Don't miss
  • Kinderen van gestresste ouders vaker te zwaar
  • VMBO, HAVO en VWO
  • Verplichte anticonceptie, echt?
  • Goed nieuws volgens moeders.nu

Dr. Ewald Vervaet

Dr. Ewald Vervaet, natuurkundige en ontwikkelingspsycholoog, heeft de psychologische ontwikkeling gevolgd – van 28 kinderen tot 3 jaar en van 20 kinderen tussen 3 en 8 jaar. Ook is hij ontwikkelingspsychologisch medewerker bij moeders.nu voor de leeftijdgroep 0-4 jaar en bij kinderinfo.nl voor de leeftijdgroep 3-6,5 jaar.

Dr. Ewald Vervaet

Dr. Ewald Vervaet