Hoe help je een kind dat digitaal wordt gepest?

online pesten

Jouw kind ontvangt pestmails. Of wordt uitgescholden via whatsapp of Instagram. Een nachtmerrie voor jou als moeder. Maar natuurlijk ook voor jouw kind. Pesten is sowieso al vreselijk, maar online pesten is nog een graadje erger. Want je kind wordt nu niet alleen op school lastig gevallen, maar ook thuis in zijn veilige omgeving. Hoe help je je kind als hij of zij digitaal wordt gepest?

Luister naar je kind

Vaak loopt je kind al een hele tijd rond met zijn online problemen. Uit schaamte heeft hij nog niks aan jou verteld. Komt je kind eenmaal met zijn verhaal, dan zit hij er niet op te wachten dat jij meteen actie onderneemt. Veel kinderen hebben in eerste instantie simpelweg behoefte aan steun. Luister dus eerst goed naar je kind en praat met hem. Daarna kun je altijd nog in actie komen.

Praat met je kind

Maak je kind zo vroeg mogelijk duidelijk dat hij altijd met zijn online problemen naar jou toe kan komen. En vertel in ieder geval dat het niet zijn schuld is dat hij wordt gepest. Geef ook expliciet aan dat je zijn internet niet zult afnemen.

Neem internet niet af!

Slachtoffers van cyberpesten zijn vaak ontzettend bang dat ze niet meer op internet mogen. ‘Ik word nog liever gepest dan dat ik niet meer op internet mag!’ Voor veel kinderen zelfs een reden om maar helemaal niets meer te vertellen. Het lijkt misschien een oplossing, maar eigenlijk is het een zware straf. Zeker voor een tiener. Een groot deel van zijn sociale contacten onderhoudt hij namelijk online.

Overleg met je kind

Meteen op hoge poten naar school gaan of de vermoedelijke pesters aanspreken heeft geen zin. Vaak maak je de situatie voor een kind alleen maar erger. Bespreek daarom met je kind hoe je hem kunt helpen. Geef je kind een grote rol in dit beslissingsproces. Wil hij liever even geen actie? Probeer dat te respecteren, hoe moeilijk dat ook voor je is. Anders is de kans groot dat hij niet meer met zijn problemen bij jou terecht wilt.

Voor een kind op de basisschool kan dit anders zijn. Een gesprek aangaan met de leerkracht kan dan geen kwaad. Je kunt in ieder geval vragen de situatie op school in de gaten te houden. De leerkracht weet vast meer, zo krijg je meer inzicht in de situatie waarin je kind zich begeeft en kun je hem beter helpen. Bovendien kun je met de leerkracht vragen om het thema (cyber)pesten te bespreken met de klas. Neem ook eventueel bewijsmateriaal mee naar de leerkracht. Is de pester een bekende van je kind? Grote kans dat de leerkracht weet wie het is. Print pestmail of conversaties via whatsapp dus uit en neem dat mee.

Maar hoe kan ik dan wel helpen?

‘Je moet als ouder volledig op de hoogte zijn de digitale wereld om je kind te kunnen helpen’. Onzin! Een wijdverbreid misverstand onder ouders. Voor kinderen is dat helemaal niet zo belangrijk. Ze willen veel liever dat je naar hen luistert en niet dat je hen vertelt wat ze moeten doen. Tips zijn welkom, maar niet op technisch gebied. Geef advies over hoe je om kunt gaan met problemen in sociale contacten bijvoorbeeld en waar je kind eventueel hulp kan zoeken. Heel gewone ouderwetse opvoedtips dus.

Samen achter internet

Ook al hoef je niet veel te weten van internet, toon in ieder geval oprechte interesse en vraag je kind af en toe naar zijn ervaringen op het net. Je gaat toch ook naar zijn voetbalwedstrijd kijken? Of samen winkelen? Je zult zien dat je kind het zelfs leuk vindt om zijn moeder wat te leren over internet.


Visited 37 times, 1 visit(s) today

Drugsgebruik van je puber

Hadden we het onlangs over het voorkomen van drugsgebruik, soms is die fase helaas al gepasseerd en wordt je voor het voldongen feit gesteld: jouw ...