Basisschool kiezen, hoe doe je dat?

Als je kind vier jaar is gaat hij naar de basisschool. Een keuze maken is best lastig, want welke basisschool past nou bij jouw kind? Onze keuze viel op een montessorischool, buiten de wijk. Over de school ben ik erg tevreden, maar klasgenootjes wonen helaas niet om de hoek. Welke school je ook kiest, neem bij je keuze in ieder geval jezelf als leidraad: wat vind jij als moeder belangrijk voor je kind?

De keuze voor een basisschool is belangrijk, dat ervaren alle ouders. De school vervult immers een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van je kind. Bij de schoolkeuze kijk je naar jezelf én naar je kind. Wat vind je zelf bijvoorbeeld het belangrijkste? De focus op de cognitieve ontwikkeling of creatieve en sociale vaardigheden? Ben je streng of soepel als ouder? En hoe is je kind? Zelfstandige kinderen doen het misschien goed bij een individuele aanpak, terwijl kleine chaoten misschien meer structuur vinden in een klassikaal systeem. De ‘juiste’ school past bij je kind en bij de opvoeding die je geeft.

Sfeer van de basisschool

In de praktijk blijkt dat veel ouders naast het type onderwijs vooral kijken naar de sfeer op school. De uitstraling van het gebouw bijvoorbeeld: hangen er tekeningen en knutselwerkjes in de school, hoe ziet de buitenspeelruimte eruit? Daar kom je achter als je een bezoek brengt aan een aantal scholen. Voor mij was dit net zo. Naast het onderwijstype zwichtte ik voor het mooie oude gebouw, het prachtig grote speelveld, de ruime lichte klaslokalen en de vredige en gezellige sfeer. Maar om te beginnen met een schooltype, is het natuurlijk handig om te weten waar je uit kunt kiezen.

Openbaar en bijzonder onderwijs

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het merendeel van het bijzonder onderwijs is gebaseerd op een kerkelijke gezindte, zoals rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische, joodse of hindoestaanse scholen. Daarnaast zijn er bijzonder-neutrale scholen. Zij baseren het onderwijs op de ideeën en gedachten van een bepaalde stroming. Dat zijn de Montessori-, Dalton-, Jenaplan-, Freinet- en Vrije scholen. Ook zijn er in Nederland verschillende vormen van vernieuwend onderwijs zoals Sudbury en Iederwijs.

Waar kun je als ouder op letten?

 • Wat voor schooltype spreekt je aan? Past dit bij de situatie thuis?
 • De sfeer: hoe ziet het gebouw eruit van binnen en buiten, de speelruimte voor de kinderen, etc.
 • Hoe is de zorg rondom leerlingen geregeld? Het leerlingvolgsysteem, aansluiting bij capaciteiten van het kind. Is er extra zorg voor achterblijvers en voorlopers?
 • Onderwijs: klassikaal of niet, huiswerk, beoordelingen, toetsen, aantal leerkrachten, grootte van de klas.
 • Watstaat er in het schoolplan? Wat is de toon van de schoolgids? Is er een pestprotocol?
 • Hoepresteert de basisschool volgens de onderwijsinspectie?
 • Bijzonderheden: waarin onderscheidt de basisschool zich van andere scholen? Bijzondere lessen, verlengde schooldag, specifieke thema’s.
 • Praktisch: afstand tussen school en thuis, de route, voor-, tussen en/of buitenschoolse opvang, schooltijden.
 • Ervaringen van andere ouders met de school.
 • Wordt er een actieve bijdrage van ouders verwacht op school? Is er een ouderraad of een medezeggenschapsraad?
 • Hoe informeert de school ouders? Heeft de school een website of een schoolgids? Geeft de school een nieuwsbrief uit?
 • Welke lesmethodes en materialen worden er gebruikt?

Schrijf je kind op tijd in

Veel basisscholen hebben een wachtlijst. Daarom is het verstandig om je kind op tijd in te schrijven bij de school van je keuze. Bij de meeste scholen kan dat vanaf het moment dat je kind twee of drie jaar oud is.

Tip 1: informeer op tijd bij de mogelijke basisschool wanneer je je kind kunt inschrijven en of er een wachtlijst is. Dat voorkomt teleurstelling.

Tip 2: Je mag je kind bij meerdere scholen op de wachtlijst laten zetten. Is je kind op een basisschool geplaatst? Haal hem dan van de andere wachtlijsten af. Dat voorkomt ‘vervuiling’ van de lijsten.

Websites met meer informatie

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Microbirthing: wat is dat?

Ik las zojuist een aantal nieuwsberichten voorbijkomen over het fenomeen Microbirthing. Ik ben inmiddels al uit de babies, en hou me dus helemaal niet meer ...