Samen het co-ouderschap regelen

Tijdens een scheiding, waar ook jonge kinderen bij betrokken zijn, zullen er afspraken gemaakt moeten worden. In het convenant wordt een zogenaamd ouderschapsplan opgenomen. Eén van die afspraken zal gaan over de verzorging van de kinderen. Wie krijgt de voogdij, gaan de kinderen in het weekend naar hun vader/moeder of wordt er gekozen voor co-ouderschap. Hierbij zijn de kinderen evenveel bij hun moeder als bij hun vader. De kosten voor de kinderen worden over beide ouders verdeeld. De verdeling van de dagen zullen jullie moeten maken op de wensen die er zijn, maar ook kijkend naar de werktijden en eventuele andere dingen zoals sportavonden en dergelijke.

Co-ouderschap

Het grote voordeel van co-ouderschap is dat beide ouders deel uit maken van de dagelijkse dingen van de kinderen. Ze blijven betrokken bij school, sport, feestjes. Van belang is ook dat beide ouders evenveel te zeggen hebben, dit kan eventueel vastgelegd worden in het ouderschapsplan, men noemt dit dan: gezamenlijk gezag.

Voor wie is co-ouderschap weggelegd?

Het is, voor het voeren van een co-ouderschap, heel belangrijk dat beide ouders bereid zijn om te overleggen met elkaar. Als je met ruzie uit elkaar gaat, heeft co-ouderschap geen zin.  Je zult elkaar regelmatig moeten spreken en zien om goede afspraken te maken en om op één lijn naar de kinderen te zitten. Ook de kinderen hebben hierover iets te zeggen, als zij niets zien in co-ouderschap dan is het goed om ervan af te zien. Zij mogen niet lijden onder deze beslissing. Zij zijn namelijk degene, die elke keer ‘verhuizen’. Het mooiste zou natuurlijk zijn, dat de ouders elke keer ‘verhuizen’, zodat de kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Voor- en nadelen van co-ouderschap

De voordelen van co-ouderschap zijn:

  • kinderen hoeven niet te kiezen na een scheiding
  • de kosten en de opvoeding worden gelijkelijk verdeeld over beide ouders
  • ouders zijn betrokken bij de dagelijkse beslommeringen van de kinderen, zoals vriendjes, sport, school

Naast voordelen zijn er ook nadelen aan het voeren van een co-ouderschap. Niet ieder gezin zal na een scheiding deze vorm kunnen kiezen.

  • veel overleg tussen de ouders
  • combinatie werk – zorg niet voor iedereen weggelegd
  • het wekelijks ‘verhuizen’ van de kinderen (te voorkomen door de ouders elke keer te laten verhuizen)
  • ouders kunnen niet te ver uit de buurt van de school van de kinderen gaan wonen

Hoe worden de kosten verdeeld?

Goede afspraken over de verdeling van de kosten zijn bij co-ouderschap heel erg belangrijk. Er is verschil tussen eigen kosten en de te verdelen kosten. Eigen kosten bestaan uit de huur en boodschappen. Deze kosten ga je niet verdelen, omdat er een inkomstenverschil kan zijn. Ook vakanties vallen onder deze eigen kosten. Verder vallen de kosten voor het aanschaffen van dubbele zaken voor de ouder, die deze aankopen doet.

De te verdelen kosten hebben betrekking op uitgaven, die worden gedaan om een kind te laten sporten, voor verzekeringen en de schoolkosten,  zoals schoolreisjes of de buitenlandse reizen op de middelbare school. Deze kosten kunnen worden verdeeld

  • naar draagkracht. Als er een verschil in inkomen is
  • naar verhouding. Dit betekent het aantal dagen dat de kinderen bij jou zijn
  • ieder de helft. Dit is makkelijk, maar alleen toepasbaar als de inkomens dicht bij elkaar liggen

Hoe gaat het met de financiële tegemoetkomingen?

Financiële tegemoetkomingen, waar men recht op heeft voor een kind, worden alleen toegekend aan één adres. De Sociale Verzekeringsbank bepaalt dat bij co-ouderschap beide ouders recht hebben op de helft van de kinderbijslag, maar keert het bedrag aan één van de ouders uit (ze willen het zelf ook wel doen, maar liever niet). Dit betekent dat de ouders het geld zelf moeten verdelen. Heeft een kind recht op een kindgebonden budget, dan betaald de Belastingdienst dit bedrag alleen aan de aanvrager van de kinderbijslag. Ook voor Heffingskortingen gelden deze regels.

Als het co-ouderschap betrekking heeft op meerdere kinderen, is het misschien handig om de kinderen op papier te verdelen over de beide ouders. De kans op financiële tegemoetkomingen wordt dan groter. Bij één kind is het beter om het adres van de laagst verdienende op te geven. Hierdoor is het mogelijk om eventueel een hoger bedrag te krijgen bij bepaalde regelingen. Dit bedrag kunt u, als ouders, dan weer verdelen.

Visited 5 times, 1 visit(s) today