Een kind begint met een relatie

Ze kon niet slapen. Het voelde niet goed, die ruziënde stemmen die doordrongen tot in haar slaapkamertje vol met knuffels, speelgoed en poppenhuis die haar vader voor haar gemaakt had.
Ze had het gevoel dat er iets niet meer klopte. En haar vader was steeds vaker niet meer met het eten thuis. Onrustig viel ze uiteindelijk met een gespannen buik in slaap met haar vertrouwde knuffelbeer. De volgende ochtend kwam ze al scannend hoe de huiskamer was achtergelaten, beneden.

In een ander kamertje kon John te midden van zijn eigen bureautje, strips en posters van Starwars en Jurassic Parc ook niet slapen. Ook hij hoorde het bepaald niet muzikale geluid van zijn ouders en piekerde  over zijn hekel aan school. Hij kon zich gewoon niet concentreren. Het regende onvoldoendes. Het leek of zijn vader zich geen tijd meer gunde om even naar hem te luisteren.
De volgende ochtend werd John wakker en realiseerde zich het gevoel van de avond tevoren weer opnieuw met zenuwachtigheid en had geen zin om op te staan.

Gezien het hoge echtscheidingscijfer overal ter wereld is een der eerste van de adviezen in P.I.E.P.  een gezonde moraal, want elk nieuw leven begint met en relatie. De kwaliteit van deze relatie is van grote invloed op kinderen. Het is niet alleen een voorbeeld, maar heeft op vele terreinen gevolgen, zoals bijvoorbeeld op de bekende 3 R’s (rust, regelmaat en reinheid).

Aangezien een nieuw leven uit een seksuele relatie voortkomt, is moraliteit er onherroepelijk mee verbonden. Er is veel veranderd sinds de seksuele revolutie en de amoraliteit toen, heeft tot een golf van tienerzwangerschappen en SOA’s geleid. Iedereen snapt wel op zijn klompen aan dat een tienermoeder of alleenstaande ouder al of niet met al een abortus achter de rug, het niet gemakkelijk heeft. En behalve veilige seks biedt de ouderwetse moraal, seksualiteit alleen in een vaste relatie als een huwelijk, de meeste garantie voor een kind op evenwichtig ouderschap.

Contract voor twee ouders

Trouwen zegt het woord al, het is de bedoeling dat de relatie blijvend is. Dat geeft een baby de meeste kans op twee ouders, die beiden hun aandeel doen in de opvoeding, ook emotioneel. De emotionele gezondheid , betekent dat men aan diverse behoeften kan voldoen en regelmatig de balans vindt. Zo geven twee mensen, die elkaar steunen, hier de meeste garanties voor. Een trouwbelofte is als een contract, die beide graag willen houden. En… waar een kind ook op rekent.

Zowel in de Chinese geneeskunde als vanuit de genetica ontstaat leven uit samensmelting van twee tegengestelden. Dat impliceert tegelijkertijd, dat het splitsen van de twee tegengestelden tot de dood leidt, zoals de Chinezen dat ook zien. Om die reden is een echtscheiding per definitie uiterst pijnlijk. En er zijn weinig kinderen , die in hun hart niet zouden wensen dat beide ouders weer bij elkaar zouden komen. Immers, zij zijn het zichtbare resultaat van het samengaan van beide tegengestelde polen, het manlijke en vrouwelijke. Dus uiteengaan betekent een splitsing van henzelf.
Vandaar dat een loyaliteitsconflict niet uit kan blijven.

Vroeger was het beter…

Soms lijkt het beter om de relatie toch te beëindigen, omdat de pijn in de relatie groter is dan de pijn van scheiden. Maar erg belangrijk wordt dus de vraag, hoe het toch komt dat de relaties vooral in deze tijd zo vaak stuk lopen. Toegegeven, het is veel makkelijker geworden te scheiden. En men heeft niet zoveel zin meer om een slechte relatie te verdragen. Want relaties waren in het verleden net zo goed nogal eens ronduit slecht: dronkenschap met armoede, geweld en misbruik, uitbuiting en vernedering. In de Nucleus sessies met ouderen komen we van alles tegen en waren huwelijken beslist niet beter dan een samenwoningcontract nu.

Invloed van trauma’s  op relaties

Maar hoe zou de pijn van een scheiding kinderen bespaard kunnen worden? Met onze sessies blijkt hoeveel relatieproblemen, hoe vreemd het ook mogen klinken, regelmatig van traumatische oorsprongen te zijn. Zo zal huiselijk geweld vaak herhaald worden, en dit kan beide seksen betreffen. Maar ook blijkt de keus van een partner – ingegeven door gebrek aan zelfrespect- opnieuw te vallen op een gewelddadige partner. Zo wordt de vicieuze cirkel in stand gehouden. Alleen door de emotionele impact van het verleden ongedaan te maken, kan deze herhaling worden voorkomen.

Maar trauma’s veroorzaken, vanuit onze ervaring meer. Nogal wat klachten als frigiditeit  en gynaecologische problemen  zijn een gevolg van seksueel misbruik. Impotentie, slapeloosheid en karakterverandering als gevolg van een traumatisch bedrijfsongeval kunnen nogal eens voor ernstige relatieproblemen zorgen. Voortdurende vroegere vernederingen, waardoor je een negatieve overtuiging over jezelf krijgt, zorgen voor depressies en verkeerde partnerkeus, onderpresteren, onzekerheid en jaloezie.

Begrip  en vergevingsgezindheid

Het lijkt dus van grote invloed als we de gevolgen van traumata kunnen verhelpen. Met de Nucleus Relatiezorg® zijn we vaak in staat dit inderdaad te bereiken. Daardoor verbeteren relaties weer. Vooral als men ziet hoe verdrietige heftige gebeurtenissen uit de jeugd, het soms tot een zware opgaaf maakt om de slechte gewoonten, daaruit voortkomend, te veranderen. De emotionele gevolgen van een trauma zitten in de eerste plaats vooral in het rechterbrein opgeslagen, ons ervaringsgeheugen. De stress veroorzaakt vooral bij mannen agressie, bij vrouwen vnl. depressies.

Een andere oorzaak, zo hebben we ontdekt, ligt in het Vanishing Twin Syndroom (VTS). Eén op de drie zwangerschappen zou een meerling moeten worden, maar eindigt in een bevalling van een eenling. Dat impliceert, dat gemiddeld in elk gezin reeds voor de geboorte iemand een sterfgeval in de familie heeft meegemaakt. Wat nu gebleken is, dat zulke overlevenden een “tweelingpartnerschap” verwachten van hun partner, een soulmate. Iets waar de andere partner onmogelijk aan kan voldoen. We hebben meegemaakt hoe een relatie sterk verbeterde door dit sterfgeval te helpen verwerken op de Nucleus manier.
Opnieuw blijkt dat dit verwerken altijd nog kan. In een ander artikel zullen we hier nog dieper op ingaan.

Gezonde moraal

Uit alles blijkt wel hoe seksualiteit, anders dan op dit moment wordt opgevat door jongeren, in feite volwassen privileges zijn, waarbij iemand  de verantwoordelijkheid dragen kan voor een kind. Hoe het ook zij, alleen samenwonen zonder contract is een signaal, dat men zich niet wettelijk wil binden. De belangrijke vraag is: waarom niet? Zou je bij een werkgever willen werken, die je geen contract wil geven? Hoeveel zekerheid voel je dan nog?  Die onzekerheid gaat net zo goed over op het kind. Wat leert een kind dan over verantwoordelijkheid nemen. Of over betrouwbaarheid?
Vooral vrouwen willen graag zekerheid omdat ze ouder en dan niet graag ingeruild willen worden.

Huwelijkstrouw is voor beide partijen niet altijd makkelijk. Als helden altijd gescheiden zijn, met elke leuke vriendin het bed induiken en ook sterren het zoveelste huwelijk achter de rug hebben. En toch is het niet alleen van een bepaalde schoonheid om trouw te zijn. Het is ook het aller-gezondst. Zowel in stress als risico’s op ziekten. Het maakt van kinderen beslist evenwichtige sterke volwassenen. Die niet voor het minste of geringste het opgeven. Trouw betekent ook werken aan de relatie, meer nog dan alleen met een samenwoning.

Maar het betekent ook de ernst van seksueel misbruik in te zien. Voor ouders never done. We hebben bevonden dat dit één der omvangrijkste schadelijkste impact heeft op het misbruikte kind. Er is geen enkele rechtvaardiging voor. Wel hebben misbruikers dikwijls een idem verleden achter zich, die het moeilijk kan maken niet aan impulsen toe te geven. In de jaren  ’60 hoorde dat zelfs bij de seksuele vrijheid. Maar er zijn teveel drempels die overschreden moeten worden om te zeggen, dat iemand zich niet kan beheersen.

Echter ook door hier de ervaringen te veranderen zoals bij Nucleus, kan de impulsbeheersing aanmerkelijk toenemen. Het komt op de niet erg populaire, maar bitter noodzakelijke raad neer: zelfbeheersing. Dit geldt voor alle partijen in alle omstandigheden. Wanneer echter de krachtige impulsen uit een heftig verleden zijn genormaliseerd, zal beheersing stukken makkelijker worden.

Model

De enige andere stap is dan het juiste model na te volgen. Een promiscue model en de roep om bijna absolute vrijheid blijken geen gelukkige relaties op te leveren. De roep om baas in eigen buik spreekt nooit over het recht van het ongeboren kind op liefdevolle ouders. We willen onderstrepen dat het kind de eerste rechten heeft op liefdevolle, evenwichtige ouders en de ouders de eerste plicht hebben hiervoor te zorgen. Het kind omdat het totaal afhankelijk is; de ouders, omdat zij aan het ouderschap toe zijn, aangezien zij de daad uitvoeren die tot het kind leiden kan.

Samenvatting

Echtscheiding is iets waar geen ouder aan denkt, die volwassen genoeg is voor een trouwbelofte. Veel relatieproblemen blijken traumatische wortels te hebben. Nucleus Relatiezorg® streeft ernaar die gevolgen te minimaliseren. De seksuele vrijheid is geen absolute vrijheid, maar een kwestie van zelfbeheersing, openhartigheid, respect en liefdevolle zorg. Wanneer die ruim aanwezig zouden zijn geweest in het verleden, was een seksuele revolutie niet nodig geweest. Voorlichting moet daarom op de rechten van het kind op goede ouders de nadruk leggen en niet op de vrijheid van ouders alleen. Rolmodellen van sterren zijn voor de jeugd funest voor een gezonde moraal; trouwe ouders, die hun moeilijkheden overwinnen, zijn het beste voorbeeld dat ouders hun kinderen kunnen geven.

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Wat vind jij van de Tummy Tub?

Van mijn ouders kregen we een Tummy Tub toen onze dochter werd geboren. We hadden er zelf wel eens naar gekeken, maar we hadden toch ...