Leren rekenen in groep drie

Er breekt een spannende periode aan als je kind overgaat naar groep 3. Je kind is dan officieel geen kleuter meer, maar een schoolkind! Hij zal leren lezen, schrijven en natuurlijk rekenen. Wat staat je kind te wachten op rekengebied? Hoe kan je hem helpen? Wat als zijn rekenvermogen afwijkt van dat van zijn klasgenoten?  In dit artikel wordt er antwoord gegeven op deze vragen.

Rekenen voor kleuters

Voordat je kind gaat rekenen in groep 3 wordt hij, in de meeste gevallen, als kleuter al goed voorbereid. Ongeveer 80 % van de leerkrachten in groep 1 en 2 heeft een lesprogramma voor voorbereidend rekenen. In deze lesprogramma’s komen verschillende rekenactiviteiten aan bod. Het vergelijken van hoeveelheden is een voorbeeld van een dergelijke activiteit.

Ook thuis kan je gaan rekenen met je kind. Het is verstandig om dit spelenderwijs te doen. Je kunt bijvoorbeeld samen met je kind een kralenketting maken. Vertel hem hoeveel kralen hij moet rijgen aan de ketting. Op deze manier oefent je kind met het tellen van objecten. Uiteraard zijn er ook andere simpele rekenspelletjes te bedenken.

Rekenstof van groep 3

in groep 3 is het dan eindelijk zo ver: nu leert je kind “officieel” rekenen! De rekenstof lijkt over het algemeen op de stof die hij als kleuter kreeg. Hieruit blijkt maar weer dat het belangrijk is om je kind als kleuter klaar te stromen op rekengebied.  De rekenstof van groep 3 wordt hieronder opgesomd:

  • Tellen : Er wordt beoogd dat een kind van 1 tot 200 kan tellen.
  • Optellen: Kinderen leren hoe ze een som moeten noteren. Ze krijgen informatie over het plusteken (+) en het gelijkteken (=). Een kind leert sommetjes van het kaliber 2 +  4 = 6.
  • Aftrekken : Nadat ze hebben geleerd hoe ze getallen moeten optellen, leren ze ook hoe ze getallen van elkaar moeten aftrekken. Ze leren dus het minteken (-) gebruiken.
  • Tijd : De kinderen oefenen met klokkijken. Er wordt gewerkt met hele en halve uren.
  • Geld : Kinderen leren meer over geld. Ze krijgen informatie over de euromunten.

Helpen

Als moeder wil je natuurlijk het beste voor je kind. Veel moeders vragen zich dan ook af wat ze kunnen doen om het rekenen van hun kind te bevorderen. Moeders leren hun basisschoolkind soms traditionele rekenmethodes aan. Dit kan verwarrend zijn voor het kind, omdat hij een andere methode heeft geleerd op school. Uit de informatie die in de paragraaf hierboven staat, wordt echter duidelijk dat de rekenstof van groep 3 niet berust op ingewikkelde rekenmethodes. Je kunt je kind dus gewoon helpen met optellen, aftrekken, enzovoorts. Hoe doe je dit? Je kunt bijvoorbeeld een rekenboekje dat geschikt is voor kinderen uit groep 3 kopen en met je kind gaan oefenen. Ook op het internet staan rekenoefeningen. Ook kan je bij dagelijkse situaties aandacht besteden aan het rekenen. Vraag je kind bijvoorbeeld of hij je wilt helpen als je moet betalen in een winkel.

Hoogbegaafdheid

Is er geconstateerd dat je kind hoogbegaafd is? Dan bestaat er de mogelijkheid om verdieping aan te bieden. Hierbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de wensen van het kind. Dit moet uiteraard in overleg met de leerkracht van je kind gebeuren.

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij er hardnekkige problemen zijn bij het aanleren en automatiseren van rekenvaardigheden. Is er dyscalculie geconstateerd bij je kind? Dan krijgt hij een dyscalculieverklaring. In deze verklaring wordt aangegeven welke aanpassingen er voor je kind zijn. Deze aanpassingen zijn afhankelijk van de moeilijkheden die het kind ondervindt met het rekenen.  Een voorbeeld zijn dispenserende maatregelen waardoor het kind bijvoorbeeld minderen opgaves hoeft te maken dan zijn klasgenootjes.

Visited 21 times, 1 visit(s) today
School