Hoe voorkom je ruzie over de opvoeding?

Samen sta je sterker dan alleen, ook in de opvoeding. De praktijk van alle dag is echter weerbarstiger. Vaak wil je zo’n goed voorbeeld van een evenwichtige opvoeding geven, dat daar meer energie in gaat zitten dan in nadenken en overleggen over de opvoeding zelf. Met als gevolg dat je het regelmatig totaal niet eens bent over de aanpak. Dit is op zijn zachts gezegd niet handig. Je kinderen krijgen verschillende boodschappen en kiezen hierdoor sneller hun eigen, in plaats van de door de ouders gewenste route. Hoe voorkom je dus onenigheid over de opvoeding?

Plan regelmatig een uurtje overleg

Opvoeden is een 24/7 taak. Als je ook maar even verzaakt, wordt je daarna genadeloos afgerekend op je falen. Het is dus zaak regie te voeren en te houden. Als ouders heb je hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Niets zo vervelend als elkaar niet kunnen vinden in jullie ideeën over opvoeden. Voordat je kinderen met elkaar krijgt, is het meestal geen onderwerp van gesprek. Het krijgen van kinderen gaat veel meer gepaard met een roze wolk. Als je ze eenmaal hebt, is regelmatig overleggen over de opvoeding hard nodig om compromissen te sluiten over wat jullie allebei willen, of juist niet, en wat de basiswaarden zijn in jullie opvoeding.

 Spreek elkaar nooit tegen in bijzijn van de kinderen

Hoofdregel, en wat mij persoonlijk betreft meteen de moeilijkste, is dat je als ouders elkaar nooit afvalt of tegenspreekt in bijzijn van jullie kinderen. Niets is zo ondermijnend voor je gezag als dat. Laat elkaar vrij in de omgang met en opvoeding van jullie kinderen. Op een geschikter moment, als jullie met zijn tweetjes zijn, kun je jouw vragen stellen of ongenoegen over bepaalde zaken laten blijken.

Leer je feedback positief te formuleren

Een andere belangrijke regel zou moeten zijn dat je jouw feedback naar je partner positief formuleert. Niet in de zin van ‘jij doet ook altijd’, of ‘jij zegt ook nooit’, want dat soort oneliners doden elke mogelijkheid tot een gesprek. Zeg liever ‘ík zou het fijn vinden als’, of ‘is het niet beter dit zus en zo te doen’, hiermee wijs je niets af, maar draag je verbeteringen aan. Het uitgangspunt in de opvoeding moet zijn dat jullie kind voorop staat. Als je alleen maar negatieve feedback zou geven, komt jullie relatie op de voorgrond te staan in plaats van de gedeelde verantwoordelijkheid jullie kind(eren) goed op weg te helpen.

Deel je ervaringen met vrienden

Jullie hoeven het heus niet altijd eens te zijn of worden. Je hebt beide een eigen achtergrond, met een opvoeding die je normen en waarden heeft meegegeven. Dat eigene mag je best houden. Zorg wel voor een gedeelde basis, benoem zaken waarover je het absoluut eens bent en die voor jullie uitgangspunt zijn in jullie relatie en in jullie gezin. Om er achter te komen waar je staat in de opvoeding, is kennisuitwisseling met vrienden een prima methode. Vaak heb je vrienden in dezelfde leeftijdscategorie met dito kinderen. Maak van de gelegenheid gebruik ervaringen te delen en tips te vragen over hoe je vrienden zaken aanpakken, waar zij tegenaan lopen en wat voor hen wel of niet werkt.

Deskundige begeleiding

Vaak kom je er samen prima uit, zeker als je regelmatig het onderwerp opvoeden bespreekt. Soms echter, lukt dat niet en heb je daarin professionele hulp nodig. In welke situaties dit het geval is, is langs de zijlijn nogal moeilijk te beoordelen. Stelregel is wel dat als je gezin uit balans raakt door onmin over opvoeding en jullie kinderen dreigen te rebelleren, de alarmfase wel is aangebroken. Zoals in heel veel zaken is jouw huisarts de zogeheten eerstelijns zorgverlener. Bespreek met haar of hem je zorgen en formuleer je hulpvraag. Je kunt een relatietherapie overwegen als jullie over meer zaken dan de opvoeding andere meningen hebben. Als het puur om de opvoeding gaat, is een aantal sessies met een pedagoog aan te raden. Vaak komt die eerst op huisbezoek of laat jullie dagelijks leven filmen. Met dat materiaal kan de pedagoog zich een beeld vormen van jullie knelpunten en gericht aan oplossingen gaan werken.

Niemand zegt dat opvoeden een makkie is, maar met deze tips zou je een heel eind moeten kunnen komen. Succes!

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Een kijkje in mijn nieuwe huis

Ik ben in juni verhuisd naar een schattig appartement in het centrum van een pittoresk dorpje onder de rook van Amsterdam. Ik heb samen met ...