Drugsgebruik van je puber

Hadden we het onlangs over het voorkomen van drugsgebruik, soms is die fase helaas al gepasseerd en wordt je voor het voldongen feit gesteld: jouw kind gebruikt drugs. Het lijkt een ware nachtmerrie waaruit je maar niet wakker lijkt te worden. Om het allemaal niet erger te maken, is het goed om te weten hoe te reageren op drugsgebruik van je kind.

Wijs je kind niet af, maar het gedrag

Hoe raar het ook mag lijken, wees blij dat jouw kind je vertelt dat hij of zij drugs gebruikt. Door deze openheid wordt jij als ouder in staat gesteld, te helpen de verslaving te bestrijden. Als er eenmaal openheid is, hoef je je kind niet af te wijzen. Wel staat het je helemaal vrij het gebruik van drugs, dus het gedrag van je kind, af te keuren. Spreek dat gerust uit, zolang het streven maar is samen te werken aan het afkicken.

Zoek samen naar remedies

Om van een verslaving af te komen, moet je doorzettingsvermogen hebben. Als verslaafde, maar zeker ook als naaste die tijdens de afkickperiode de verslaafde begeleidt. Er zijn verschillende manieren om af te kicken. Mijn advies is in ieder geval altijd professionele hulp erbij in te schakelen. Zelf ben je namelijk emotioneel betrokken bij je kind. Deze band kan je belemmeren in het geven van de juiste begeleiding. Streng doch rechtvaardig zijn is het motto en laat dat voor een moeder/ouder nu het moeilijkste zijn wat er is als jouw kind zich in een kwetsbare positie bevindt. Professionele hulp kun je vinden door er met je huisarts over te praten. Hoe eerder je dit doet, des te korter de afkickperiode zal zijn.

Blijf klankbord

Afhankelijk van de soort verslaving, is het mogelijk thuis of tijdens een opname af te kicken. Waar het ook gebeurt, blijf vooral bereikbaar voor je kind. Als je als klankbord blijft functioneren, beschadigt jullie relatie niet door de verslaving, maar kan deze alleen maar intenser worden. Soms is er een strikt regime als je kind afkickt in een gespecialiseerd centrum. Houd je dan vooral aan de afspraken die het centrum geldt, hoe moeilijk dat soms ook is. Vertel je kind dan dat je wel vaker wilt bellen of langskomen, maar dat dat niet in het afkickprogramma past.

Contact met lotgenoten

Hoe je kind ook afkickt, bij allerlei verslavingen is lotgenotencontact onmisbaar. Jij als moeder kunt je redelijk inleven in wat er omgaat in je kind. Wat je echter niet kunt bevatten, tenzij je misschien zelf een verslaving hebt overwonnen, is wat een verslaving met jou doet. Dit soort zaken bespreken is het prettigst met lotgenoten die in een soortgelijke situatie verkeren. Thuis of in een kliniek, altijd zal er sprake zijn van lotgenotencontact. Vraag hierover vooral meer informatie bij jouw hulpverlener. Ook als de verslaving overwonnen is, kan dit contact prettig zijn. Een verslaving kun je kwijt raken, maar latent is er altijd de gevoeligheid om onder bepaalde omstandigheden, zoals stress, te vervallen in het verslavingsgedrag. Alleen al te weten dat jouw kind op dat soort momenten kan terugvallen op steun van lotgenoten, is daadwerkelijk een vangnet.

Vertel het niet aan iedereen

Maak samen met je kind afspraken over wie er mag weten van de verslaving en het afkicken ervan. Bazuin het vooral niet rond. Het is wel aan te raden een kleine kring van vertrouwelingen te vormen. Dat is tijdens het afkicken prettig om de moeilijke momenten door te komen. Ook na het overwinnen van de verslaving heb jij zelf steun nodig. Al is het maar om je angsten en onzekerheden over jouw kind mee te bespreken. Daarnaast is het voor je kind fijn om, naast zijn ouders en het lotgenotencontact, ook iemand te hebben met wie hij of zij vrijuit kan praten.

Afgekickt en dan?

In de meeste gevallen zal het jouw kind lukken van zijn verslaving af te komen. Soms ook niet, dat moet worden gezegd. Even van het positieve scenario uitgaand, is het verstandig wel afspraken te maken over ‘het leven na de verslaving’. Geef bijvoorbeeld aan dat bij een terugval je direct een kliniek gaat inschakelen en dat jouw kind eventuele schulden zelf moet afbetalen. Hoe opener je hierin bent, hoe kleiner de kans dat jouw kind in de verleiding komt toch iets te gaan gebruiken. Vaak helpt het ook jouw kind gedoseerd over geld te laten beschikken, geef weekgeld in plaats van maandgeld bij pubers, daarmee valt gewoonweg niet zo veel te scoren.

Linksom of rechtsom is dus in gesprek blijven met jouw kind een keiharde voorwaarde om een verslaving te accepteren en te bestrijden.