De eindexamens komen eraan

Nog even en dan beginnen ze weer, de jaarlijkse centraal schriftelijke examens op de middelbare school. In de loop van mei 2012 gaan de scholieren in het voortgezet onderwijs er weer voor zitten. De meeste examens starten in de week van 14 mei voor vmbo-t, havo, vwo en gymnasium. De examens voor beroepsgericht onderwijs starten op 6 juni. Waar heb je als ouder mee te maken als je kind het eindexamen gaat doen?

Tentamens

Voordat de kinderen zich werpen op het eindexamen, hebben ze sinds het voorlaatste schooljaar al een aantal tentamenperiodes achter de rug. Tentamens zijn tussentijdse toetsen en vervangen in het laatste schooljaar de schriftelijke overhoringen (so’s), mondelinge overhoringen en proefwerken. De tentamens bepalen een gedeelte van je eindcijfer.

Eindexamencijfer

Sinds augustus 2011 heeft het ministerie van Onderwijs de exameneisen wat aangepast. De belangrijkste verandering is dat het gemiddelde centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger moet zijn. Per 1 augustus 2012 gaat daarnaast op havo- en vwo niveau de regel in dat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf mag worden behaald. De tentamens zijn een prima testmoment voor je kind. Beheerst hij of zij de stof voldoende? Waar liggen de aandachtspunten? Hoe bereid je je voor op een tentamen en/of examen? Allemaal zaken waarmee jouw kind leert omgaan door een tentamenweek mee te maken.

Examentraining

Naast de tentamenweken, zijn examens van voorgaande schooljaren prima oefenstof voor je kind. Op school worden deze examentrainingen gedurende het hele jaar aangeboden, los van de tentamenmomenten. Het gaat bij een examentraining niet alleen om het testen van kennis en vaardigheden. De manier waarop een scholier zich op het examen voorbereidt, het beheersen van eventuele zenuwen, alles wordt geoefend, zodat je kind op het moment suprême zo optimaal mogelijk kan presteren.

Omgaan met examenstress

Waar sommige scholieren koelbloedig een examenjaar doorlopen en stabiel scoren, hebben andere kinderen meer moeite met de druk die op hun schouders rust. Ken je kind goed, vraag het hoe het ermee gaat en neem geen genoegen met een ‘wel goed hoor’, maar vraag door. Omgaan met examenstress kun je leren en stap 1 is toch wel het bespreekbaar maken dat je stress ervaart. Help je kind bij het leren door regelmatig even de stof te overhoren, zorg voor gezond eten en voldoende rust. Op het examen of tentamen zelf moet je kind zichzelf redden, als ouder heb je een belangrijke invloed op de omgevingsfactoren.

Klachten over het examen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, kortweg het LAKS, komt op voor de belangen van middelbare scholieren. In de examenperiode bemant het LAKS ieder jaar een meldpunt voor examenklachten. Deze variëren rijkelijk van ‘last van zweetvoetenlucht in de gymzaal’ tot ‘examinatoren te laat aanwezig, leerlingen lopen vertraging op’. Neem de eventuele klachten van je kind serieus, er hangt namelijk nogal wat af van de eindexamenuitslag. Uiteraard ga je met klachten eerst naar de directie van de school om tot een oplossing te komen, maar schroom niet op te schalen als je niet naar tevredenheid wordt geholpen.

Studiekeuze

En als dan de langverwachte uitslag er is en de tas en vlag hopelijk gehesen kunnen worden, komt een cruciaal moment in het leven van je kind: de keuze voor een vervolgopleiding. Misschien heeft je kind al lang iets in het hoofd en ligt de vervolgstudie voor de hand. Deze scholieren hebben hun vakkenpakket dan al afgestemd op de vervolgopleiding. Voor andere kinderen is het vinden van een gepaste opleiding een grotere uitdaging.

Vaak wordt op school door een studentendecaan al gedurende het eindexamenjaar toegewerkt naar de studiekeuze. Als jouw kind nog niet scherp heeft, waar zijn interesse naar uitgaat, is een beroepskeuzetest een mogelijkheid. Ook kun je samen scholen en/of universiteiten bezoeken tijdens open dagen. Soms worden er proeflessen of gastcolleges aangeboden. Geef je kind
de gelegenheid zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te ‘snuffelen’. Langzamerhand zal je kind een richtingsgevoel ontwikkelen om zijn keuze te gaan maken.

Nog even wachten

Lukt dat niet, dan zou je kind een (school)jaar kunnen reizen of werken, wellicht gecombineerd met een vrijwillige stage bij een bedrijf of instelling waarin je kind interesse heeft. Na dit jaartje nadenktijd en werkervaring opdoen, kan je kind dan alsnog de gewenste vervolgopleiding starten.

Visited 8 times, 1 visit(s) today