Opvoedingsstijlen uitgelegd

Op het moment van zwangerschap komen er vragen bij zowel de toekomstige vader als moeder naar boven. Hoe gaan we ons kind opvoeden? Vaak kijk je naar je eigen opvoeding, ga je het ook zo doen of juist helemaal niet. Daarnaast heb je te maken met je partner, hoe is hij/zij opgevoed en hoe staat hij/zij tegenover jouw ideeën wat betreft opvoeden. De manier van opvoeden kan onderverdeeld worden in:

  • Autoritair
  • Permissief (=toegeeflijk)
  • Autoritatief  (=democratisch)
  • Verwaarlozend

Autoritaire opvoedingsstijl

Ouders, die deze manier van opvoeden hanteren, stellen veel regels. Zij zijn de baas en de kinderen horen zich aan de regels te houden, anders volgen er sancties. Ouders praten niet met hun kinderen over de opgestelde regels en willen geen discussie aangaan. Hun wil is wet!! Voor kinderen soms een voordeel, zij weten precies waar ze aan toe zijn. Maar er zijn ook nadelen. Een kind krijgt geen kans om zijn grenzen op te zoeken. Verder is het zo dat een kind bang kan zijn en volgzaam, maar het kan ook averechts werken en dan wordt het kind tegendraads en agressief. Het kan slecht zijn voor het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van een kind, zijn ouders bepalen tenslotte wat wel of niet mag/kan. Ze leren niet om zelf een mening te ontwikkelen of voor zichzelf op te komen. Een gevolg kan zijn dat een kind op latere leeftijd (bijvoorbeeld als ze op kamers gaan wonen tijdens een studie) volledig losgaat

Permissieve opvoedingsstijl

Bij deze opvoedingsstijl zijn de ouders heel toegeeflijk en geven hun kinderen bijna alles wat ze willen hebben. In tegenstelling tot de autoritaire opvoedingsstijl is het kind de baas over de ouders. Hij wordt weinig in de weg gelegd. Er zijn weinig ruzies. Logisch, want het kind krijgt tenslotte in bijna alles zijn zin. De ouders en kind zitten op hetzelfde niveau. Een kind krijgt niet de kans om te leren met zijn emoties om te gaan of zich te leren beheersen. Het vervelende van deze manier van opvoeden is dat kinderen geen grenzen hebben en deze dus ook niet kunnen opzoeken. Iets waar een kind heel veel van kan leren en op latere leeftijd profijt van kan hebben.

Autoritatieve opvoedingsstijl

Bij deze manier van opvoeden zijn er wel regels, die nageleefd moeten worden, maar daarnaast is er ruimte voor discussie over deze regels, de ouders beargumenteren deze regels en kijken ook naar de wensen en behoeften van hun kind. Er is liefde naar de kinderen toe en ouders proberen de opvoeding zo te doen, dat er ruimte is voor de ontwikkeling van het kind. Het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De ouders zijn open naar hun kinderen toe en daardoor zijn de kinderen vrijer, vrolijker en doen het vaak ook beter op school. Ze ontsporen minder snel en zijn niet snel van de kaart door negatieve gebeurtenissen, maar kunnen deze beter plaatsen.

Een nadeel van deze manier van opvoeden is dat het veel tijd kost. Kinderen zijn mondiger en gaan de discussie vaker aan en wil van zijn ouders horen waarom iets niet mag of juist moet. Het is belangrijk om als ouder toch een aantal grenzen te stellen waaraan een kind zich moet houden. Later in een werksituatie zijn er vaak ook regels en grenzen waar een werknemer zich aan moet houden, dus het is niet vreemd om dat tijdens de opvoeding ook al naar voren te laten komen.

Verwaarlozende opvoedingsstijl

Bij deze manier van opvoeden hebben de ouders geen interesse in hun kinderen. Er zijn geen regels, kinderen kunnen doen en laten wat ze willen (dit is op een andere manier dan bij de permissieve opvoeding). De kinderen ontvangen geen liefde, geborgenheid, support, veiligheid. De ouders zijn ook niet betrokken bij het wel en wee van hun kinderen. Voor ouders een ideale situatie, ze kunnen hun tijd helemaal zelf indelen zonder rekening met de kinderen te moeten houden. Dit is natuurlijk niet goed voor het kind. Het leert niets van hun ouders en de kans op ontsporen is heel groot. Het kan verkeerde vrienden krijgen. Kinderen, die op deze manier worden opgevoed, voelen zich vaak eenzaam en liefdeloos.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Visited 7 times, 1 visit(s) today

zenner event

Kerst Proof met Zenner

De kerstvoorbereidingen zijn begonnen! Nog maar minder dan 50 dagen en dan staan de kerstdagen weer voor de deur. Naast de kerstboom, het diner, de ...