen nooit uit elkaar gaan” zegt ze vol overtuiging .”We zullen zien”, zegt de journalist….

Iedereen heeft wel een aantal innerlijke overtuigingen. Sommige daarvan weet je heel goed en kun je ook wel uiten. Anderen zijn zo ondergesneeuwd, dat iemand ze niet eerder dan in bijvoorbeeld een coachingstraject ontdekt. Wat zijn innerlijke overtuigingen en waar komen ze vandaan? En hoe komt het toch dat neigingen, voorvallen en onhebbelijkheden zich steeds lijken te herhalen?

Wanneer we opnieuw er vanuit gaan dat vanaf de conceptie een mens als individu alles op een of andere manier opslaat, dan zijn diverse ervaringen de eerste keer dat je ze meemaakt. Bijvoorbeeld voor het eerst de stemmen van je ouders horen, de eerste keer dat je rechtstreeks voeding via de navelstreng krijgt, de eerst keer dat je met je moeder in een auto zit, je vader naar het werk hoort gaan etc. etc.

Elk van deze ervaringen heeft een bepaalde impact, goede, prettige, neutrale of vervelende, maar ook bedreigende impact. Daarbij worden alle begeleidende invloeden ook meegenomen, zoals de temperatuur, de positie, de geluiden, de fase waarin het kind verkeert en tientallen andere ‘bits’ aan informatie.

Impact van een eerste keer

De belangrijke andere vraag is, hoe deze gebeurtenissen worden geboekstaafd. Je moet niet vergeten dat een eerste keer ook betekent, dat je die ene keer niet kunt vergelijken met andere keren. Dat betekent op dat moment dat deze eerste maal een status heeft van absoluutheid. Stel dat de vader boos wordt als de moeder vertelt dat ze in verwachting is. De eerste associatie die het kind de eerstvolgende keer heeft, als het de stem van de vader hoort, zal die van boosheid, angst, teleurstelling zijn, zoals het deze heeft ervaren bij die eerste keer.

In die zin heeft de rechterhelft van het brein, die op verbinding en globaliteit is ingesteld, geen logica.  Het legt alleen de opvolging van gebeurtenissen vast, zoals ze gebeuren. Al is de stem de tweede keer vriendelijker, toch zal het kind die eerste ervaring verwachten; het heeft immers nog geen overzicht van andere mogelijkheden met vader’s stem.

Daar we het gezegde wel kennen; je hebt geen tweede kans voor een eerste indruk, snappen we misschien de impact. Die impact is sterker naarmate dezelfde gebeurtenis zich direct herhaalt. En welke intensiteit die eerste keer heeft. Een vader die wat geïrriteerd is, omdat de plannen anders lopen, maar daarna toch ook wel weer blij is, kan ten dele die eerste indruk compenseren. Ten dele, omdat de imprint van die eerste ervaring blijft.

Met als simplistische les: als mijn vader mij ontdekt, wordt hij boos. Het is begrijpelijk dat die lessen door een jongetje anders wordt opgevat dan door een meisje. We hebben gemerkt dat die eerste lessen blijven hangen en doorwerken in het hele verdere leven. In het onderbewuste blijven deze lessen actief, ongeacht op welke leeftijd, zich herhalen. Enerzijds is dat dus vervelend, anderzijds kunnen met de Nucleus methodiek®  deze innerlijke overtuigingen gelukkig maar, gewijzigd worden. En het geldt hetzelfde voor positieve ervaringen; ook deze blijven het hele leven actief.

Pleasers

Die eerste positieve ervaring verklaart vaak een drive iets te willen bereiken, omdat we het prettige gevoel erbij willen herhalen. En het ons herinneren van die eerste keer, ook al komt het daarna niet meer voor. In ons voorbeeld van de boze vader zal het meisje koste wat het kost die daaropvolgende prettige stem willen horen. Het leert dan al gauw hoe je die goede stem voor elkaar krijgt. Zo worden kinderen dus pleasers, bevreesd voor boosheid. De jongen zal wellicht het patroon van boosheid volgen, als het tegenzit en hij zich machteloos voelt.

Wat gebeurt er nu in ons voorbeeld met het kind, wanneer na enkele vriendelijk ervaringen met vader’s stem er weer een boze reactie ergens op komt?

Vervelend genoeg hebben zulke eerste keren de neiging zich te verzamelen. Afhankelijk van de intensiteit zal het linker breindeel gespannen wachten op een herhaling. En ja hoor! Zie je wel! Zo worden de “bozestemfracties” verzameld met de begeleidende gevoelens. En wordt het kind steeds gevoeliger op associaties met boosheid.

Zo is het nu eenmaal

Nu hebben we in de praktijk ontdekt, dat de eerste ervaringen over wat maar ook, een status heeft van absolute waarheid. M.a.w. met die eerste ervaring wordt het kind ervan overtuigd dat het zo hoort.

We noemen deze eerste indruk om die reden een Blue Print, een blauwdruk. Deze imprint, zoals ze ook worden genoemd zijn sterker, naarmate er meer emotie bij betrokken is. Ofschoon ook weinig emotie die eerste keer, een les leert. Stel maar de les voor die je leert, als je vader op een zwangerschap lauw of nerveus reageert…

We noemen dat niet voor niets zo: een blauwdruk is een soort bouwtekening hoe iets in elkaar gezet gaat worden. De eerste ervaringen, en de lessen, die het kind daarbij leert, worden opgetekend op zijn of haar bouwtekening, hoe het leven er uit zal gaan zien.

Het kind zal, vanwege de emotionele impact ervan, deze lessen beslist niet negeren. Het kan ze ook niet negeren, ze zijn in de krachtige, motiverende rechter breinhelft opgeslagen. Vandaar dat elke therapie die dit onderbewuste niet raadpleegt en zoekt naar deze lessen, een langdurig traject garanderen, met grote risico’s van terugval.

Verbijsterende conclusies

Bovendien zal het herhalen van deze lessen nog versterkt worden door de epigenetische ballast die is meegegeven, wat wij dan het sjabloon van de Blue Print noemen.

De meest ingrijpende conclusie, die wij moesten trekken, na deze patronen zich steeds hebben zien herhalen, een heel leven door,was dat een mens actief moeite doet om de eerste lessen te herhalen, ook schadelijke!

Ook al zegt alles en iedereen om zo iemand heen, dat het schadelijk is voor jezelf en je omgeving. Er blijft een sterke geneigdheid  de herhaling gewoonweg steeds opnieuw op één of andere manier te arrangeren, vaak onbewust.

Zo wordt zoiets de story of your life, opgetekend met de eerste lessen in het onderbewuste, geschreven vooral in de prenatale periode. Die periode is logischerwijs een bron van de eerste keren van van alles en nog wat. Alles met een grote emotionele impact, ook de goede trouwens, zullen domineren in het verdere leven en het is fascinerend, soms verbijsterend bizar, hoe we samen met de hulpvrager deze patronen ontdekken. En gelukkig zijn deze blauwdrukken om te zetten in een programma dat deze schadelijke neigingen teniet kan doen. Bovendien helpt de eigenschap liefde om neigingen te overwinnen. Daarover later meer.

Samenvatting

De zwangerschap is een periode vol allereerste ervaringen, die bovendien de grootste impact in het verdere leven hebben. Die eerste ervaringen worden opgevat als dat het bij het leven hoort. Ze worden opgevat als definitief en zo moet het. Ook al zijn ze schadelijk. Ze hebben de neiging ook te groeien en zich te versterken tot innerlijke overtuigingen die de blauwdruk van het leven vormen. Dat betekent dus dat de baby geboren wordt met een compleet levensplan, dat al geheel is ‘voorgetekend’ en alle neigingen en voorkeuren bevat, die het zal hebben. Alleen opsporen en behandelen van deze lessen, vnl. in het rechterbrein opgeslagen, zullen effectief de schadelijke lessen blijvend kunnen wijzigen.

Die wonderlijke  eigenschap liefde kan een ander tegenwicht vormen tegen schadelijke eerste  lessen.

 

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Visited 8 times, 1 visit(s) today